loader

Dưới đây là giao diện quản lý đơn hàng:

Những thao tác để quản lý đơn hàng:

Tìm kiếm đơn hàng:

Có thể tìm kiếm đơn hàng bằng cách tìm theo Mã đơn hàng, Khách hàng, Hàng hóa:

Hoặc cũng có thể tìm theo Đơn còn hiệu lực, Đơn đã xóa, Đơn còn nợ:

Ngoài ra, ta cũng có thể tìm đơn hàng theo khoảng thời gian. Có thể chọn xem theo 7 ngày gần đây, 30 ngày gần đây, Tháng này, Tháng trước, Tất cả hoặc xem theo khoảng thời gian tự chọn (Từ ngày – đến ngày)

Xem thông tin chi tiết đơn hàng: Ở danh sách đơn hàng, nhấp vào mã hàng hóa muốn xem thông tin chi tiết:

Có thể thêm ghi chú cho đơn hàng:

Thanh toán nợ của đơn hàng đó:

 • Nhập số tiền muốn trả.
 • Chọn ngày trả.
 • Chọn hình thức thanh toán.

Sau đó nhấn TRẢ NỢ để hoàn tất.

Đối với đơn hàng đã thanh toán và có thông tin khách hàng, có thể xóa giao dịch. Khi xóa giao dịch thì khách mua hàng sẽ nợ số tiền tương ứng với giao dịch của đơn hàng đó:

Khi click vào icon “” cuối đơn hàng sẽ có các lựa chọn

 • Copy: copy đơn hàng cũ để chỉnh sửa và lưu lại thành đơn mới.
 • Trả hàng: Mở form trả hàng của đơn hàng, chọn những đơn hàng muốn trả hàng và nhập các thông tin cần thiết sau đó nhấn TRẢ HÀNG.

 • Xóa: Xóa đơn hàng.

Có 2 phương án để xuất excel đơn hàng:

 • Xuất tất cả đơn hàng đã tìm được: Click “…” trên góc phải giao diện, nhấn Xuất Excel:
 • Xuất những đơn hàng tùy ý: Click chọn trước đơn hàng muốn xuất, sau đó chọn Xuất Excel như hình dưới:

In đơn hàng

Có 2 cách in đơn hàng sau khi đã tìm kiếm:

 • In 1 đơn hàng: Click vào icon Máy in phía cuối đơn hàng muốn in.
 • In những đơn hàng tùy chọn: Click chọn trước những đơn hàng muốn in, sau đó chọn In như hình dưới:

Các thông tin và thao tác khác trên danh sách đơn hàng:

 • Chọn người tạo đơn: chọn xem đơn hàng theo nhân viên tạo

 • Xem thông tin khách hàng của đơn: Thao tác như hình dưới để xem thông tin khách hàng của đơn.

 • Xem đơn hàng theo cửa hàng: Click chọn cửa hàng cần xem

 • Tổng số đơn: Tổng số đơn hàng đã tìm
 • Tổng tiền: Tổng tiền của các đơn hàng tìm được
 • Tổng nợ: Tổng tiền nợ của các đơn hàng tìm được

Bài viết tương tự

[Suno.vn] Xuất trả nhà cung cấp

Để tạo phiếu xuất trả nhà cung cấp, ta vào mục Quản lý, chọn Kho hàng, chọn Xuất trả NCC, bấm + Xuất trả: Đầu tiên, nhập Thông tin phiếu gồm: Nhà cung cấp: nhập tên (1) hoặc tạo mới nếu chưa có dữ liệu nhà cung cấp (2). Ngày trả (3): ngày xuất trả […]

[Suno.vn] Tạo hàng hóa quy đổi

Thông thường những mặt hàng này dùng cho cửa hàng tạp hóa, hàng tiêu dùng. Ví dụ: + Bia, nước ngọt có đơn vị tính là: thùng -> lon, két -> chai.. + Thuốc lá có đơn vị tính là: Cây -> gói -> điếu + Mì gói có đơn vị tính là: Thùng -> […]

9d. Quản lý chính sách giá

Dưới đây là màn hình Khách hàng – Chính sách giá. Khi truy cập vào giao diện quản lý chính sách giá, hệ thống hiển thị mặc định danh sách những CSG đang hoạt động, click vào tên CSG để xem thông tin chi tiết trên cùng màn hình: Có thể lọc chính sách giá […]

Bài viết liên quan

What Many people are Declaring About Hookup Guide Is Dead Wrong And Why

Content material Achievement Reports With Get together Web Sites The Core Mystery on Get together Website That Works Revealed Precisely what is Hookup Traditions? During the physical meetup, do your best to examine the date’s body language and attitude, keeping an eye out for any red flags. The best hookup application for youthful guys can […]

99brides. com Support!

A cellular phone translation service is normally provided ought to there be any words difficulties. Delivery of blossoms and even help with travel arrangements might be provided, is best to resolve in order to meet your chosen relate. All I seemed to do there were coming across con artists who retained asking myself to boat […]

Litecoin API Commands Both CLI and JSON RPC

Content Generate Asset Address Endpoint User Ratings Get Current Price All dates in any API response are based on the UTC timezone. You can use this method to query for addresses that are not on your account. Address archival can greatly enhance the operational security of your applications by allowing you to move coins to […]