loader

Hàng hóa sản xuất từ các thành phần là hàng hóa được tạo ra bằng cách lắp ghép, gia công từ các thành phần nguyên vật liệu.

Ví dụ như:

– Bó Hoa được tạo ra bởi các thành phần hoa tươi, giấy gói, dây cột

– Máy tính để bàn được tạo ra từ các vật liệu Màn hình, Ram, CPU.

– Tranh thêu tay được tạo ra từ các vật liệu chỉ thêu, vải trắng, khung gỗ

Để tạo hàng hóa, đầu tiên ta vào Thiết lập, vào mục Bán hàng, chọn Hàng hóa, tick chọn Hàng hóa có nhiều thành phần rồi bấm Lưu.

Sau khi đã thiết lập cho phép tạo hàng hóa có nhiều thành phần, các bước thực hiện tương tự như các bước tạo hàng hóa cơ bản, nhưng ở bước 2, ta sẽ vào Thiết lập mở rộng, chọn Hàng hóa sản xuất từ các thành phần.

Bước 1: nhập tên hàng hóa “Bó Hoa Tạ Ơn”

Bước 2: Vào Thiết lập mở rộng, chọn Hàng hóa có nhiều thành phần, hệ thống đang chọn sẵn mặc định Hàng hóa sản xuất từ các thành phần

Bước 3: Nhập tên hoặc mã hàng hóa với những NVL đã có trên phần mềm  hoặc Thêm mới những thành phần cần thiết để tạo nên bó hoa như hoa tươi, giấy kiếng, dây cột v.v

Bước 4: sau khi tạo xong thành phần nguyên vật liệu, tiếp tục nhập Giá trị định lượng của mỗi thành phần để tạo nên 1 hàng hóa, ví dụ : 1 bó hoa cần 10 bông hoa tươi, 0,5 mét dây cột, 2 tờ giấy kiếng

Sau khi nhập hết giá trị định lượng, hệ thống cũng hiển thị Giá vốn dự trù dựa trên thành phần nguyên vật liệu, nếu muốn lấy giá này làm giá vốn chính thức của hàng hóa, ta bấm vào dấu Tick kế bên.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin rồi bấm Lưu để hoàn tất khởi tạo hàng hóa Bó Hoa Tạ Ơn.

Sau khi khởi tạo thành công hàng hóa sản xuất từ các thành phần, ta tạo phiếu Sản xuất để tạo ra thành phẩm từ các thành phần Nguyên vật liệu.
Để tạo phiếu sản xuất, từ màn hình Quản lý, ta vào mục Sản xuất, bấm +Sản xuất

Sau đó nhập tên hoặc mã hàng hóa (hàng hóa sản xuất vừa tạo) và chọn hàng cần tạo. Có thể Nhập excel nếu có nhiều hàng hóa

Tại đây, ta có thể điền số lượng thành phẩm cần sản xuất vào ô Số lượng (1), chọn đúng cửa hàng(2) (nếu có nhiều hơn 1 cửa hàng), chọn lại Ngày tạo (3) nếu có, thêm Ghi chú cho phiếu (4) nếu có, bấm vào Tên hàng hóa (5) để hiển thị ra các nguyên vật liệu thành phần và số lượng cần trong sản xuất tương ứng, Ta cũng có thể Nhập kho cho các thành phần (6). Khi xong, ta bấm Lưu (7) để lưu phiếu hoặc Lưu và in (8) để Lưu đồng thời in phiếu sản xuất.

 

Bài viết tương tự

[Suno.vn] Áp dụng chương trình khuyến mãi

Sau khi đã tạo chương trình khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có hiệu lực, trong quá trình bán hàng hằng ngày, hệ thống sẽ tự động áp dụng và thay đổi giá hàng hóa, hoặc đơn hàng khi điều kiện khuyến mãi được thỏa mãn. Nếu bạn đang có nhiều chương trình khuyến […]

[Suno.vn] Hướng dẫn tạo phiếu nhập hàng

Để tạo phiếu nhập kho, ta vào Nhập hàng. Ở thanh menu Quản lý, chọn NHẬP HÀNG: Dưới đây là giao diện tổng quan khi tạo mới phiếu nhập: Bước 1: Thêm hàng hóa vào phiếu nhập Tìm kiếm hàng hóa bằng cách nhập tên hoặc mã hàng hóa khi ở chế độ bàn phím […]

12a. Tạo đơn hàng online

Để sử dụng tính năng Bán hàng online, vào Thiết lập => Bán hàng, chọn Cấu hình tính năng, bật Hiển thị bán hàng online rồi Lưu. Có 2 cách để tạo đơn hàng online. Tạo đơn hàng online ở màn hình POS bán hàng: Ở màn hình POS, ta chọn hàng hóa để tạo […]

Bài viết liên quan

Greatest Cbd Oil For Pain In 2022 7 Brands For Comfort And Reduction

Greatest Cbd Oil For Ache In 2022 7 Brands For Consolation And Reduction Table of Contents What Are One Of The Best Cbd Products For Pain Management In 2023? What’s The Distinction Between Cbd Oils And Cbd Tinctures? Users of Joy Organics Organic Full Spectrum CBD Oil Tincture have nice issues to say concerning the […]

Actually are essay formulating care legal

This possibility is a great solution for people who switch to the very best essay providers. The key execs are that no more costs are billed, it is convenient, harmless, and, in addition, there is a small chance of remaining hacked. Drawbacks of Apple Pay are really large fees, adoption for the reason that not […]

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain? Table of Contents Times Status Editor What Cbd Oil Does Rogan Use? What To Know About Cbd Gummy Bears For Copd Brother Lu, don’t be concerned, we’ll help you care for his sister-in-law and work exhausting to get into college. Luo Yancheng drank the tea […]