loader
blank

1. Biên lợi nhuận là gì? Biên lợi nhuận (profit margin ) là mức chênh lệch giữa giá bán của một sản phẩm và chi phí sản xuất cộng với chi phí tiêu thụ của nó. Mức lãi gộp của doanh nghiệp phụ thuộc vào thặng số tính bằng phần trăm chi phí khi xác định […]

blank

1. Quản lý dòng tiền là gì? Quản trị dòng tiền hay quản lý dòng tiền là hoạt động hoạch định và tổ chức điều khiển để cân đối dòng tiền ra, vào theo yêu cầu của hoạt động của doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp. Xét theo thời hạn […]

blank

1. Khái niệm  Chu kỳ sản xuất là khoảng thời gian từ khi đưa nguyên vật liệu vào sản xuất cho đến khi chế tạo xong, kiểm tra và nhập kho thành phẩm. Chu kỳ sản xuất có thể tính cho từng chi tiết, bộ phận sản phẩm, hay sản phẩm hoàn chỉnh. Chu kỳ […]

blank

BẠN ĐANG CÓ NỖI LO LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÁCH HÀNG NHỚ ĐẾN BẠN ĐẦU TIÊN?  Bạn tự tin sản phẩm mình tốt hơn đối thủ nhưng vẫn không thể tăng được doanh số? Bạn đã dùng nhiều chương trình khuyến mãi, quảng cáo nhưng chi phí bỏ ra chưa thu về kết quả như […]

blank

Tỷ suất lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận với Doanh Nghiệp Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Là một chỉ tiêu tương đối phản ánh quan hệ giữa tổng mức lợi nhuận đạt được trong kỳ với tổng doanh thu bán hàng trong kỳ. Tỷ suất lợi nhuận […]

blank

eTop sẽ điểm qua vài ưu điểm nổi trội khi làm việc trực tiếp với Seller eTop: Chiết khấu cao trên từng sản phẩm: Tracking đơn hàng minh bạch trong mục đơn hàng với cụ thể các sản phẩm, loại chiết khấu, cộng tác viên,.. theo dõi chi tiết được cụ thể thông tin đơn […]

blank

1. Khái niệm– Biên lợi nhuận gộp hay Tỷ suất lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán (COGS) chia cho doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận gộp được biểu thị dưới dạng phần trăm. Nói chung, nó được tính bằng giá bán của một mặt hàng, trừ chi […]

blank

1. Khái niệm Vốn lưu động (thuật ngữ tiếng Anh: Working capital, viết tắt WC) là một thước đo tài chính đại diện cho thanh khoản vận hành có sẵn cho một doanh nghiệp, tổ chức hoặc thực thể khác, bao gồm cả cơ quan chính phủ. Cùng với các tài sản cố định như […]