loader
blank

Đối với sản phẩm Haravan, chiết khấu sẽ được tính cho Seller theo nhóm khách hàng mới và cũ, chi tiết theo từng bảng dưới đây: Chiết khấu dành cho Seller đối với Khách hàng mới Định nghĩa khách hàng Loại chiết khấu Phần trăm chiết khấu Thời gian chiết khấu Khách hàng mới: Là […]

blank

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG 1 CHIẾN DỊCH MARKETING ĐA KÊNH HIỆU QUẢ Module 1: Đặt mục tiêu và ngân sách chiến dịch. Module 2: Lên ý tưởng chủ đạo chiến dịch. Module 3: Quy trình sản xuất nội dung. Module 4: Quản lý dự án hiệu quả. Module 5: Chọn kênh triển khai đúng […]

blank

Làm nghiên cứu trước: Đây là một trong những kỹ năng bán hàng qua điện thoại quan trọng bạn cần biết để có một cuộc gọi với khách hàng thành công. Bạn càng có nhiều thông tin về người bạn đang gọi điện thoại, bạn càng có nhiều khả năng kết thúc với một cuộc […]

blank

Sau khi tạo và xác nhận đơn, hệ thống sẽ xuất hiện nút Giao hàng: Hoặc ở màn hình danh sách đơn đặt hàng, nhấn chọn biểu tượng xe tải (Giao hàng) ở cuối đơn: Khi chọn Giao hàng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đơn vị vận chuyển cửa hàng đang sử […]

blank

Thời gian giao nhận của từng nhà vận chuyển là khác nhau, ở bài viết này sẽ mô tả cụ thể quy định về thời gian giao nhận dịch vụ GHTK.     Thời gian tạo đơn   Thời gian lấy hàng Thời gian giao hàng (tính từ khi lấy hàng)   Nội tỉnh   […]