loader

Để tạo phiếu nhập kho, ta vào Nhập hàng. Ở thanh menu Quản lý, chọn NHẬP HÀNG:

Dưới đây là giao diện tổng quan khi tạo mới phiếu nhập:

Bước 1: Thêm hàng hóa vào phiếu nhập

Tìm kiếm hàng hóa bằng cách nhập tên hoặc mã hàng hóa khi ở chế độ bàn phím (1), hoặc quét barcode khi ở chế độ Mã vạch (2)

Ngoài ra, còn có thể nhập hóa bằng cách tải file excel, chọn Nhập Excel:

Chọn Excel 2003 hoặc phiên bản khác cao hơn để tải về file mẫu và làm theo các cột thông tin trong file, sau đó tải file lên phần mềm:

Bước 2: Điền thông tin phiếu nhập và thông tin thanh toán

–          Nhà cung cấp: Nhập tên nhà cung cấp để chọn, nếu chưa có nhà cung cấp chọn icon “+” để tạo mới nhà cung cấp

Điền đầy đủ thông tin của nhà cung cấp,ví dụ như hình trên. Có thể điền thêm thông tin chi tiết như hình dưới sau đó chọn LƯU để hoàn tất:

Cửa hàng: Nếu có nhiều cửa hàng, có thể chọn cửa hàng để nhập hàng hóa

Ngày tạo: Chọn ngày nhập hàng
Ghi chú: Nhập ghi chú cho phiếu nhập hàng
Tổng cộng: Tổng tiền nhập hàng của phiếu
Đã thanh toán: Số tiền đã thanh toán cho nhà cung cấp
Hình thức thanh toán: Có thể chọn 1 trong 3 hình thức thanh toán (Tiền mặt, thẻ, chuyển khoản)

Bước 3: Kiểm tra lại các thông tin và lưu phiếu nhập

–          LƯU TẠM: Có thể lưu tạm phiếu nhập
–          LƯU: Lưu phiếu nhập sẽ tiến hành nhập hàng vào phần mềm
–          LƯU & IN: Lưu phiếu nhập và in ra phiếu nhập

 

 

Bài viết tương tự

[Suno.vn] Tạo chương trình khuyến mãi

Để tạo mới chương trình khuyến mãi, ta làm theo ba bước: Bước 1: Vào Quản lý – Khuyến mãi, chọn + KHUYẾN MÃI để bắt đầu tạo CTKM: Bước 2: Ta có thể tạo Khuyến mãi theo hàng hóa hoặc khuyến mãi theo đơn hàng bằng cách click chọn như hình dưới và nhập […]

[Suno.vn] Tạo hàng hóa sản xuất

Hàng hóa sản xuất từ các thành phần là hàng hóa được tạo ra bằng cách lắp ghép, gia công từ các thành phần nguyên vật liệu. Ví dụ như: – Bó Hoa được tạo ra bởi các thành phần hoa tươi, giấy gói, dây cột – Máy tính để bàn được tạo ra từ […]

11c. Tạo và quản lý phiếu chi

Dưới đây là màn hình Tiền bạc – Chi, có thể quản lý các phiếu chi của cửa hàng ở đây: Ta chọn “+ PHIẾU CHI” để mở pop-up tạo phiếu chi: Nhập Số tiền chi, chọn Hình thức chi tiền, chọn Loại chi (chi góp vốn, chi tạm ứng, chi khác), chọn Thời gian chi, […]

Bài viết liên quan

Greatest Cbd Oil For Pain In 2022 7 Brands For Comfort And Reduction

Greatest Cbd Oil For Ache In 2022 7 Brands For Consolation And Reduction Table of Contents What Are One Of The Best Cbd Products For Pain Management In 2023? What’s The Distinction Between Cbd Oils And Cbd Tinctures? Users of Joy Organics Organic Full Spectrum CBD Oil Tincture have nice issues to say concerning the […]

Actually are essay formulating care legal

This possibility is a great solution for people who switch to the very best essay providers. The key execs are that no more costs are billed, it is convenient, harmless, and, in addition, there is a small chance of remaining hacked. Drawbacks of Apple Pay are really large fees, adoption for the reason that not […]

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain? Table of Contents Times Status Editor What Cbd Oil Does Rogan Use? What To Know About Cbd Gummy Bears For Copd Brother Lu, don’t be concerned, we’ll help you care for his sister-in-law and work exhausting to get into college. Luo Yancheng drank the tea […]