Bảo mật tài khoản

Để bảo mật thông tin của cửa hàng, khi bắt đầu đăng ký toàn khoản tại eTop, bạn sẽ phải đồng ý với 2 điều khoản mà eTop đặt ra:

 
Sau khi tạo tài khoản bạn sẽ phải xác thực email và số điện thoại sử dụng. Nếu sau 7 ngày tạo tài khoản mà không xác thực , tài khoản đó sẽ bị khóa vĩnh viễn.
Xác nhận email và số điện thoại nhằm bảo mật thông tin tài khoản. Nếu bạn quên mật khẩu, eTop có thể dựa vào thông tin bạn cung cấp mà hỗ trợ bạn, hay việc đối soát đơn hàng qua eTop sẽ an toàn tuyệt đối, số tài khoản sẽ không bị thay đổi nếu bạn không thực hiện thao tác đó.

TAG:
Bài viết liên quan