loader

Nếu đang sử dụng dịch vụ vận chuyển của Nhanh.vn thì bạn có thể cấu hình phí vận chuyển và hãng vận chuyển cho từng khoảng giá trị đơn hàng, từng địa phương và từng hãng vận chuyển, cụ thể:

– Áp dụng mức phí vận chuyển, phí thu hộ cố định cho từng tỉnh thành phố, từng khoảng giá trị đơn hàng
– Chọn hãng vận chuyển, phương thức vận chuyển áp dụng cho đơn hàng đi toàn quốc
– Chọn hãng vận chuyển và phương thức vận chuyển muốn áp dụng theo từng tỉnh thành, quận huyện

Ví dụ, bạn muốn:

– Free ship cho các quận nội thành Hà Nội, ngoại thành thì đồng giá 15.000 VNĐ, và
– Các tỉnh thành còn lại chỉ gửi qua Vietnam Post, riêng tp. Hồ Chí Minh gửi Giaohangtietkiem

Để cài đặt vận chuyển, bạn truy cập lần lượt vào Cài đặt / Cài đặt vận chuyển, hoặc truy cập tại đây.

Quy trình cài đặt vận chuyển như sau:

1. Cài đặt chung:

Bạn nhập các thông tin về tên chương trình, trạng thái hoạt động, ngày bắt đầu và ngày kết thúc chương trình:

2. Cài đặt theo giá trị đơn hàng:

Tại bước này, bạn có thể cài đặt phí vận chuyển theo từng khoảng giá trị đơn hàng, ví dụ như hình dưới đây:

Bảng cài đặt trên được diễn giải như sau:

– Đối với đơn hàng từ 0 đến 200.000đ, áp dụng trên cả nước (nếu bạn không chọn tỉnh/thành phố thì hệ thống sẽ hiểu là áp dụng cho tất cả các tỉnh thành), hệ thống sẽ hiển thị phí vận chuyển cố định là 20.000 đ và phí thu hộ là 5.000 đ.

Tổng phí vận chuyển thu của người nhận = Phí vận chuyển + Phí thu hộ = 20.000 + 5.000 = 25.000 đ
Tổng phí thu của người nhận = Tổng tiền hàng + Tổng phí vận chuyển = 150.000 + 25.000 = 175.000 đ
Tiền trả người gửi = Tổng phí thu của người nhận – Tổng phí vận chuyển thực tế của hãng = 175.000 – 17.600 = 157.400 đ

– Đối với đơn hàng trên 200.000 đ, có 2 trường hợp:

+ Đối với đơn hàng giao tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh người nhận sẽ được miễn phí vận chuyển.

Tổng phí vận chuyển thu của người nhận = 0 đ
Tổng phí thu của người nhận = Tổng tiền hàng + Tổng phí vận chuyển thu của người nhận = 300.000 + 0 = 300.000 đ
Tiền trả người gửi = Tổng phí thu của người nhận – Tổng phí vận chuyển thực tế của hãng = 300.000 – 17.600 = 282.400 đ

+ Đối với đơn hàng giao tại các tính thành phố khác, phí vận chuyển sẽ được lấy theo phí vận chuyển thực tế của hãng vận chuyển

Tổng phí vận chuyển thu của người nhận = Phí vận chuyển thực thế + Phí thu hộ thực tế của hãng = 7.300 + 15.000 = 22.300 đ
Tổng phí thu của người nhận = Tổng tiền hàng + Tổng phí vận chuyển thu của người nhận = 300.000 + 22.300 = 322.300 đ
Tiền trả người gửi = Tổng phí thu của người nhận – Tổng phí vận chuyển thực tế của hãng = 322.300 – 22.300 = 300.000

3. Chọn hãng vận chuyển muốn sử dụng trên toàn quốc

Bạn có thể chọn hãng vận chuyển và từng phương thức vận chuyển của mỗi hãng để sử dụng.

Bảng trên được diễn giải như sau: Đối với tất cả các đơn hàng trên toàn quốc, bạn lựa chọn sử dụng phương thức giao chậm của Viettel Post, giao nhanh của Giaohangnhan và Giaohangtietkiem, và cả giao nhanh lẫn giao chậm của Việt Nam Post.

Khi tạo đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

4. Chọn hãng vận chuyển muốn sử dụng theo từng tỉnh thành, quận huyện.

Bạn có thể lựa chọn hãng vận chuyển và mực phí vận chuyển theo từng tỉnh thành, quận huyện

Bảng cấu hình trên đây được diễn giải như sau:

Bạn nhập mức phí vận chuyển cố định áp dụng cho tất toàn tỉnh/thành phố. Ở đây phí vận chuyển cố định áp dụng chung cho toàn thành phố Hồ Chí Minh là 10.000 đ
– Bạn click vào nút “Quận huyện” để nhập mức phí vận chuyển cố định áp dụng cho từng quận huyện trong thành phố đó. Ở đây phí vận chuyển áp dụng cho Quận 1 là 15.000 đ, Quận 2 là 20.000 đ. Cột “Hãng vận chuyển”, “Dịch vụ” và “Phí vận chuyển” sẽ được giải thích ở phía dưới.

