Chính sách dành cho Seller tại eTop Trading

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa người tham gia với eTop Trading Co., Ltd. Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa hai bên. Bằng việc nhấn “Tôi đồng ý”, người tham gia xác nhận rằng đã đọc kỹ Chính sách và Điều kiện chung dưới đây, hiểu rõ cũng như tự nguyện đồng ý, chịu sự ràng buộc của những Chính sách và Điều kiện này khi tham gia vào seller.etop.vn. Thao tác nhấp chuột tương đương với việc hai bên đã ký hợp đồng. 

Đơn đăng ký tại seller.etop.vn sẽ là “Thỏa Thuận” chung giữa người tham giaeTop Trading bắt đầu có hiệu lực từ ngày người tham gia nhấn “Tôi đồng ý” với các điều khoản và điều kiện của eTop Trading. Bên cạnh đó eTop Trading có quyền sửa đổi và bổ sung các điều khoản và điều kiện, bổ sung này sẽ được công bố trên website, các sửa đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố. Bằng việc nhấn “Tôi đồng ý”, người tham tuyên bố và cam kết với eTop Trading rằng:

 1. Nếu là cá nhân đã đủ từ 18 tuổi trở lên;
 2. Nếu là pháp nhân của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn có trụ sở;
 3.  Là người có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để ký kết Thỏa Thuận này
 4. Chưa từng chấm dứt hay vô hiệu hóa Tài Khoản được tạo bởi chính người tham gia do vi phạm Thỏa Thuận hoặc có hành vi không hợp lệ;
 5. Việc ký kết hoặc thực hiện Thỏa Thuận sẽ không vi phạm bất cứ thỏa thuận nào mà bạn có với bên thứ ba hoặc vi phạm quyền lợi của bên thứ ba; và
 6. Tất cả các thông tin và tài liệu bạn cung cấp cho eTop  Trading đều chính xác, đầy đủ, hợp pháp và cập nhật. 

Trước khi tham gia hệ thống các đối tác vui lòng tham khảo chính sách hợp tác và thanh toán của chúng tôi dưới đây:

Điều 1: Định nghĩa

1.1 seller.etop.vn: là nền tảng phân phối liên kết Sellers thuộc eTop Tech JSC, nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Supplier đến Shop. Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu gia tăng nguồn thu nhập của mình bằng việc tham gia tiếp thị bán các sản phẩm là dịch vụ, hàng hoá của Suppliers thông qua nền tảng seller.etop.vn.

1.2 eTop Trading Co., Ltd (gọi tắt eTop Trading): là đơn vị phân phối sản phẩm của Supplier trên nền tảng seller.etop.vn.

1.3 Supplier (Nhà cung cấp): nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho eTop Trading.

1.4 Seller (Cộng tác viên): người bán hàng bán thời gian. Người bán hàng có thể là cá nhân và tổ chức tham gia bán hàng tại seller.etop.vn.

1.5 Sub-Seller (Cộng tác viên giới thiệu): Là người bán hàng, được giới thiệu bởi Seller.

1.6 Chiết khấu trực tiếp: là khoản chiết khấu eTop Trading chiết khấu cho Seller sau mỗi giao dịch Seller bán sản phẩm/ dịch vụ cho Shop thành công.

1.7 Chiết khấu gián tiếp: là khoản chiết khấu Seller có thể nhận được sau mỗi đơn hàng Sub-Seller bán cho Shop thành công.

1.8 Shop: Là cá nhân, tổ chức đang kinh doanh. Khi người tham gia đăng ký thành công, mỗi tài khoản sẽ được xem như một Shop

1.9 Cashback: khoản tiền eTop Trading sẽ hoàn về cho Shop trên mỗi giao dịch.

1.10 Chiết khấu: tỷ lệ phần trăm eTop Trading trích cho Seller dựa trên mỗi giao dịch tiếp thị bán sản phẩm/ dịch vụ thành công.

1.11 COD ( Cash on Delivery): Tiền thu hộ.

1.12 TOPSHIP: Phần mềm phân phối vận chuyển của eTop Tech JSC.

1.13 Đối tác vận chuyển: Là nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của TOPSHIP.

1.14 Ngày Làm Việc : là các ngày trừ ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy  định của pháp luật lao động Việt Nam.

1.15 Tài Khoản: là tài khoản của người tham gia đăng ký để tham gia vào nền tảng phân phối và được eTop Trading phê duyệt.

