loader

Bảo hành là module dùng để tiếp nhận các sản phẩm khách mang tới cửa hàng bảo hành. Sản phẩm có thể do khách mua trực tiếp tại cửa hàng, hoặc mua ở chỗ khác mang tới bảo hành.

I. Các khái niệm bảo hành

Khái niệm Mô tả
Khách hàng, Điện thoại, Địa chỉ, Quận huyện thành phố Là các thông tin của khách mang sản phẩm tới bảo hành. Nút “Lấy thông tin khách hàng” sẽ check theo IMEI và sẽ lấy khách hàng mua IMEI gần nhất
Lý do Là các lỗi, lý do mà sản phẩm cần bảo hành/sửa chữa. Bạn có thể tự thêm lý do bảo hành
Ngày hẹn trả Ngày hẹn với khách hàng sẽ trả sản phẩm; ngày trả máy cho khách có thể trả trước và sau nếu sản phẩm được sửa sớm cho khách
Nhân viên kĩ thuật/Người chỉ định sửa Nhân viên phụ trách việc sửa chữa máy được bảo hành; bạn lựa chọn nhân viên chỉ định sửa sản phẩm ngay ngoài danh sách bảo hành
Phí sửa chữa báo khách hàng Pphí sửa chữa/bảo hành sản phẩm; có thể điền giá trị 0 và sửa đổi phí sửa chữa này ngay ngoài danh sách bảo hành (phí này không tính tiền linh kiện)
Chi phí sửa chữa Chi phí bạn bỏ ra để sửa chữa sản phẩm
Hình thức trả khách Hình thức khách hàng sẽ nhận lại sản phẩm được bảo hành
Loại Bảo hành/Sửa chữa Tùy vào sản phẩm khách hàng mang đến cho bạn, khi tạo phiếu bạn sẽ chọn loại Bảo hành/Sửa chữa
Bảo hành Máy do bạn bán ra, còn hạn bảo hành
Sửa chữa Máy không do bạn bán ra/máy đã hết hạn bảo hành
Loại ký gửi bảo hành Là các sản phẩm không mua ở cửa hàng, nhưng mang đến cửa hàng để bảo hành, sửa chữa. Chấp nhận các sản phẩm IMEI trạng thái đã bán, đã trả nhà cung cấp, IMEI không có trên hệ thống
Loại bảo hành IMEI nội bộ Là các sản phẩm trong cửa hàng muốn gửi trung tâm bảo hành sửa chữa hoặc bảo hành. Bảo hành sản phẩm IMEI có trạng thái mới, thuộc kho bảo hành
Trung tâm bảo hành Gửi các sản phẩm của khách hàng qua các trung tâm bảo hành chính hãng sản phẩm; tiếp nhận lại sản phẩm từ trung tâm bảo hành để trả lại cho khách
Comment Nhân viên có thể ghi lại các chú thích trong quá trình bảo hành, để ghi nhớ lại nội dung hoặc tương tác giữa nhiều nhân viên cùng thao tác với sản phẩm đang bảo hành
Linh kiện đề xuất Trong quá trình sửa chữa/bảo hành có thể phát sinh sử dụng các linh kiện, phụ tùng để thay thế nên phần linh kiện sẽ hỗ trợ bạn gắn các linh kiện thay thế vào phiếu bảo hành của sản phẩm
Mẫu in tiếp nhận bảo hành/Mẫu trả bảo hành Bạn tự thiết kế được mẫu in tiếp nhận bảo hành/trả bảo hành riêng của bạn. Vào Cài đặt mẫu in ==> Thêm mới ==> tab “Đơn hàng” ==> chọn “Phiếu tiếp nhận bảo hành”/”Phiếu trả bảo hành”
Trả bảo hành Trả các sản phẩm bảo hành cho khách hàng (bao gồm cả linh kiện, nếu trong phiếu bảo hành có thêm linh kiên)
Tiền mặt khách trả/Tiền chuyển khoản Ghi nhận số tiền khách cần thanh toán khi nhận lại sản phẩm bảo hành/sửa chữa từ bạn. Với bạn sử dụng kế toán thì cần chọn thêm “Tài khoản nhận tiền mặt”, “Tài khoản nhận tiền chuyển khoản” để có thể hạch toán kế toán các khoản tiền thanh toán này của khách
Trạng thái sản phẩm Trạng thái hiện tại được bảo hành của sản phẩm
Trạng thái phiếu bảo hành Trạng thái phiếu bảo hành mà khách hàng mang đến. Ví dụ: Còn hạn bảo hành, Hết hạn bảo hành, Không có phiếu bảo hành

Lưu ý: Khi bảo hành các sản phẩm IMEI thì chỉ chấp nhận các IMEI có trạng thái đã bán, đã trả nhà cung cấp, loại sửa chữa chập nhận IMEI không tồn tại trên hệ thống. Với các sản phẩm thường vẫn được điền ô IMEI, IMEI này không cần tồn tại trên hệ thống và để điền mã sản phẩm mà bạn không bán nhưng vẫn sửa chữa và bảo hành.

