loader

Dưới đây là màn hình Quản lý – Khuyến mãi. Khi truy cập vào giao diện quản lý khuyến mãi, hệ thống hiển thị mặc định danh sách những CTKM đang hoạt động, click vào tên khuyến mãi để xem thông tin chi tiết khuyến mãi trên cùng màn hình:

Để tạm ngưng CTKM đang hoạt động, chọn DỪNG KHUYẾN MÃI trong chi tiết của khuyến mãi đó:

Để kích hoạt lại khuyến mãi đang tạm ngưng, chọn KÍCH HOẠT trên thông tin chi tiết của khuyến mãi đó:

Khuyến mãi có 3 trạng thái: Hoạt động, NgừngLưu tạm.

Có thể chỉnh sửa CTKM ở trạng thái lưu tạm bằng cách chọn CHỈNH SỬA để vào giao diện chỉnh sửa khuyến mãi:

Sau khi chỉnh sửa, chọn: HỦY để hủy những thao tác chỉnh sửa, LƯU để tiếp tục lưu lại với lại thái lưu tạm, LƯU & KÍCH HOẠT để lưu và chạy khuyến mãi.

Có thể xóa khuyến mãi đang ở trạng thái lưu tạm, chọn XÓA:

Ngoài ra, có thể tìm kiếm khuyến mãi theo ngà y tạo bằng cách chọn ngày sau khi đã lọc trạng thái:

Bài viết tương tự

[Suno.vn] Áp dụng chương trình khuyến mãi

Sau khi đã tạo chương trình khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có hiệu lực, trong quá trình bán hàng hằng ngày, hệ thống sẽ tự động áp dụng và thay đổi giá hàng hóa, hoặc đơn hàng khi điều kiện khuyến mãi được thỏa mãn. Nếu bạn đang có nhiều chương trình khuyến […]

[Suno.vn] Hướng dẫn tạo phiếu nhập hàng

Để tạo phiếu nhập kho, ta vào Nhập hàng. Ở thanh menu Quản lý, chọn NHẬP HÀNG: Dưới đây là giao diện tổng quan khi tạo mới phiếu nhập: Bước 1: Thêm hàng hóa vào phiếu nhập Tìm kiếm hàng hóa bằng cách nhập tên hoặc mã hàng hóa khi ở chế độ bàn phím […]

12a. Tạo đơn hàng online

Để sử dụng tính năng Bán hàng online, vào Thiết lập => Bán hàng, chọn Cấu hình tính năng, bật Hiển thị bán hàng online rồi Lưu. Có 2 cách để tạo đơn hàng online. Tạo đơn hàng online ở màn hình POS bán hàng: Ở màn hình POS, ta chọn hàng hóa để tạo […]

Bài viết liên quan

Greatest Cbd Oil For Pain In 2022 7 Brands For Comfort And Reduction

Greatest Cbd Oil For Ache In 2022 7 Brands For Consolation And Reduction Table of Contents What Are One Of The Best Cbd Products For Pain Management In 2023? What’s The Distinction Between Cbd Oils And Cbd Tinctures? Users of Joy Organics Organic Full Spectrum CBD Oil Tincture have nice issues to say concerning the […]

Actually are essay formulating care legal

This possibility is a great solution for people who switch to the very best essay providers. The key execs are that no more costs are billed, it is convenient, harmless, and, in addition, there is a small chance of remaining hacked. Drawbacks of Apple Pay are really large fees, adoption for the reason that not […]

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain? Table of Contents Times Status Editor What Cbd Oil Does Rogan Use? What To Know About Cbd Gummy Bears For Copd Brother Lu, don’t be concerned, we’ll help you care for his sister-in-law and work exhausting to get into college. Luo Yancheng drank the tea […]