1.16 Doanh thu: Doanh thu bán hàng khi Seller bán sản phẩm/ dịch vụ tới Shop.

1.17 Doanh thu thuần: là doanh thu sau khi trừ chiết khấu từ eTop Trading cho Seller.

Điều 2: Hình thức tham gia và cách tính khoản doanh thu.

2.1 Hình thức tham gia: 

Đăng ký tài khoản tại www.seller.etop.vn. Sau khi đăng ký, để trở thành Seller của eTop Trading, người tham gia phải:

 • Xác minh số điện thoại và email;
 • Cập nhật mặt trước và mặt sau chứng minh nhân dân;
 • Cung cấp hình chụp của người tham gia và mặt trước chứng minh. 
 • Thông tin tài khoản ngân hàng

Sau khi đội ngũ eTop Trading xác minh thành công tài khoản, người tham gia đã trở thành Seller của eTop Trading (Sau đây gọi là Seller). 

2.2 Doanh thu đối với Seller và Sub-Seller 

Doanh thu của Seller được tính bởi doanh thu thuần nhân với tỷ lệ eTop Trading chiết khấu cho Seller. Phần trăm chiết khấu cho Seller sẽ được thể hiện trên từng sản phẩm tại website: www.seller.eTop.vn

Bên cạnh đó Seller có thể chiết khấu cho Shop với số tiền tối đa bằng tỷ lệ eTop Trading chiết khấu nhân với Giá sản phẩm/ dịch vụ sau khi hoàn tiền cho Shop. Trong trường hợp Seller chiết khấu cho Shop, Seller phải thiết lập số phần trăm trên tài khoản của Seller tại seller.etop.vn. 

Seller sẽ được hưởng phần trăm trên doanh thu thuần cho mỗi đơn hàng của Sub-Seller bán ra, tỷ lệ chiết khấu sẽ tùy thuộc vào thời hạn sản phẩm, loại sản phẩm/ dịch vụ
* Lưu ý: 

 • Chính sách chiết khấu và Giá của sản phẩm dịch vụ sẽ thay đổi tuỳ theo chính sách của eTop Trading và Suppliers. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website www.etop.vn

2.3 Tính doanh thu

2.3.1 Tính Doanh thu

 Gọi Rev = Doanh thu

a = Giá bán

b = Cashback

c = Phần trăm Chiết khấu Seller

d = Phần trăm Chiết khấu Shop

e = Phần trăm Seller chiết khấu cho Shop

f = Phần trăm Seller được hưởng từ Sub- Seller

Đối với Shop: Rev shop = a * d = b 

Đối với Seller 

 • Chiết khấu trực tiếp : Rev trực tiếp = c *(a – b)
 • Chiết khấu gián tiếp: Rev gián tiếp = f *(a – b)

Trong trường hợp Seller chiết khấu cho Shop: Rev shop1 = e * ( a – b) 

* Lưu ý:  Rev shop1      Rev trực tiếp

Ví dụ: a = giá bán = 100,000 đ

d = phần trăm chiết khấu cho Shop = 15%

c = Phần trăm Chiết khấu Seller = 25%

e = Phần trăm Seller chiết khấu cho Shop = 1%

f = Phần trăm Seller được hưởng từ Sub- Seller 

>> Rev shop = a * d = 100,000đ * 15% = 15,000đ = b

>> Rev trực tiếp   = c *(a – b) = 25% * (100,000đ – 15,000đ) = 21,250đ

>> Rev gián tiếp   = c *(a – b) = 1% * (100,000đ – 15,000đ) = 850đ
>> Rev Shop1= e * ( a – b) = 2% * (100,000đ – 15,000đ) = 1,700đ

2.3.2 Sơ đồ đối soát và thanh toán

 

 

Đơn có Giao Hàng

 1. Đơn hàng được gửi tới Shop và Shop thanh toán cho đối tác vận chuyển của TOPSHIP
 2. Topship thực hiện đối soát và chuyển tiền COD cho eTop Trading
 3. eTop Trading thực hiện Cashback cho Shop
 4. eTop Trading tính chiết khấu cho Seller
 5. Seller tính chiết khấu với Shop (Tuỳ chọn)
 

Đơn hàng không Giao hàng

 1. Shop thanh toán cho eTop Trading
 2. eTop Trading thực hiện Cashback cho Shop
 3. eTop Trading tính chiết khấu cho Seller
 4. Seller tính chiết khấu với Shop (Tuỳ chọn)

Điều 3: Quy định Thanh toán và Đối soát

3.1 Đối với Seller và Sub – Seller

3.1.1 Thanh toán

Sau khi hệ thống seller.eTop.vn xác nhận giao dịch với Shop thành công, hệ thống sẽ cập nhật phần trăm cũng như số tiền chiết khấu cho Seller và Sub–Seller trong vòng vòng 24 giờ ( hai bốn giờ). Nếu giao dịch thanh toán tiền chiết khấu diễn ra vào thứ bảy (07) và chủ nhật, thông tin sẽ được cập nhật trong ngày làm việc tiếp theo  trong ngày làm việc tiếp theo. 