– Bạn chọn hãng vận chuyển sẽ sử dụng cho các đơn hàng tại tỉnh/thành phố đang cài đặt. Ở đây, bạn chọn sử dụng cả 4 hãng vận chuyển đối với các đơn hàng tại tp HCM. Riêng đối với đơn hàng tại Quận 2, bạn chỉ chọn sử dụng Viettel post, Giaohangnhanh và Giaohangtietkiem, không dùng Vietnam Post.
– Bạn chọn dịch vụ vận chuyển muốn sử dụng của từng hãng. Ở đây, bạn lựa chọn sử dụng dịch vụ giao nhanh của Viettel Post, Giaohangnhanh, Giaohangtietkiem, cả giao nhanh và giao chậm của Vietnam Post. Riêng đối với đơn hàng tại Quận 1, bạn sử dụng dịch vụ giao chậm của Viettel Post và Giaohangtietkiem, dịch vụ giao nhanh của Giaohangnhanh và Vietnam Post. Riêng đối với đơn hàng tại Quận 2, bạn sử dụng tất cả các dịch vụ giao nhanh và giao chậm của cả 3 hãng đã chọn.
– Bạn chọn mức phí vận chuyển áp dụng cụ thể cho từng hãng vận chuyển. Đối với Viettel Post, phí vận chuyển cố định là 30.000 đ và Giaohangnhanh là 35.000 đ. Đối với những đơn hàng tại Quận 1, chọn hãng Vietnam Post thì phí vận chuyển cố định là 25.000 đ
– Bạn click vào biểu tượng  để xóa cài đặt cho 1 tỉnh/thành phố nào đó.

Với cấu hình như trên, khi tạo đơn, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

– Đối với toàn thành phố, phí vận chuyển cố định 10.000 đ, phí thu hộ tùy theo từng hãng, Tổng phí vận chuyển thu của khách = Phí vận chuyển cố định + Phí thu hộ của hãng.

Các dịch vụ được hiển thị: giao nhanh Viettel, Giaohangnhanh, Giaohangtietkiem; giao nhanh và giao chậm của Vietnam Post.

– Nếu chọn Giaohangnhanh, phí vận chuyển cố định 35.000 đ, tổng phí vận chuyển thu của khách = Phí vận chuyển cố định + Phí thu hộ = 35.000 + 0 = 35.000 đ.

– Đối với đơn hàng tại Quận 1, các dịch vụ được hiển thị là giao nhanh của Giaohangnhanh và Vietnam Post, giao chậm của Viettel và Giaohangtietkiem (tuy nhiên Giaohangtietkiem hiện tại chưa có dịch vụ giao chậm nên không hiển thị). Phí vận chuyển cố định 15.000 đ + Phí thu hộ của hãng = Tổng phí vận chuyển thu của người nhận.

– Đối với đơn hàng Quận 1 chọn Vietnam Post, phí vận chuyển cố định 25.000 đ + Phí thu hộ của hãng 13.000 đ = Tổng phí vận chuyển thu của khách 38.000 đ.

– Đối với những đơn hàng tại Quận 2, hệ thống cũng sẽ hiển thị giống như đã cài đặt, cụ thể:

+ Hiển thị 3 hãng Viettel, Giaohangnhanh, Giaohangtietkiem, không hiển thị Vietnam post
+ Phí vận chuyển cố định 20.000 đ.

Lưu ý: Đối với những cài đặt trùng nhau, tức là 1 đơn hàng có thể áp dụng được nhiều cài đặt, thì hệ thống sẽ ưu tiên cài đặt có trước và cài đặt chi tiết hơn.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt đơn hàng và vận chuyển tại đây:

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Sản phẩm cân đo

Sản phẩm cân đo là sản phẩm có đơn vị cân, đo, đong, đếm theo khối lượng hoặc thể tích. Sản phẩm cân đo thường được áp dụng với ngành hàng thực phẩm đặc biệt là rau, củ, quả. Hình thức quản lý bán hàng đối với loại sản phẩm cân đo khác biệt với sản […]

[Nhanh.vn] Các bước nhập liệu ban đầu

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ VÀ NHẬP LIỆU BAN ĐẦU LÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG NHANH.VN 1. Chuẩn bị danh sách sản phẩm Bao gồm các thông tin như: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá nhập, Giá bán, Số lượng tồn,.. 2. Import danh mục sản phẩm  Tải mẫu file import tại module Import / Import […]

[Nhanh.vn] Xuất trả nhà cung cấp

Thêm phiếu trả hàng nhà cung cấp cho phép bạn thực hiện nghiệp vụ xuất trả hàng hóa, sản phẩm cho nhà cung cấp Thao tác này thường được dùng khi bạn muốn trả lại nhà cung cấp các sản phẩm tồn kho lâu ngày hoặc hàng lỗi, trả hàng ký gửi, tạo phiếu trả nhà cung cấp […]

Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu tại eTop trên trình duyệt

Với mỗi tài khoản đăng ký trên phần mềm quản lý bán hàng eTop, chủ shop sẽ có riêng một mã giới thiệu cho mình. Bạn có thể hiểu mã giới thiệu tương tự như một số hiệu của bạn trên hệ thống của eTop. Tại hệ thống eTop, mã giới thiệu sẽ chính là […]

Hướng dẫn thêm địa chỉ lấy hàng mới trên ứng dụng eTop

Một cửa hàng có thể có nhiều địa chỉ chi nhánh khác nhau. Hệ thống có kho lưu trữ thông tin địa chỉ vô hạn nên chủ shop hãy tận dụng nó để quản lý nghiệp vụ giao hàng tốt hơn nhé! Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng eTop. Cài đặt ứng […]

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng eTop

Để thay đổi thông tin với các đơn hàng đã được tạo lệnh giao hàng với nhà vận chuyển, chủ shop chỉ có thể nhờ sự can thiệp của bộ phận CSKH eTop để yêu cầu hỗ trợ. Giờ đây, bạn có thể làm trực tiếp điều đó ngay trên ứng dụng điện thoại của […]