II. Quy trình bảo hành

1. Khách mang sản phẩm tới cửa hàng bảo hành. Nhân viên cửa hàng lập hóa đơn, in mẫu tiếp nhận gửi cho khách.

Kiểm tra sản phẩm xem bị lỗi gì? Tình trạng của sản phẩm?
Kiểm tra còn hạn bảo hành hay không? Số lần đã bảo hành?
==> Lập phiếu bảo hành: chọn cửa hàng bảo hành, ngày hẹn trả khách điền thông tin khách hàng, chọn loại sửa chữa/bảo hành, chọn lý do bảo hành (thêm mới các lý do bảo hành tại đây), điền hoặc không điền phí sửa chửa, có thể thêm ghi chú.
==> In phiếu tiếp nhận bảo hành đưa cho khách hàng.
==> Chuyển máy đến trung tâm bảo hành (bước 2) hoặc chỉ định người sửa tại cửa hàng để sửa (bước 3).

2. Chuyển sản phẩm sang trung tâm bảo hành

Xem hàng bảo hành ở trung tâm bảo hành nào?
Trong Danh sách bảo hành tích chọn phiếu bảo hành sản phẩm ==> click nút “Hành động” chọn “Chuyển sang trung tâm bảo hành” ==> Hiện cửa sổ “Chuyển trung tâm bảo hành”: chọn trung tâm bảo hành, ngày hẹn lấy sản phẩm.
(Sang bước 4)

3. Chỉ định người sửa

Check lại lỗi của sản phẩm bảo hành ==> Chỉ định người sửa: tại trường người sửa tích icon “chỉ định người sửa”, gõ và chọn nhân viên sửa.

Báo phí/sửa lại phí bảo hành/sửa chữa.
Nếu trong quá trình bảo hành/sửa chữa cần linh kiện, kích vào ID phiếu bảo hành ==> vào trang chi tiết phiếu bảo hành gắn linh kiện.

4. Nhận sản phẩm từ trung tâm bảo hành

Kiểm tra sản phẩm đã được sửa xong ở Trung tâm bảo hành chưa.
Nhận sản phẩm từ trung tâm bảo hành:
Trong Danh sách bảo hành tích chọn phiếu bảo hành sản phẩm ==> vào nút “Hành động”, chọn “Nhận sản phẩm từ trung tâm bảo hành” ==> Hiện cửa sổ “Nhận sản phẩm từ trung tâm bảo hành”: chọn trạng thái đã nhập về: Đã sửa xong, Không sửa được, ngày nhận sản phẩm ==> Thực hiện trả khách (bước 5).

5. Trả khách

Ở cột “Trả khách”, bạn click đổi sang “Đã trả khách” hoặc kích vào ID phiếu bảo hành vào trang chi tiết kích nút “Trả bảo hành” ==> ở đây điền tiền mặt, tiền chuyển khoản mà khách thanh toán tiền bảo hành, có thể thêm ghi chú (ghi chú này cũng sẽ lưu được vào phần mô tả của các phiếu hạch toán kế toán) ==> kích lưu: tạo phiếu xuất Bảo hành
==> In phiếu trả bảo hành đưa cho khách hàng.

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Video Hướng Dẫn Sử Dụng

Danh sách video hướng dẫn sử dụng cơ bản cho người mới bắt đầu. STT Video hướng dẫn 1 Đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống. 2 Tạo tài khoản cho nhân viên 3 Tạo danh mục sản phẩm 4 Tạo thương hiệu cho sản phẩm 5 Tạo sản phẩm độc lập – không […]

[Nhanh.vn] Sản phẩm

I. Các khái niệm trong module Sản phẩm: – Các khái niệm về sản phẩm: Tên gọi Mô tả Sản phẩm Nhanh.vn quản lý sản phẩm theo ID (do hệ thống tự sinh), tên, mã sản phẩm, mã vạch sản phẩm. Các bộ lọc sẽ dựa theo một trong các thông tin này, hệ thống cũng hỗ […]

[Nhanh.vn] Lịch sử sửa xóa XNK

Nhanh.vn cho phép bạn xem lại tất cả các phiếu xuất nhập kho và các sản phẩm xuất nhập kho đã bị xóa, trong quá trình bạn thao tác trên hệ thống. – Để xem được Lịch sử sửa xóa XNK cần cấp quyền nhận thông báo trước: – Khi chủ doanh nghiệp xem báo cáo thấy không […]

Bài viết liên quan

15 I più prontamente utili Rapporto sessuale Programmi: Hookups, One-Night Stands & Everyday Gender

Gratuito sesso software sono ideali per single e scambisti quello avventuroso da dentro il stanza e goditi avvio con visitatori. Nel primo “Sesso mentre Città “film, Samantha Jones ha detto questo di rapporto sessuale:” non posso dye sufficiente. lo farei color 24 ore al giorno facilmente avessi mio personale mezzo. lo farei uso ogni pastello […]

Popolare Rapporto sessuale Feticci Testato a fondo

Ecco cosa Takes Place When You Try 5 Trendy Feticci In One Single Night Proprio quello che comprende ogni notte di genuinamente affascinante sessuale gioia insieme al tuo coniuge? Sembrava esserci una parte integrante di me che, da my adolescents, provides sempre sospettato it potrebbe avere una cosa per fare con un assortimento di genuino […]

Slate chiede: Let’s Solitary Sitcom Characters Date Using The Internet?

È una domanda {Ho avuto|Avevo|Ho sperimentato|Non ho fornito molto pensato a (e che io sto speculando non sono l’unico) fino a quando Slate caricato: Let’s unmarried sitcom characters data on line? Everyone in addition to their mummy (abbastanza in realtà ) fa nella mondo reale, quindi solo perché non l’ho tv spettacoli got nel camp? […]