3.1.2 Rút tiền chiết khấu

Seller và Sub–Seller chỉ có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng/ thẻ  sau 10 (mười) ngày kể từ ngày hệ thống ghi nhận thanh toán thành công và tính chiết khấu cho Seller , không tính thứ bảy (07) và Chủ Nhật hoặc ngày lễ.  

Seller phải tạo lệnh rút tiền, sau đó hệ thống sẽ cập nhật thông tin đối soát cho Seller, trong vòng hai bốn (24) giờ làm việc, nếu Seller không có khuyến cáo hoặc phản hồi, eTop Trading xác nhận Seller đồng ý với thông tin đối soát, và chuyển tiền về tài khoản ngân hàng Seller cập nhật trên hệ thống www.seller.etop.vn.  

* Lưu ý:

 • Thời gian chuyển tiền từ thứ hai (02) đến thứ (06), các lệnh chuyển tiền rơi vào ngày cuối tuần, sẽ được chuyển trong ngày làm việc tiếp theo;
 • Thời gian nhận phần tiền hoàn có thể chậm trễ xuất phát từ phía Ngân hàng đối tác, trong trường hợp này eTop Trading được miễn trừ trách nhiệm;
 • eTop Trading không chịu trách nhiệm nếu thông tin chuyển khoản là một đơn vị/ cá nhân không phải thông tin của chủ tài khoản trong trường hợp có vấn đề phát sinh;
 • eTop Trading được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Shop cập nhật sai thông tin chuyển khoản.

Điều 4: Trách nhiệm Thuế

- Đối với Seller: Seller tại eTop Trading sẽ phải chịu 10% thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và eTop Trading sẽ đóng phần thuế này cho Seller và số tiền hiển thị trên hệ thống là số tiền Seller và Sub-Seller sẽ nhận được sau khi trừ Thuế TNCN.

Điều 5: Bất Khả Kháng

5.1 Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn: 

 1. Thay đổi chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 
 2. Thiên tai như lũ lụt, lốc xoáy, động đất, bão, sóng thần,v.v., 
 3. Chiến tranh, phá hoại, bạo loạn, các cuộc nội dậy, tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, đình công, tẩy chay, trừng phạt, cấm vận, tắc nghẽn hoặc đình chỉ giao thông hoặc các dịch vụ công cộng khác, dịch bệnh,v.v.,
 4. Hành động hoặc thiếu sót của Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến một Bên nhưng không phải do Bên đó vi phạm pháp luật. Để tránh nhầm lẫn, Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng, những khó khăn về mặt kinh tế, sự suy giảm hoặc đình trệ trong năng lực tài chính của một Bên sẽ không tạo thành một Sự Kiện Bất Khả Kháng.

5.2 Các Bên sẽ được miễn trách nhiệm đối với việc chậm hoặc không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này nếu việc chậm hoặc không thực hiện đó do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra.

5.3 Khi Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra, Bên mong muốn được miễn trách nhiệm và phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Bên thông báo có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để nhanh chóng giảm thiểu hoặc khắc phục hậu quả của Sự Kiện Bất Khả Kháng và cố gắng thực hiện phần nghĩa vụ bị ảnh hưởng do Sự Kiện Bất Khả Kháng.

5.4 Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng đã được thông báo xảy ra trong 3 (ba) tháng liên tiếp, Bên không bị ảnh hưởng sẽ có quyền yêu cầu Bên kia họp để thảo luận và đàm phán nhằm đưa ra quyết định phù hợp có lợi cho Các Bên. Tuy nhiên, nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra từ 3 (ba) tháng liên tiếp trở lên, Các Bên sẽ thảo luận để thống nhất việc chấm dứt Thỏa Thuận.

