loader

Để sử dụng tính năng Bán hàng online, vào Thiết lập => Bán hàng, chọn Cấu hình tính năng, bật Hiển thị bán hàng online rồi Lưu.

Có 2 cách để tạo đơn hàng online.

Tạo đơn hàng online ở màn hình POS bán hàng:

Ở màn hình POS, ta chọn hàng hóa để tạo đơn hàng như tạo đơn hàng cơ bản. Sau đó nhấn chọn ký tự mũi tên như hình để mở chi tiết đơn hàng.

Trong Chi tiết đơn hàng, chọn Đặt hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông tin đặt hàng:

 • Ghi chú cho đơn đặt hàng.
 • Thông tin giao: địa chỉ, tên người nhận, sđt người nhận. Phải chọn đủ Thành phố, quận/huyện, phường/xã.

Lưu ý: sau khi điền đầy đủ thông tin giao hàng, hệ thống mới cho phép Xác nhận đơn hàng.

 • Phí vận chuyển: nhập số tiền phí vận chuyển khách thanh toán.
 • Tiền hàng: tổng tiền đơn hàng.
 • Giảm giá: nhập giảm giá cho tổng đơn hàng.
 • Đổi điểm: nếu khách hàng đổi điểm tích lũy, tiến hành nhập số điểm cần đổi.
 • Khách đưa: Nhập số tiền khách đã thanh toán nếu có (Với đơn đặt hàng, hệ thống mặc định tiền khách đưa là 0, tức đơn nợ).
 • Nợ: Số tiền chưa thanh toán của đơn.

Tạo đơn hàng ở màn hình Bán hàng online:

Trong màn hình Bán hàng online, vào mục Đặt hàng, bấm nút + Đặt hàng để tạo mới đơn đặt hàng.

Tại đây, ta chọn hàng hóa vào đơn bằng cách nhập tên hoặc mã hàng hóa/quét mã vạch/nhập serial/cân ĐT vào ô tìm kiếm.

Thông tin hóa đơn tương tự như khi tạo đơn hàng ở POS bán hàng.

Thông tin đơn hàng bao gồm:

 • Cửa hàng: tên cửa hàng tạo đơn.
 • Đơn hàng về từ: nguồn đơn hàng về từ POS, Facebook, Web,…
 • Dự kiến giao: ngày dự kiến giao hàng.
 • Ghi chú: ghi chú đơn đặt hàng.

Ngoài ra, để thêm các thông tin chi tiết khác cho đơn hàng, nhấn vào biểu tượng mũi tên 

 • Ngày đặt hàng: ta có thể chọn lại ngày tạo đơn hàng.
 • Nhân viên đặt hàng: chọn nhân viên cho đơn hàng.

Tiếp theo, ta thêm thông tin khách hàng cho đơn hàng online. Tại phần khách hàng, có thể nhập tên hoặc số điện thoại khách hàng để tìm (trường hợp khách đã được lưu thông tin trên hệ thống).

 Trường hợp khách chưa có thông tin trên hệ thống, ta bấm dấu + để tạo mới khách hàng.

Nhập thông tin khách hàng:

 • Tên khách hàng.
 • Điện thoại.
 • Địa chỉ: Số nhà, tên đường.
 • Tỉnh/Thành phố: nhập tên tỉnh/thành phố để hiển thị thêm lựa chọn Quận/huyệnPhường/xã.

Cần nhập đầy đủ thông tin tên, điện thoại và địa chỉ khách hàng trước khi lưu đơn hàng.

Thông tin giao hàng.
Có 3 lựa chọn thông tin giao hàng:

 • Như thông tin khách: hệ thống sẽ lấy thông tin giao hàng là thông tin của khách hàng.
 • Nhận tại cửa hàng: khách đến cửa hàng nhận hàng. Đối với lựa chọn này, hệ thống cho phép xác nhận đơn ngay.
 • Giao đến cho: khi khách đặt hàng nhưng giao đến một địa chỉ khác.

Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bấm LƯU & TIẾP TỤC để lưu tạm đơn hàng online (trạng thái Đặt hàng), hoặc bấm XÁC NHẬN để lưu đơn hàng ở trạng thái xác nhận.

Khi đã tạo và xác nhận đơn hàng, ta chuyển qua bước Giao hàng và tạo vận đơn cho đơn hàng online.

Bài viết tương tự

Top 10 Helpful Hints In Getting Payday Loans

If you don’t have USA citizenship, they are eligible for these credits. These simple sacrifices could seriously help manage your payday financial loan. In case of usual lenders, you are know about everything. Payday loans are good source of funds especially in times of crisis or you need to purchase an urgent item. It is […]

Multi-service Defi Platform In Your Pocket

if you’re looking for a secure and safe decentralized wallet. A variety emerges by This wallet of security features, including multi-step verification and two-factor authentication. Additionally, its backup recovery phrase means that users can recover their funds in case of a mistake or loss. With the Crypto.com wallet, users get access to a variety of […]

Finding the right Free Malware Software

Choosing the right absolutely free antivirus software can be a daunting activity. These days, web criminals are everywhere and they are regularly trying to steal your personal info. With the right absolutely free antivirus computer software, you can relax knowing that your computer will be protected from viruses, adware, spyware, and also other nasty spyware […]

Bài viết liên quan

Greatest Cbd Oil For Pain In 2022 7 Brands For Comfort And Reduction

Greatest Cbd Oil For Ache In 2022 7 Brands For Consolation And Reduction Table of Contents What Are One Of The Best Cbd Products For Pain Management In 2023? What’s The Distinction Between Cbd Oils And Cbd Tinctures? Users of Joy Organics Organic Full Spectrum CBD Oil Tincture have nice issues to say concerning the […]

Actually are essay formulating care legal

This possibility is a great solution for people who switch to the very best essay providers. The key execs are that no more costs are billed, it is convenient, harmless, and, in addition, there is a small chance of remaining hacked. Drawbacks of Apple Pay are really large fees, adoption for the reason that not […]

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain? Table of Contents Times Status Editor What Cbd Oil Does Rogan Use? What To Know About Cbd Gummy Bears For Copd Brother Lu, don’t be concerned, we’ll help you care for his sister-in-law and work exhausting to get into college. Luo Yancheng drank the tea […]