loader

Hiện tại Nhanh.vn có 2 phương pháp tính giá vốn: Phương pháp bình quân gia quyền và Phương phép thực tế đích danh (lưu ý tính giá vốn theo phương pháp thực tế đích danh đang chỉ dùng cho sản phẩm loại IMEI).

1. Phương pháp bình quân gia quyền:

Phương pháp này kế toán phải tính lại giá trị của hàng tồn kho và đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hóa đó

Công thức

Giá vốn trung bình = (Giá vốn hiện tại * Số tồn hiện tại + Giá nhập * Số lượng nhập) / (Số tồn hiện tại + Số lượng nhập)

Ví dụ

Sản phẩm A mới tạo, chưa có tồn hệ thống, giá nhập đang là 100.000 đ, giá vốn là 100.000 đ

– Ngày 1/1/2018: Nhập lần 1 sản phẩm A số lượng 10 với giá nhập là 100.000 đ-> Giá vốn = (100.000 * 0 + 100.000 * 10) / (0 + 10) = 100.000, số tồn = 10
– Ngày 2/1/2018: Xuất bán lẻ 2, xuất bán buôn 1 -> Giá vốn = 100.000 đ, số tồn = 7
– Ngày 3/1/2018: Nhập lần 2 sản phẩm A số lượng 5, với giá nhập là 90.000 đ -> Giá vốn = (100.000 * 7 + 90.000 * 5) / (7+5) = 95.833 , số tồn = 12
-> Tổng giá trị tồn của sản phẩm A ngày 3/1 là 12 * 95.833 = 1.149.996 đ

2. Phương pháp thực tế đích danh:

Theo phương pháp này thì: Hàng hóa, nguyên vật liệu xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính.

Ưu điểm:

Đây là phương pháp tốt nhất, tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán, chi phí phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra, và giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

Nhược điểm:

Việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này.

Vì với yêu cầu khắt khe cần nhận diện được các sản phẩm ở lần nhập nên hiện đang chỉ áp dụng được theo các sản phẩm IMEI

Ví dụ:

Sản phẩm IMEI A hiện chưa có tồn, giá nhập đang là 100.000, giá vốn là 100.000

– Ngày 1/1/2018: Nhập lần 1 sản phẩm IMEI A 10 IMEI với giá nhập là 100.000 đ -> Giá vốn của 10 IMEI = (100.000 * 0 + 100.000 * 10) / (0 + 10) = 100.000, số tồn = 10
– Ngày 2/1/2018: Xuất bán lẻ 2, xuất bán buôn 1 IMEI ở lần nhập 1 -> Giá vốn = 100.000 đ, số tồn = 7
– Ngày 3/1/2018: Nhập lần 2 sản phẩm A số lượng 5, với giá nhập là 90.000 đ -> 5 IMEI mới giá vốn = 90.000 đ, 7 IMEI chưa bán giá vốn = 100.000 đ
– Ngày 4/1/2018: Xuất 1 IMEI lần 2 – giá vốn là 90.000 đ, xuất 2 IMEI nhập lần 1 – giá vốn là 100.000 đ -> tồn 4 IMEI giá vốn 90.000 đ, 5 IMEI giá vốn 100.000 đ
-> Tổng giá trị tồn của sản phẩm A cuối ngày 4/1/2018 = 100.000 * 10 – 3 * 100.000 + 90.000 * 5 – 1 * 90.000 – 2 * 100.000 = 4 * 90.000 + 5 * 100.000 = 860.000 đ

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Sản phẩm cân đo

Sản phẩm cân đo là sản phẩm có đơn vị cân, đo, đong, đếm theo khối lượng hoặc thể tích. Sản phẩm cân đo thường được áp dụng với ngành hàng thực phẩm đặc biệt là rau, củ, quả. Hình thức quản lý bán hàng đối với loại sản phẩm cân đo khác biệt với sản […]

[Nhanh.vn] Hạn sử dụng

Cài đặt này cho phép bạn xem thời hạn sử dụng Nhanh.vn của cửa hàng, hạn sử dụng của website do Nhanh.vn cung cấp, hạn sử dụng của dịch vụ tích hợp API. Tự động gia hạn thêm 7 ngày sử dụng Nếu cửa hàng của bạn sắp hết hạn sử dụng Nhanh.vn thì bạn  có thể tự gia […]

[Nhanh.vn] Nhập hàng từ nhà cung cấp

Khi nhập hàng về kho, bạn cần tạo Phiếu nhập nhà cung cấp để: – In phiếu để ký nhận giữa 2 bên – Cập nhật số lượng sản phẩm vừa nhập lên phần mềm Quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp: Nhập hàng về kho ==> Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng ==> […]

Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu tại eTop trên trình duyệt

Với mỗi tài khoản đăng ký trên phần mềm quản lý bán hàng eTop, chủ shop sẽ có riêng một mã giới thiệu cho mình. Bạn có thể hiểu mã giới thiệu tương tự như một số hiệu của bạn trên hệ thống của eTop. Tại hệ thống eTop, mã giới thiệu sẽ chính là […]

Hướng dẫn thêm địa chỉ lấy hàng mới trên ứng dụng eTop

Một cửa hàng có thể có nhiều địa chỉ chi nhánh khác nhau. Hệ thống có kho lưu trữ thông tin địa chỉ vô hạn nên chủ shop hãy tận dụng nó để quản lý nghiệp vụ giao hàng tốt hơn nhé! Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng eTop. Cài đặt ứng […]

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng eTop

Để thay đổi thông tin với các đơn hàng đã được tạo lệnh giao hàng với nhà vận chuyển, chủ shop chỉ có thể nhờ sự can thiệp của bộ phận CSKH eTop để yêu cầu hỗ trợ. Giờ đây, bạn có thể làm trực tiếp điều đó ngay trên ứng dụng điện thoại của […]