Các dịch vụ gia tăng (giá chưa bao gồm 10% VAT) Của GHN

 

 Top Ship là trung gian đối soát khi bạn sử dụng dịch vụ vận chuyển GHN tại eTop.vn

Loại dịch vụ

Phí dịch vụ

Lưu ý

Thu tiền hộ

 Miễn phí

Top Ship sẽ hoàn trả tiền thu hộ qua TK vào thứ 2,4,6 hàng tuần. Hạn mức thu hộ tối đa: 50.000.000 VND (Năm mưới triệu đồng).

Phụ phí chuyển tiền thu hộ: Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các phụ phí sinh hoạt trong quá trình hoàn tiền cho khách hàng ( gồm cước phí ngân hàng lúc chuyển khoản, nộp tiền,…phụ phí chuyển tiền sẽ được cấn trừ trực tiếp vào tiền thu hộ khi Top Ship chuyển tiền cho khách hàng. (Top Ship sử dụng ngân hàng Vietcombank).

Khai giá

Miễn phí

Giá trị đơn hàng: từ 0 – 1.000.000 VND

Chi tiết tham khảo Dịch vụ khai giá dưới đây

10.000 VND

Giá trị đơn hàng: từ  1.000.000 VND trở lên.

Chi tiết tham khảo Dịch vụ khai giá dưới đây

Giao lại

Miễn phí

GHN hỗ trợ giao lại miễn phí đến người nhận mỗi ngày tối thiểu 01 lần, tối đa 03 lần trong TH giao không thành công (áp dụng cho đơn hàng chưa chuyển sang trạng thái Chờ trả hàng)

Yêu cầu giao lại

10.000 VND/đơn

Trong vòng 24 giờ kể từ khi đơn hàng được chuyển sang trạng thái trả hàng, Người gửi có thể yêu cầu giao lại đơn hàng như là một đơn hàng mới, với thời gian mặc định là gói 01 ngày kể từ thời điểm yêu cầu.

Số lần yêu cầu giao lại tối đa : 01 lần / đơn hàng.

Trường hợp quá 24 giờ GHN không nhận được yêu cầu giao lại , đơn hàng sẽ được tự động chuyển trạng thái Trả hàng.

Trả hàng NỘI THÀNH MIỄN PHÍ

Trả hàng TOÀN QUỐC: 40% phí vận chuyển

 

 

- Dịch vụ khai giá:

  • Không áp dụng với khách hàng là các Sàn giao dịch Thương mại Điện tử. Đối với các Sàn giao dịch Thương mại Điện tử các Bên sẽ thỏa thuận theo từng Hợp đồng riêng.
  • Phí khai giá hàng hóa nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho khách hàng khi xảy ra thiệt hại, hư hỏng, mất mát. Về quy trình bồi thường, khách hàng tham khảo chi tiết tại mục “V.TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI -> mục 3.2 Trách nhiệm bồi thường của GHN”.
  • Phí khai giá hàng hóa không bắt buộc đối với Đơn hàng.

TAG: #dịch vụ gia tăng
Bài viết liên quan