Điều 6: Chấm Dứt

Thỏa Thuận sẽ bị chấm dứt mà không cần báo trước trong các trường hợp dưới đây:

 1. Các Bên cùng nhau đồng ý chấm dứt Thỏa Thuận;
 2. Theo quy định của pháp luật;
 3. Seller không đồng ý với những sửa đổi và bổ sung của Chính sách và điều khoản hoặc các văn bản khác liên quan đến “Nền tảng phân phối” seller.eTop.vn được ký kết với hoặc ban hành bởi eTop Trading và eTop Tech JSC. 
 4. Do Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều 5 của Thỏa Thuận;
 5. Một Bên vi phạm các quy định của Thỏa Thuận và không khắc phục vi phạm đó trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản từ Bên còn lại;
 6. Một Bên đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận này.
 7. Chiết khấu sẽ được tính đến ngày của thông báo chấm dứt Thỏa Thuận.
 8. Tuy nhiên, nếu Thỏa Thuận bị chấm dứt do sự gian lận của Seller, eTop Trading và eTop JSC sẽ có quyền, theo quyết định của riêng mình, từ chối thanh toán toàn bộ hoặc một phần Chiết khấu.
 9. Trong vòng 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày chấm dứt Thỏa Thuận, Các Bên phải hoàn thành mọi nghĩa vụ theo Thỏa Thuận và Tài Khoản của Seller sẽ bị đóng.
 10. Sau khi chấm dứt Thỏa Thuận, dù được yêu cầu hay không, Seller phải ngay lập tức xóa bỏ tất cả thông tin và tài liệu mà Seller nhận được trong thời hạn có hiệu lực của Thỏa Thuận. Seller không có quyền lưu giữ những thông tin và tài liệu này. Theo yêu cầu của eTop Trading và eTop JSC, Seller sẽ cung cấp cho eTop JSC xác nhận bằng văn bản về việc xóa bỏ đó.
 11. Khi Thỏa Thuận này bị chấm dứt, mọi quyền và nghĩa vụ của Các Bên sẽ chấm dứt, ngoại trừ các quyền và nghĩa vụ được quy định một cách rõ ràng hoặc về mặt bản chất vẫn tiếp tục có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở giới hạn trách nhiệm, bảo mật và sở hữu trí tuệ. 

Điều 7: Bảo Mật

7.1 Thông tin bí mật bao gồm tất cả các thông tin và tài liệu thuộc sở hữu của mỗi Bên được đánh dấu là bảo mật hoặc có thể được coi là bảo mật tùy từng trường hợp. Thông tin bí mật bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Thông tin bằng văn bản, được ghi lại, được thể hiện dưới dạng đồ họa hoặc các dạng thức hữu hình khác và được đánh dấu “Độc quyền” hoặc “Bảo mật” hoặc kèm theo ghi chú tương tự chỉ rõ quyền sở hữu của bên tiết lộ; 
 2. Thông tin được tiết lộ bằng miệng và được xác định bởi bên tiết lộ rằng thông tin này là độc quyền hoặc bảo mật vào thời điểm tiết lộ, kèm theo xác nhận bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiết lộ; 
 3. Thông tin thể hiện rõ tính chất độc quyền hoặc bảo mật; và 
 4. Thông tin khác cần được công nhận một cách hợp lý là thông tin bí mật của bên tiết lộ. Thông tin bí mật không cần phải mang tính mới lạ, độc nhất, có thể được cấp bằng sáng chế, có bản quyền hoặc tạo thành bí mật thương mại để được coi là thông tin bí mật.

7.2 Không Bên nào có quyền tiết lộ thông tin bí mật cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên còn lại.  Seller, trong trường hợp là pháp nhân, chỉ được tiết lộ thông tin bí mật cho nhân viên nhằm mục đích thực hiện Thỏa Thuận này, và không nhằm bất kỳ mục đích nào khác. Seller có nghĩa vụ yêu cầu nhân viên bảo mật các thông tin bí mật trong và sau khi hành động. Mặc dù có các quy định trên đây, thông tin bí mật có thể được tiết lộ vì các lý do sau đây: 

 1. Tuân thủ các quy định bắt buộc của pháp luật; 
 2. Thông tin được phổ biến rộng rãi trong công chúng mà không do vi phạm điều khoản này; 
 3. Vì mục đích phục vụ thủ tục tố tụng trọng tài hoặc thủ tục pháp lý phát sinh từ Thỏa Thuận này; và 
 4. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

7.3 Thông tin bí mật không bao gồm các thông tin mà Bên tiếp nhận có thể chứng minh bằng văn bản rằng thông tin đó: 

 1. đang hoặc sẽ được phổ biến rộng rãi trong công chúng mà không thông qua bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Bên tiếp nhận; 
 2. Bên tiếp nhận có được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba mà không có bất cứ hạn chế nào trong việc sử dụng hoặc tiết lộ cũng như không vi phạm Thỏa Thuận này hoặc không vi phạm trách nhiệm mà Bên nhận được ủy thác theo bất kỳ thỏa thuận nào khác, hoặc 
 3. đã thuộc sở hữu của Bên nhận trước khi ký kết Thỏa Thuận này; hoặc 
 4. được phát triển độc lập bởi Bên nhận mà không sử dụng, hoặc tham chiếu đến, thông tin bí mật của Bên tiết lộ.

