Bảng mô tả tuyến dịch vụ GHN

BẢNG MÔ TẢ TUYẾN DỊCH VỤ:

- Khu vực nhận hàng: Chi tiết tham khảo tại đây

- Khu vực giao hàng: Chi tiết tham khảo tại đây

 Định nghĩa vùng

 Vùng 1: Từ Bình Định trở vào các tỉnh miền Nam

 Vùng 2: Từ Quảng Ngãi ra tới Quảng Bình

 Vùng 3: Từ Hà Tĩnh trở ra các tỉnh miền Bắc*

 Tuyến

 Lộ trình

 Nội tỉnh

 Hà Nội ↔ Hà Nội

 Đà Nẵng ↔ Đà Nẵng

 Hồ Chí Minh ↔ Hồ Chí Minh

 Tỉnh X vùng 1 ↔ Tỉnh X vùng 1

 Tỉnh X vùng 2 ↔ Tỉnh X vùng 2

 Nội vùng

 Hà Nội ↔ Vùng 3

 Đà Nẵng ↔ Vùng 2

 Hồ Chí Minh ↔ Vùng 1

 Liên vùng đặc biệt

 Hà Nội ↔ Đà Nẵng

 Đà Nẵng ↔ Hồ Chí Minh

 Hồ Chí Minh ↔ Hà Nội

 Liên vùng

 Hà Nội ↔ Vùng 1/ Vùng 2

 Đà Nẵng ↔ Vùng 1/ Vùng 3

 Hồ Chí Minh ↔ Vùng 2/ Vùng 3

 

Lưu ý: GHN không hỗ trợ những yêu cầu nằm ngoài quy định của GHN như: giao hàng ra ngoài phạm vi giao, giao 1 phần và trả lại một phần.

TAG: #tuyến dịch vụ GHN
Bài viết liên quan