loader

Nếu đang sử dụng dịch vụ vận chuyển của Nhanh.vn thì bạn có thể cấu hình phí vận chuyển và hãng vận chuyển cho từng khoảng giá trị đơn hàng, từng địa phương và từng hãng vận chuyển, cụ thể:

– Áp dụng mức phí vận chuyển, phí thu hộ cố định cho từng tỉnh thành phố, từng khoảng giá trị đơn hàng
– Chọn hãng vận chuyển, phương thức vận chuyển áp dụng cho đơn hàng đi toàn quốc
– Chọn hãng vận chuyển và phương thức vận chuyển muốn áp dụng theo từng tỉnh thành, quận huyện

Ví dụ, bạn muốn:

– Free ship cho các quận nội thành Hà Nội, ngoại thành thì đồng giá 15.000 VNĐ, và
– Các tỉnh thành còn lại chỉ gửi qua Vietnam Post, riêng tp. Hồ Chí Minh gửi Giaohangtietkiem

Để cài đặt vận chuyển, bạn truy cập lần lượt vào Cài đặt / Cài đặt vận chuyển, hoặc truy cập tại đây.

Quy trình cài đặt vận chuyển như sau:

1. Cài đặt chung:

Bạn nhập các thông tin về tên chương trình, trạng thái hoạt động, ngày bắt đầu và ngày kết thúc chương trình:

2. Cài đặt theo giá trị đơn hàng:

Tại bước này, bạn có thể cài đặt phí vận chuyển theo từng khoảng giá trị đơn hàng, ví dụ như hình dưới đây:

Bảng cài đặt trên được diễn giải như sau:

– Đối với đơn hàng từ 0 đến 200.000đ, áp dụng trên cả nước (nếu bạn không chọn tỉnh/thành phố thì hệ thống sẽ hiểu là áp dụng cho tất cả các tỉnh thành), hệ thống sẽ hiển thị phí vận chuyển cố định là 20.000 đ và phí thu hộ là 5.000 đ.

Tổng phí vận chuyển thu của người nhận = Phí vận chuyển + Phí thu hộ = 20.000 + 5.000 = 25.000 đ
Tổng phí thu của người nhận = Tổng tiền hàng + Tổng phí vận chuyển = 150.000 + 25.000 = 175.000 đ
Tiền trả người gửi = Tổng phí thu của người nhận – Tổng phí vận chuyển thực tế của hãng = 175.000 – 17.600 = 157.400 đ

– Đối với đơn hàng trên 200.000 đ, có 2 trường hợp:

+ Đối với đơn hàng giao tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh người nhận sẽ được miễn phí vận chuyển.

Tổng phí vận chuyển thu của người nhận = 0 đ
Tổng phí thu của người nhận = Tổng tiền hàng + Tổng phí vận chuyển thu của người nhận = 300.000 + 0 = 300.000 đ
Tiền trả người gửi = Tổng phí thu của người nhận – Tổng phí vận chuyển thực tế của hãng = 300.000 – 17.600 = 282.400 đ

+ Đối với đơn hàng giao tại các tính thành phố khác, phí vận chuyển sẽ được lấy theo phí vận chuyển thực tế của hãng vận chuyển

Tổng phí vận chuyển thu của người nhận = Phí vận chuyển thực thế + Phí thu hộ thực tế của hãng = 7.300 + 15.000 = 22.300 đ
Tổng phí thu của người nhận = Tổng tiền hàng + Tổng phí vận chuyển thu của người nhận = 300.000 + 22.300 = 322.300 đ
Tiền trả người gửi = Tổng phí thu của người nhận – Tổng phí vận chuyển thực tế của hãng = 322.300 – 22.300 = 300.000

3. Chọn hãng vận chuyển muốn sử dụng trên toàn quốc

Bạn có thể chọn hãng vận chuyển và từng phương thức vận chuyển của mỗi hãng để sử dụng.

Bảng trên được diễn giải như sau: Đối với tất cả các đơn hàng trên toàn quốc, bạn lựa chọn sử dụng phương thức giao chậm của Viettel Post, giao nhanh của Giaohangnhan và Giaohangtietkiem, và cả giao nhanh lẫn giao chậm của Việt Nam Post.

Khi tạo đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

4. Chọn hãng vận chuyển muốn sử dụng theo từng tỉnh thành, quận huyện.

Bạn có thể lựa chọn hãng vận chuyển và mực phí vận chuyển theo từng tỉnh thành, quận huyện

Bảng cấu hình trên đây được diễn giải như sau:

Bạn nhập mức phí vận chuyển cố định áp dụng cho tất toàn tỉnh/thành phố. Ở đây phí vận chuyển cố định áp dụng chung cho toàn thành phố Hồ Chí Minh là 10.000 đ
– Bạn click vào nút “Quận huyện” để nhập mức phí vận chuyển cố định áp dụng cho từng quận huyện trong thành phố đó. Ở đây phí vận chuyển áp dụng cho Quận 1 là 15.000 đ, Quận 2 là 20.000 đ. Cột “Hãng vận chuyển”, “Dịch vụ” và “Phí vận chuyển” sẽ được giải thích ở phía dưới.

