loader

Các chương trình khuyến mại vận chuyển đang có:

1. Hãng Giao hàng nhanh: Ưu đãi BIGBOOM đồng giá 30k, 33k. Chiết khấu lên tới 22%

– Thời gian áp dụng: 15/03/2020 đến 30/09/2020

– Khu vực áp dụng: Toàn quốc

– Điều kiện: Sản lượng cam kết >=1.000 đơn/ 1 tháng / 1 khách hàng

Cụ thể:

Bảng giá ưu đãi VIP – Giaohangnhanh ( Đã bao gồm 10% VAT)
Tuyến Gói dịch vụ Khối lượng Nội thành Huyện xã Thêm 0.5kg (dưới 4kg) Thêm 0.5kg ( trên 4kg)
Nội tỉnh Chuẩn 0 – 3kg 16.500 30.000 2.500 4.000
Nội vùng Chuẩn 0 – 1kg 30.000 30.000 4.000 7.000
Liên vùng, Liên vùng đặc biệt, Liên vùng tỉnh Chuẩn 0 – 1kg 33.000 33.000 5.000 7.000
Phí khai giá 0 – 1 triệu: Miễn phí

1 – 3 triệu: 11.000

Trên 3 triệu: 05% giá trị thu hộ

Phí chuyển hoàn Miễn phí
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT

Bảng chiết khấu:

Bảng tỉ lệ chiết khấu cho khách hàng theo sản lượng
Cước vận chuyển / tháng Chiết khấu VIP nhỏ nhẹ Chiết khấu VIP
>= < Tháng 1-3 Từ Tháng 4 Tháng 1 – 3 Từ Tháng 4
30.000.000 50.000.000 12% 7% 10% 5%
50.000.000 100.000.000 14% 8% 12% 6%
100.000.000 200.000.000 16% 9% 14% 7%
200.000.000 250.000.000 18% 10% 16% 8%
250.000.000 300.000.000 20% 11% 18% 9%
300.000.000 22% 12% 20% 10%

Link chi tiết: https://nhanh.vn/uu-dai-bigbom-ghn-dong-gia-3033k-chiet-khau-toi-22-cuoc-van-chuyen-an540.html

2. Hãng J&T Express: Đồng giá 26k, 29k

– Thời gian áp dụng: Từ 1/4/2020 đến 30/6/2020

– Khu vực áp dụng: Toàn quốc

– Điều kiện: Tính theo đơn gửi trong thời gian từ 1/4/2020 đến 30/6/2020

– Bảng giá cụ thể:

Bảng đồng giá J&T Express
Tuyến Khối lượng Cước phí Thêm 0.5kg
Nội tỉnh 3 kg 15.500 2.500
Nội vùng 1 kg 26.000 5.500
Liên vùng 1 kg 29.000 8.000
Phí COD 0.22% giá trị thu hộ
Phí bảo hiểm 0.22% giá trị thu hộ
Phí chuyển hoàn 50% phí chiều đi
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT

– Bảng chiết khấu

Bảng chiết khấu của hãng J&T Express
Cước vận chuyển / tháng Tỉ lệ chiết khấu
Từ 30 đến 50 triệu 2%
Trên 50 đến 100 triệu 3%
Trên 100 triệu 5%

Link chi tiết: https://nhanh.vn/uu-dai-dong-gia-tu-26.000d-1-don-khi-gui-don-qua-jt-express-an548.html

3. Hãng VN Post Hà Nội : Đồng giá 28k, 30k

– Thời gian áp dụng: Từ 1/4/2019 Đến 30/6/2020

– Khu vực áp dụng: Hà Nội

– Điều kiện: Gói Bạc sản lượng cam kết là 1000 đơn/ tháng. Gói Vàng sản lượng cam kết là 6.000 đơn/ tháng

– Bảng giá cụ thể:

Bảng đồng giá VN Post
Trọng lượng Gói Bạc Gói Vàng
Sản lượng cam kết 1.000 đơn / tháng 6.000 đơn/ tháng
500gr 30.000 28.000
Mỗi 500gr tiếp theo 5.500 5.500
Phí thu hộ 0 – 1 triệu : Miễn phí
1 – 3 triệu: 11.000

Trên 3 triệu: 0.5%

Phí chuyển hoàn 50% cước chính
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT

Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại, chiết khấu khác

Link chi tiết: https://nhanh.vn/uu-dai-dong-gia-tu-28.000d-don-khi-gui-don-qua-vnpost-va-giao-hang-nhanh.-an514.html

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Tài khoản thanh toán

Nếu bạn CÓ sử dụng dịch vụ vận chuyển của Nhanh.vn, thì cài đặt này cho phép bạn thêm các tài khoản ngân hàng hoặc cổng thanh toán, để Nhanh.vn thanh toán lại tiền thu hộ COD và tiền chiết khấu phí vận chuyển cho bạn. Để thêm tài khoản thanh toán, bạn truy cập lần lượt vào […]

[Nhanh.vn] Thời gian lưu kho của sản phẩm

Tính năng này dùng để lọc các sản phẩm lâu rồi không bán được để làm chương trình khuyến mại xả hàng tồn kho hoặc nên trả cho nhà cung cấp => Nên lọc điều kiện số ngày bán cuối cùng > X ngày kèm theo là còn tồn kho > Y sản phẩm … […]

[Nhanh.vn] Danh sách nợ quà tặng

Danh sách nợ quà tặng là module cho phép doanh nghiệp quản lý toàn bộ những quà tặng vẫn còn nợ chưa trả khách hàng. Để làm việc tại module này, bạn truy cập lần lượt vào Bán hàng / Danh sách nợ quà tặng, hoặc truy cập tại đây. Giao diện làm việc của […]

Bài viết liên quan

Top 10 Helpful Hints In Getting Payday Loans

If you don’t have USA citizenship, they are eligible for these credits. These simple sacrifices could seriously help manage your payday financial loan. In case of usual lenders, you are know about everything. Payday loans are good source of funds especially in times of crisis or you need to purchase an urgent item. It is […]

Multi-service Defi Platform In Your Pocket

if you’re looking for a secure and safe decentralized wallet. A variety emerges by This wallet of security features, including multi-step verification and two-factor authentication. Additionally, its backup recovery phrase means that users can recover their funds in case of a mistake or loss. With the Crypto.com wallet, users get access to a variety of […]

Selecting the best Board Webpages Software

Choosing the right aboard portal application for your organization is a essential decision that should be created with thorough attention. Before picking out a vendor, you’ll need to determine which features are most significant to your company. First and foremost, a board webpage should provide secure entry to corporate data. It should apply strict reliability […]