loader

Tính năng Tiền bạc giúp chúng ta nắm bắt dòng tiền nhanh chóng, rõ ràng.
Ở menu Tiền bạc, nếu là chủ cửa hàng sẽ thấy được 4 tab: Tổng quan, Thu, Chi, Sổ quỹ.

Màn hình Tổng quan sẽ hiển thị các thông tin cho phép chủ cửa hàng nắm bắt dòng tiền nhanh chóng, rõ ràng theo sổ (Tiền mặt hay tài khoản) cũng như theo hạng mục (mua hàng, bán hàng, trả hàng, chi phí).

Chọn Cửa hàngThời gian để xem tổng quan tiền bạc, trong đó:

Tổng thu: là tổng lượng tiền phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả, thu góp vốn, thu tạm ứng, thu hoàn ứng, thu nợ COD và thu khác. Tổng thu = Tổng tiền (màn hình thu).

Tổng chi: là tổng lượng tiền phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi trả hàng, chi phí, chi rút vốn, chi đầu kỳ, chi tạm ứng, chi hoàn ứng, cước phí và chi khác. Tổng chi = Tồng tiền (màn hình chi).

Đầu kỳ: là lượng tiền tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.

Tồn quỹ = Đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi.

Dòng tiền theo sổ:

   • Tiền mặt: Đầu kỳ + Thu – Chi.
    • Đầu kỳ: Lượng tiền mặt tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.
    • Thu: Tổng lượng tiền mặt phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả, thu góp vốn, thu tạm ứng, thu hoàn ứng, thu nợ COD và thu khác.
    • Chi: Tổng lượng tiền mặt phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi trả hàng, chi phí, chi rút vốn, chi đầu kỳ, chi tạm ứng, chi hoàn ứng, cước phí và chi khác.
   • Tài khoản: Đầu kỳ + Thu – Chi.
    • Đầu kỳ: Bao gồm tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ tồn lại trước ngày bắt đầu tính số.
    • Thu: Bao gồm tổng lượng tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ phát sinh trong quá trình thu bán hàng, thu xuất trả, thu góp vốn, thu tạm ứng, thu hoàn ứng, thu nợ COD và thu khác.
    • Chi: Bao gồm tổng lượng tiền chuyển khoản và thanh toán thẻ phát sinh trong quá trình chi mua hàng, chi trả hàng, chi phí, chi rút vốn, chi đầu kỳ, chi tạm ứng, chi hoàn ứng, cước phí và chi khác.

Dòng tiền theo danh mục:

   • Thu:
    • Bán hàng: tổng lượng tiền thu từ việc bán hàng.
    • Xuất trả hàng NCC: tổng lượng tiền thu từ việc xuất trả hàng cho nhà cung cấp.
    • Góp vốn: tổng lượng tiền thu từ việc góp vốn (tài chính).
    • Khác: tổng lượng tiền thu từ các khoản khác.
   • Chi
    • Mua hàng: tổng lượng tiền chi mua hàng.
    • Khách trả hàng: tổng lượng tiền chi khách trả hàng.
    • Chi phí: tổng lượng tiền về chi phí (điện nước, mặt bằng,…).
    • Rút vốn: tổng lượng tiền chi rút vốn (tài chính).
    • Khác: tổng lượng tiền chi cho các khoản khác.

Phải thu/Phải trả:

   • Khoản phải thu: Lượng tiền cần thu cho những đơn hàng và khách hàng còn nợ. Để xem cụ thể, click vào số tiền phải thu sẽ hiển thị giao diện các đơn hàng còn nợ.
   • Khoản phải trả: Lượng tiền phải trả cho các nhà cung cấp. Tương tự, click vào số tiền phải trả để hiển thị các phiếu thu còn nợ.

Bài viết tương tự

[Suno.vn] Hướng dẫn đăng nhập phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn

Ta truy cập vào Link đăng nhập hoặc chọn Đăng nhập tại trang chủ Suno.vn: Nhập địa… Email và mật khẩu đã khởi tạo, sau đó chọn Đăng nhập: Hoặc có thể đăng nhập bằng tài khoản trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Google+) đã liên kết: Đây là giao diện tổng quan của phần […]

[Suno.vn] Quản lý hàng hóa

Chọn Quản lý rồi chọn mục Hàng Hóa để vào giao diện Quản lý hàng hóa:   Tại đây, có thể biết được tổng số lượng mặt hàng đang có trong hệ thống   Các tiện ích khác: 1) Cập nhật nhanh tên và giá bán   2) Chỉnh sửa, Copy, Ngừng kinh doanh và […]

7d. Tạo mới nhà cung cấp

Để tạo mới Nhà cung cấp, ở màn hình Khách hàng – Nhà cung cấp nhấp chọn + Nhà cung cấp: Dưới đây là form tạo mới nhà cung cấp:   Tên nhà cung cấp: Tên của nhà cung cấp muốn lưu vào hệ thống. Đây là thông tin bắt buộc phải điền. Số điện […]

Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu tại eTop trên trình duyệt

Với mỗi tài khoản đăng ký trên phần mềm quản lý bán hàng eTop, chủ shop sẽ có riêng một mã giới thiệu cho mình. Bạn có thể hiểu mã giới thiệu tương tự như một số hiệu của bạn trên hệ thống của eTop. Tại hệ thống eTop, mã giới thiệu sẽ chính là […]

Hướng dẫn thêm địa chỉ lấy hàng mới trên ứng dụng eTop

Một cửa hàng có thể có nhiều địa chỉ chi nhánh khác nhau. Hệ thống có kho lưu trữ thông tin địa chỉ vô hạn nên chủ shop hãy tận dụng nó để quản lý nghiệp vụ giao hàng tốt hơn nhé! Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng eTop. Cài đặt ứng […]

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng eTop

Để thay đổi thông tin với các đơn hàng đã được tạo lệnh giao hàng với nhà vận chuyển, chủ shop chỉ có thể nhờ sự can thiệp của bộ phận CSKH eTop để yêu cầu hỗ trợ. Giờ đây, bạn có thể làm trực tiếp điều đó ngay trên ứng dụng điện thoại của […]