– Bạn chọn hãng vận chuyển sẽ sử dụng cho các đơn hàng tại tỉnh/thành phố đang cài đặt. Ở đây, bạn chọn sử dụng cả 4 hãng vận chuyển đối với các đơn hàng tại tp HCM. Riêng đối với đơn hàng tại Quận 2, bạn chỉ chọn sử dụng Viettel post, Giaohangnhanh và Giaohangtietkiem, không dùng Vietnam Post.
– Bạn chọn dịch vụ vận chuyển muốn sử dụng của từng hãng. Ở đây, bạn lựa chọn sử dụng dịch vụ giao nhanh của Viettel Post, Giaohangnhanh, Giaohangtietkiem, cả giao nhanh và giao chậm của Vietnam Post. Riêng đối với đơn hàng tại Quận 1, bạn sử dụng dịch vụ giao chậm của Viettel Post và Giaohangtietkiem, dịch vụ giao nhanh của Giaohangnhanh và Vietnam Post. Riêng đối với đơn hàng tại Quận 2, bạn sử dụng tất cả các dịch vụ giao nhanh và giao chậm của cả 3 hãng đã chọn.
– Bạn chọn mức phí vận chuyển áp dụng cụ thể cho từng hãng vận chuyển. Đối với Viettel Post, phí vận chuyển cố định là 30.000 đ và Giaohangnhanh là 35.000 đ. Đối với những đơn hàng tại Quận 1, chọn hãng Vietnam Post thì phí vận chuyển cố định là 25.000 đ
– Bạn click vào biểu tượng  để xóa cài đặt cho 1 tỉnh/thành phố nào đó.

Với cấu hình như trên, khi tạo đơn, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

– Đối với toàn thành phố, phí vận chuyển cố định 10.000 đ, phí thu hộ tùy theo từng hãng, Tổng phí vận chuyển thu của khách = Phí vận chuyển cố định + Phí thu hộ của hãng.

Các dịch vụ được hiển thị: giao nhanh Viettel, Giaohangnhanh, Giaohangtietkiem; giao nhanh và giao chậm của Vietnam Post.

– Nếu chọn Giaohangnhanh, phí vận chuyển cố định 35.000 đ, tổng phí vận chuyển thu của khách = Phí vận chuyển cố định + Phí thu hộ = 35.000 + 0 = 35.000 đ.

– Đối với đơn hàng tại Quận 1, các dịch vụ được hiển thị là giao nhanh của Giaohangnhanh và Vietnam Post, giao chậm của Viettel và Giaohangtietkiem (tuy nhiên Giaohangtietkiem hiện tại chưa có dịch vụ giao chậm nên không hiển thị). Phí vận chuyển cố định 15.000 đ + Phí thu hộ của hãng = Tổng phí vận chuyển thu của người nhận.

– Đối với đơn hàng Quận 1 chọn Vietnam Post, phí vận chuyển cố định 25.000 đ + Phí thu hộ của hãng 13.000 đ = Tổng phí vận chuyển thu của khách 38.000 đ.

– Đối với những đơn hàng tại Quận 2, hệ thống cũng sẽ hiển thị giống như đã cài đặt, cụ thể:

+ Hiển thị 3 hãng Viettel, Giaohangnhanh, Giaohangtietkiem, không hiển thị Vietnam post
+ Phí vận chuyển cố định 20.000 đ.

Lưu ý: Đối với những cài đặt trùng nhau, tức là 1 đơn hàng có thể áp dụng được nhiều cài đặt, thì hệ thống sẽ ưu tiên cài đặt có trước và cài đặt chi tiết hơn.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt đơn hàng và vận chuyển tại đây:

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Cài đặt ban đầu

Bạn có thể tùy chọn những tính năng phù hợp với nhu cầu quản lý, hiện hoặc ẩn đi những tính năng không cần thiết trong quá trình sử dụng. Cài đặt driver cho máy in Phân quyền cho nhân viên sử dụng hệ thống Cài đặt bán hàng và xuất nhập kho (XNK) Cài đặt mẫu in […]

[Nhanh.vn] Thêm sản phẩm

I. Thêm mới từng sản phẩm 1. Thêm sản phẩm form đơn giản Truy cập lần lượt vào Sản phẩm / click Thêm mới / chọn Thêm mới form đơn giản, hoặc truy cập tại đây. Thông tin cơ bản: Nhập Tên, ảnh, mã sản phẩm, danh mục, giá nhập, giá bán, giá buôn, tồn đầu… […]

[Nhanh.vn] Bán hàng

Bán hàng giúp bạn quản lý tất cả các nghiệp vụ bán lẻ, bán buôn tại cửa hàng, trả hàng…. Các nghiệp vụ mà bạn có thể thực hiện trong Bán hàng – Tạo hóa đơn bán lẻ – Tạo hóa đơn bán buôn – Tạo phiếu trả hàng – Tìm hóa đơn – Xem danh […]

Bài viết liên quan

Top 10 Helpful Hints In Getting Payday Loans

If you don’t have USA citizenship, they are eligible for these credits. These simple sacrifices could seriously help manage your payday financial loan. In case of usual lenders, you are know about everything. Payday loans are good source of funds especially in times of crisis or you need to purchase an urgent item. It is […]

Multi-service Defi Platform In Your Pocket

if you’re looking for a secure and safe decentralized wallet. A variety emerges by This wallet of security features, including multi-step verification and two-factor authentication. Additionally, its backup recovery phrase means that users can recover their funds in case of a mistake or loss. With the Crypto.com wallet, users get access to a variety of […]

Selecting the best Board Webpages Software

Choosing the right aboard portal application for your organization is a essential decision that should be created with thorough attention. Before picking out a vendor, you’ll need to determine which features are most significant to your company. First and foremost, a board webpage should provide secure entry to corporate data. It should apply strict reliability […]