loader

Dưới đây là giao diện quản lý đơn hàng:

Những thao tác để quản lý đơn hàng:

Tìm kiếm đơn hàng:

Có thể tìm kiếm đơn hàng bằng cách tìm theo Mã đơn hàng, Khách hàng, Hàng hóa:

Hoặc cũng có thể tìm theo Đơn còn hiệu lực, Đơn đã xóa, Đơn còn nợ:

Ngoài ra, ta cũng có thể tìm đơn hàng theo khoảng thời gian. Có thể chọn xem theo 7 ngày gần đây, 30 ngày gần đây, Tháng này, Tháng trước, Tất cả hoặc xem theo khoảng thời gian tự chọn (Từ ngày – đến ngày)

Xem thông tin chi tiết đơn hàng: Ở danh sách đơn hàng, nhấp vào mã hàng hóa muốn xem thông tin chi tiết:

Có thể thêm ghi chú cho đơn hàng:

Thanh toán nợ của đơn hàng đó:

 • Nhập số tiền muốn trả.
 • Chọn ngày trả.
 • Chọn hình thức thanh toán.

Sau đó nhấn TRẢ NỢ để hoàn tất.

Đối với đơn hàng đã thanh toán và có thông tin khách hàng, có thể xóa giao dịch. Khi xóa giao dịch thì khách mua hàng sẽ nợ số tiền tương ứng với giao dịch của đơn hàng đó:

Khi click vào icon “” cuối đơn hàng sẽ có các lựa chọn

 • Copy: copy đơn hàng cũ để chỉnh sửa và lưu lại thành đơn mới.
 • Trả hàng: Mở form trả hàng của đơn hàng, chọn những đơn hàng muốn trả hàng và nhập các thông tin cần thiết sau đó nhấn TRẢ HÀNG.

 • Xóa: Xóa đơn hàng.

Có 2 phương án để xuất excel đơn hàng:

 • Xuất tất cả đơn hàng đã tìm được: Click “…” trên góc phải giao diện, nhấn Xuất Excel:
 • Xuất những đơn hàng tùy ý: Click chọn trước đơn hàng muốn xuất, sau đó chọn Xuất Excel như hình dưới:

In đơn hàng

Có 2 cách in đơn hàng sau khi đã tìm kiếm:

 • In 1 đơn hàng: Click vào icon Máy in phía cuối đơn hàng muốn in.
 • In những đơn hàng tùy chọn: Click chọn trước những đơn hàng muốn in, sau đó chọn In như hình dưới:

Các thông tin và thao tác khác trên danh sách đơn hàng:

 • Chọn người tạo đơn: chọn xem đơn hàng theo nhân viên tạo

 • Xem thông tin khách hàng của đơn: Thao tác như hình dưới để xem thông tin khách hàng của đơn.

 • Xem đơn hàng theo cửa hàng: Click chọn cửa hàng cần xem

 • Tổng số đơn: Tổng số đơn hàng đã tìm
 • Tổng tiền: Tổng tiền của các đơn hàng tìm được
 • Tổng nợ: Tổng tiền nợ của các đơn hàng tìm được

Bài viết tương tự

[Suno.vn] Tạo và quản lý phiếu thu

Dưới đây là màn hình Tiền bạc – Thu, có thể quản lý các phiếu thu của cửa hàng ở đây: Ta chọn “+ PHIẾU THU” để mở pop-up tạo phiếu thu: Nhập số tiền thu, chọn hình thức nhận tiền(Tiền mặt, CK, Thẻ), chọn Loại thu (thu góp vốn, thu tạm ứng, thu khác), […]

5e. Chuyển kho

Để tạo phiếu chuyển kho, tại trang Quản lý, ta vào Kho hàng, chọn giao dịch Chuyển kho rồi bấm + Chuyển kho: Đầu tiên ta chọn kho cần chuyển cho hàng hóa Từ kho … Đến kho …: Ngoài ra tại Thông tin phiếu: Mã phiếu: Hệ thống tự sinh. Trạng thái: trạng thái […]

13c. Thiết lập bán hàng

Ta vào Thiết lập, chọn Bán hàng để đến giao diện Thiết lập bán hàng: BÁN HÀNG Được đổi giá khi bán hàng: Cho phép/ Không cho phép đổi giá hàng hóa khi bán hàng. Cho phép bán nợ: Cho phép/ Không cho phép bán hàng nợ. Thứ tự thu nợ: chọn thứ tự thu […]

Bài viết liên quan

How much should you ask for to obtain a 1000 statement essay

The film can make reference to the retreat and it also helps make reference that a compact amount stayed driving to experience the enemy. This small amount is the 300 Spartans that the motion picture is based mostly upon, hence the title three hundred. The movie, however, does not mention that the 700 Thespians willingly […]

One Of The Best Cbd Products For Arthritis Ache

The Best Cbd Products For Arthritis Ache Table of Contents Does Cbd Cream Assist With Arthritis? Cbd For College Kids Clearing’s Continual Pain Blog When used often, shoppers report improvements in sleep, pain relief, and stress administration. For the momentary relief of minor aches and pains in sore muscle tissue and joints. Founder Garrett Greller […]

Greatest Cbd Oil For Pain In 2022 7 Brands For Comfort And Reduction

Greatest Cbd Oil For Ache In 2022 7 Brands For Consolation And Reduction Table of Contents What Are One Of The Best Cbd Products For Pain Management In 2023? What’s The Distinction Between Cbd Oils And Cbd Tinctures? Users of Joy Organics Organic Full Spectrum CBD Oil Tincture have nice issues to say concerning the […]