loader
blank

Unique Visitor là một khách truy cập duy nhất tính theo WAN IP (địa chỉ ip trên mạng, mỗi moderm mạng có 1 ip duy nhất do nhà cung cấp cấu hình). Chỉ số nà các bạn có thể xem trên Google Webmasster Tools, được hiểu như khách truy cập tuyệt đối.

blank

Hiện nay eB2B có 2 dịch vụ chính đó là hàng hóa và vận chuyển, cụ thể là: 1/ eTop: Giúp bạn tạo đơn hàng dễ nhất trên Facebook hoặc bất kỳ đâu như Website, tráng bán hàng online,.. ETOP Ứng dụng mở rộng trên trình duyệt Google Chrome. Giúp bạn có thể bán hàng […]

blank

Thời gian lấy hàng của shipper phụ thuộc vào thời gian tạo đơn hàng của shop, cụ thể như sau: Đơn hàng được tạo trước 4h chiều, thì đơn hàng sẽ được lấy trong ngày Đơn hàng được tạo sau 4h chiều thì sẽ lấy hàng vào ngày hôm sau Lưu ý: Giao Hàng Tiết […]

blank

Trên Internet, mặc hàng dù có điên rồ đến đâu cũng có thể có người mua cho dù đó là tã lót của vua, bức tranh quằn quại, cục đá cuội trơn…. hay là phân bò đóng hộp online đi chăng nữa. Quan trọng là cách bạn bán thế nào, làm cho người mua nghe […]