Chỉnh sửa đơn hàng trong POS

Sau khi tạo đơn hàng (chưa tạo đơn giao hàng). Muốn sửa đơn hàng bạn nhấn vào nút chọn " Đơn hàng của tôi" trên thanh menu dọc.

Nhấn vào dãy mã đơn hàng của đơn hàng bạn muốn sửa thông tin.

 

Nhấn tùy chọn vào "Sửa" phía dưới đơn hàng đã tạo.

Tùy chọn Hủy hoặc Hủy và đặt lại hoặc Sao chép tùy vào nhu cầu của Shop.

 

 

TAG:
Bài viết liên quan