loader
blank

Cấp độ khách hàng tự động được tính toán lại sau mỗi hóa đơn/đơn hàng khách mua. Bạn có thể tính cấp độ khách hàng dựa theo Tổng tiền tích lũy, Tổng tiền theo tháng hoặc Tổng tích lũy theo kỳ. Ví dụ: Khách hàng A có tổng tiền tích lũy là 4.800.000 đ ==> Khách […]

blank

Bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DN ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC là một trong những bảng báo cáo cần có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dưới đây Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng cân đối kế […]

blank

Khi trả bảo hành thì hệ thống sẽ tạo ra các phiếu: Phiếu bán hàng hạch toán theo Nợ 131, Có 5111 – số tiền = phí sửa chữa + giá linh kiện (nếu có) Phiếu thu hạch toán theo Nợ 1111 (mã tk tiền mặt), Có 131 – số tiền mặt khách đưa cho dn Phiếu […]

blank

Sau khi hoàn tất cài đặt tài khoản đồng bộ, bạn chuyển sang bước Đồng bộ sản phẩm giữa Lazada và Nhanh.vn. Trên trang quản trị Nhanh.vn, bạn lần lượt truy vập vào Sản phẩm / Sản phẩm các sàn TMĐT / Lazada, click nút đồng bộ, chọn Tải sản phẩm từ Lazada Có 2 trường […]

blank

Hiện tại Nhanh.vn có 2 phương pháp tính giá vốn: Phương pháp bình quân gia quyền và Phương phép thực tế đích danh (lưu ý tính giá vốn theo phương pháp thực tế đích danh đang chỉ dùng cho sản phẩm loại IMEI). 1. Phương pháp bình quân gia quyền: Phương pháp này kế toán phải tính lại giá […]