loader

Để tạo mới chương trình khuyến mãi, ta làm theo ba bước:

Bước 1:

Vào Quản lý – Khuyến mãi, chọn + KHUYẾN MÃI để bắt đầu tạo CTKM:

Bước 2:

Ta có thể tạo Khuyến mãi theo hàng hóa hoặc khuyến mãi theo đơn hàng bằng cách click chọn như hình dưới và nhập thông tin.

KHUYẾN MÃI THEO HÀNG HÓA:

 • Tên chương trình KM
 • Mã KM: Hệ thống sẽ tự sinh nếu bỏ trống.
 • Từ ngày – Đến ngày: Chọn thời gian áp dụng KM.
 • Giới hạn số phiếu: Số lần được áp dụng CTKM.

 • Ghi chú: Nhập ghi chú cho KM.
 • Đối tượng khách hàng áp dụng: Chọn Tất cả hoặc bỏ chọn Tất cả để áp dụng theo nhóm khách hàng/khách hàng cụ thể.
  • KM cho nhóm KH: Chọn nhóm khách hàng muốn áp dụng.
  • KM cho KH cụ thể:  nhập tên, mã hoặc số điện thoại khách hàng để tìm khách hàng muốn áp dụng KM.
 • Cửa hàng áp dụng:  Chọn Tất cả hoặc bỏ tick cho Tất cả để tùy chọn cửa hàng muốn áp dụng.
 • Hàng hóa được KM: Chọn Tất cả hoặc bỏ chọn Tất cả để áp dụng chọn theo nhóm hàng/hàng hóa cụ thể.
  •  KM theo nhóm hàng: Nhập các thông tin KM: SL tối thiểu (mua tối thiểu bao nhiêu hàng hóa sẽ được áp dụng KM), Khuyến mãiLoại (có 2 loại KM là theo % VNĐ).
  • KM hàng hóa cụ thể: Có thể chọn hàng hóa khuyến mãi bằng cách Nhập excel hoặc gõ tìm kiếm hàng hóa. Sau đó, nhập các thông tin KM giống KM theo nhóm hàng ở trên.

                  Nhập Excel: Chọn Nhập Excel, sau đó tải về file mẫu Excel 2003 hoặc phiên bản cao hơn, hoàn thành rồi up file lên hệ thống.

Tìm kiếm hàng hóa: Ở thanh tìm kiếm hàng hóa có thể tìm hàng hóa muốn áp dụng KM bằng cách nhập tên, mã hàng hóa (chế độ nhập bàn phím), quét mã vạch (chế độ mã vạch) hoặc nhập số serial (chế độ serial).

KHUYẾN MÃI THEO ĐƠN HÀNG:

Phần Thông tin KM nhập giống như KM theo hàng hóa, nhưng có thêm mục Yêu cầu nhập mã khi áp dụng (Khi thanh toán, nhập hã KM để được áp dụng).

Phần Điều kiện khuyến mãi:

 • Đơn hàng từ: đơn hàng từ bao nhiêu tiền sẽ được áp dụng KM.
 • Giảm giá, loại: Nhập số tiền giảm giá khi chọn VNĐ, nhập số phần trăm giảm giá khi chọn %.

Bước 3:
Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin khuyến mãi: chọn HỦY khi không muốn thực hiện tiếp, LƯU để lưu tạm vào hệ thống, LƯU & KÍCH HOẠT để lưu và áp dụng ngay chương trình KM.

Bài viết tương tự

[Suno.vn] Quản lý khách hàng

Để Quản lý khách hàng, vào mục Khách hàng. Những thao tác để quản lý khách hàng: 1. Tìm kiếm khách hàng bằng mã, tên hoặc số điện thoại. 2. Nhập/Xuất Excel danh sách khách hàng. Nhập Excel: dùng để nhập danh sách khách hàng mới vào hệ thống (tìm hiểu thêm ở phần Tạo […]

[Suno.vn] Tạo đơn hàng

Để mở màn hình POS bán hàng, có thể chọn icon POS  ở góc trái giao diện hoặc chọn BÁN HÀNG ở màn hình quản lý Đơn hàng Dưới đây là màn hình POS bán hàng: Các bước cơ bản để tạo một đơn hàng Bước 1: Chọn hàng hóa muốn bán Cách 1: Ở […]

12d. Quản lý đơn hàng online

Ta vào mục Bán hàng online, chọn Đặt hàng để đến giao diện quản lý đơn hàng online: Trước tiên chọn trạng thái đơn cần xem: Tất cả trạng thái, Đặt hàng, Đang xử lý, Hoàn thành và Đã hủy. Khi vào trang quản lý đơn hàng online, hệ thống sẽ để mặc định trạng […]

Bài viết liên quan

Greatest Cbd Oil For Pain In 2022 7 Brands For Comfort And Reduction

Greatest Cbd Oil For Ache In 2022 7 Brands For Consolation And Reduction Table of Contents What Are One Of The Best Cbd Products For Pain Management In 2023? What’s The Distinction Between Cbd Oils And Cbd Tinctures? Users of Joy Organics Organic Full Spectrum CBD Oil Tincture have nice issues to say concerning the […]

Actually are essay formulating care legal

This possibility is a great solution for people who switch to the very best essay providers. The key execs are that no more costs are billed, it is convenient, harmless, and, in addition, there is a small chance of remaining hacked. Drawbacks of Apple Pay are really large fees, adoption for the reason that not […]

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain? Table of Contents Times Status Editor What Cbd Oil Does Rogan Use? What To Know About Cbd Gummy Bears For Copd Brother Lu, don’t be concerned, we’ll help you care for his sister-in-law and work exhausting to get into college. Luo Yancheng drank the tea […]