7.4 Thỏa Thuận bị chấm dứt, hoặc có yêu cầu bằng văn bản của Top Trading, Seller phải hủy bỏ hoặc trả lại cho eTop Trading bất kỳ thông tin bí mật nào được cung cấp bởi eTop Trading theo Thỏa Thuận này. Điều khoản không tiết lộ sẽ có hiệu lực ngay cả khi Thỏa Thuận đã chấm dứt.

Điều 8: Căn cứ pháp lý

Thỏa thuận này được soạn thảo căn cứ vào: 

1. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 

2. Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2015 

3. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2016

Điều 9: Hỗ trợ

eTop Trading luôn sẵn sàng hỗ trợ Seller về bất cứ vấn đề gì phát sinh trong quá trình sử dụng, đối soát và thanh toán:

Trên đây là Chính sách dành cho Seller tại eTop Trading.  Seller eTop là một sản phẩm của ETOP Trading Co., LTD. Nền tảng phân phối sản phẩm là hàng hoá/ dịch vụ của Suppliers.

⇒ Đăng ký sử dụng ngay tại: https://seller.etop.vn/register

**Mọi thắc mắc xin liên hệ ngay tới hotline: 0901379197 - 0975066378 hoặc gửi về email: hotro@etop.vn để được tư vấn và giải đáp.

Bài viết tương tự

Bài viết liên quan
dịch vụ vận chuyển, giao hàng eTop, đồng bộ, quản lý đa kênh, Tích hợp hệ thống, sản phẩm thủ công, thiết lập TK shop, tài khoản Shop, Import sản phẩm, sản phẩm từ file Exc, Hướng dẫn Import, tắt eTop POS trên Fa, tắt eTop POS, file data mẫu, dịch vục miễn phí, eTop POS Extension, Giao hàng nội thành, đơn hàng từ messenge, Tạo đơn hàng, bán và tạo đơn hàng, đơn hàng Fanpage, đh Fanpage trên Face, tạo đơn miễn phí, tạo đơn qua POS, Phí giao hàng, Phí giao hàng thanh, thanh toán, tạo đơn đa kênh, haravan, đồng bộ haravan, bảo mật STK, TK ngân hàng, thay đổi STK, hoàn toàn miễn phí, thống kê giao hàng, hướng dẫn thống kê, kiểm tra tình trạng, tình trạng đơn giao, Chỉnh sửa đơn hàng, dịch vụ miễn phí, etop miễn phí, cách đổi stk, phân phối Online., eTop.vn, Tạo đơn "Giao hàng", cách tạo sản phẩm, số cách tạo sp, tạo sp trên etop, đơn hàng online, đơn hàng facebook, tính năng etop, Kiểm tra tiền COD, xử lý lỗi đơn hàng, ETop xử lý lỗi đơn, Điểm khác biệt, khác biệt của eTop, đồng bộ đơn hàng, etop kết nối haravan, đồng bộ sản phẩm, đồng bộ sp Haravan, tình trạng đơn hàng, Sử dụng eTop POS, eTop POS trên facebo, Hướng dẫn tạo Shop, đăng ký tài khoản, trang cá nhân FB, live stream, đơn hàng live stream, đơn hàng video, tạo đơn giao hàng, đồng bộ từ Haravan, import đơn giao hàng, import đơn hàng, dịch vụ tăng giá, các dịch vụ gia tăng, dịch vụ gia tăng, tuyến dịch vụ, tuyến dv topship, gói giao hang, dv giá rẻ, dịch vụ giá rẻ, kích thước tối đa, khối lượng tối đa, bồi thường thiệt hại, thống kê đơn hàng, HD thống kê, cách thống kê, cách thống kê ĐH, dịch vụ tiết kiệm, chuyển phát TK, dv tiết kiệm, dịch vụ vận tải, giao hàng viettel, viettel post, vận tải viettel post, dịch vụ cộng thêm, dv cộng thêm, chuyển phát hỏa tốc, dv hỏa tốc viettel, Dịch vụ Chuyển Phát,