Bảng giá Giao hàng của Giao Hàng Nhanh lấy hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

eTop gửi bạn bảng giá GIAO TIẾT KIỆM của Giao Hàng Nhanh lấy hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

 

GIAO TIẾT KIỆM
NỘI DUNG Giá cước Trọng lượng Vượt cân Cước vượt cân Thời gian giao
Cùng tỉnh Tỉnh thành lấy hàng (Địa chỉ Shop) cũng là tỉnh thành nhận hàng (Địa chỉ khách hàng).
Nội thành 11.000 đ 300 gr     1 Ngày
Ngoại thành 1 16.500 đ 300 gr     1 Ngày
Ngoại thành 2 22.000 đ 300 gr     1 Ngày
Nội thành 16.500 đ 3 kg 500 gr 3.300 đ 1 Ngày
Ngoại thành 1 22.000 đ 3 kg 500 gr 3.300 đ 1 Ngày
Ngoại thành 2 27.500 đ 3 kg 500 gr 3.300 đ 2 Ngày
Nội Miền Miền Nam <> Miền Nam hoặc Miền Trung <> Miền Trung hoặc Miền Bắc <> Miền Bắc
Nội thành 27.500 đ 300 gr     2 Ngày
Ngoại thành 1 38.500 đ 300 gr     2 Ngày
Ngoại thành 2 38.500 đ 300 gr     3 Ngày
Nội thành 33.000 đ 500 gr     2 Ngày
Ngoại thành 1 44.000 đ 500 gr     2 Ngày
Ngoại thành 2 44.000 đ 500 gr     3 Ngày
Nội thành 38.500 đ 1 kg 500 gr 7.700 đ 2 Ngày
Ngoại thành 1 49.500 đ 1 kg 500 gr 7.700 đ 2 Ngày
Ngoại thành 2 49.500 đ 1 kg 500 gr 7.700 đ 3 Ngày
Khác Miền Miền Nam <> Miền Trung hoặc Miền Trung <> Miền Bắc Hoặc Miền Nam <> Miền Bắc
Nội thành 44.000 đ 300 gr     3 Ngày
Ngoại thành 1 55.000 đ 300 gr     3 Ngày
Ngoại thành 2 55.000 đ 300 gr     4 Ngày
Nội thành 49.500 đ 500 gr     3 Ngày
Ngoại thành 1 60.500 đ 500 gr     3 Ngày
Ngoại thành 2 60.500 đ 500 gr     4 Ngày
Nội thành 60.500 đ 1 kg 500 gr 12.100 đ 3 Ngày
Ngoại thành 1 71.500 đ 1 kg 500 gr 12.100 đ 3 Ngày
Ngoại thành 2 71.500 đ 1 kg 500 gr 12.100 đ 4 Ngày
Đặc Biệt Giao hàng đến Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Nội thành 38.500 đ 300 gr     2 Ngày
Ngoại thành 1 49.500 đ 300 gr     2 Ngày
Ngoại thành 2 49.500 đ 300 gr     3 Ngày
Nội thành 44.000 đ 500 gr     2 Ngày
Ngoại thành 1 55.000 đ 500 gr     2 Ngày
Ngoại thành 2 55.000 đ 500 gr     3 Ngày
Nội thành 53.900 đ 1 kg 500 gr 12.100 đ 2 Ngày
Ngoại thành 1 64.900 đ 1 kg 500 gr 12.100 đ 2 Ngày
Ngoại thành 2 64.900 đ 1 kg 500 gr 12.100 đ 3 Ngày

 

Bảng giá GIAO NHANH của Giao Hàng Nhanh lấy hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

GIAO NHANH
NỘI DUNG Giá cước Trọng lượng Vượt cân Cước vượt cân Thời gian giao
Cùng tỉnh Tỉnh thành lấy hàng (Địa chỉ Shop) cũng là tỉnh thành nhận hàng (Địa chỉ khách hàng).
Nội thành 16.500 đ 300 gr     6 Giờ
Ngoại thành 1
22.000 đ
300 gr
   
6 Giờ
Ngoại thành 2
Nội thành 22.000 đ 3 kg 500 gr 3.300 đ 6 Giờ
Ngoại thành 1
27.500 đ
3 kg
500 gr
3.300 đ
6 Giờ
Ngoại thành 2

 

 

TAG: #Bảng giá Giao hàng
Bài viết liên quan