Bảng giá GHTK lấy hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

 

Dưới đây eTop gửi đến bạn Bảng giá GIAO TIẾT KIỆM của Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) lấy hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

GIAO TIẾT KIỆM
NỘI DUNG Giá cước Trọng lượng Vượt cân Cước vượt cân Thời gian giao
Khác Miền Miền Nam <> Miền Trung hoặc Miền Trung <> Miền Bắc hoặc Miền Nam <> Miền Bắc
Nội thành & Ngoại thành 1
32.000 đ
500 gr
500 gr
5.000 đ
5 Ngày
Ngoại thành 2 42.000 đ 500 gr 500 gr 5.000 đ 5 Ngày
Đặc Biệt Là giao hàng đến Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Nội thành & Ngoại thành 1
30.000 đ
500 gr
500 gr
5.000 đ
4 Ngày
Ngoại thành 2 40.000 đ 500 gr 500 gr 5.000 đ 4 Ngày
Cùng Tỉnh và cùng Miền: Chỉ có giao nhanh, không có giao tiết kiệm vì giá cước đã quá rẻ và thời gian giao hàng quá nhanh, quá tối ưu.

 

Bảng giá GIAO NHANH của Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) lấy hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

GIAO NHANH
NỘI DUNG Giá cước Trọng lượng Cước vượt cân Thời gian giao
Cùng tỉnh Tỉnh thành lấy hàng (Địa chỉ Shop của bạn) cũng là tỉnh thành nhận hàng (Địa chỉ khách hàng).
Nội thành & Ngoại thành 1
22.000 đ
3.000 gr
2.500đ/500gr tiếp theo
6 Giờ
Ngoại thành 2 35.000 đ 3.000 gr 2.500đ/500gr tiếp theo 6 Giờ
Nội Miền Là các đơn gửi từ Miền Nam <> Miền Nam hoặc Miền Trung <> Miền Trung hoặc Miền Bắc <> Miền Bắc
Nội thành & Ngoại thành 1
30.000 đ
500 gr
2.500đ/500gr tiếp theo
1 Ngày
Ngoại thành 2 40.000 đ 500 gr 500 gr 5.000 đ 1 Ngày
Khác Miền Đơn giao Miền Nam <> Miền Trung hoặc Miền Trung <> Miền Bắc Hoặc Miền Nam <> Miền Bắc
Nội thành & Ngoại thành 1
35.000 đ
500 gr
500 gr
10.000 đ
2 Ngày
Ngoại thành 2 50.000 đ 500 gr 500 gr 10.000 đ 2 Ngày
Đặc Biệt Nghĩa là giao hàng đến Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Nội thành & Ngoại thành 1
33.000 đ
500 gr
500 gr
10.000 đ
1 Ngày
Ngoại thành 2 44.000 đ 500 gr 500 gr 10.000 đ 1 Ngày

 

TAG: #Bảng giá Giao Tiết K #Giao tiết kiệm
Bài viết liên quan