loader
blank

Bạn có thể xem và quản lý tất các các phiếu bảo hành, sửa chữa của doanh nghiệp tại module Lịch sử bảo hành Để thao tác tại module này, người dùng truy cập theo các module Bảo hành/ Lịch sử bảo hành hoặc truy cập tại đây. Giao diện làm việc của module Lịch […]

blank

Nhanh.vn hỗ trợ bán hàng nhiều loại sản phẩm khác nhau – Sản phẩm cân đo, Sản phẩm nhiều đơn vị tính Dùng cho các ngành hàng siêu thị, thủy hải sản, văn phòng phẩm… – Sản phẩm IMEI Dùng cho các ngành hàng điện máy, điện thoại, máy ảnh… – Gói sản phẩm Dùng […]

blank

Công nợ là module giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết các khoản phải thu / phải trả với từng loại đối tượng: Công nợ nhà cung cấp: Phát sinh khi doanh nghiệp nhập hàng, trả hàng với nhà cung cấp. Công nợ khách hàng: Phát sinh khi khách hàng mua hàng, trả hàng. Công nợ với dịch […]