loader

Hướng dẫn áp dụng Chương trình khuyến mạiĐể áp dụng chương trình khuyến mại trên ứng dụng di động KiotViet Bán hàng thì bạn cần thiết lập các chương trình khuyến mại của cửa hàng bằng cách truy cập phần mềm từ trình duyệt web (Xem hướng dẫn thiết lập).1. Tạo hóa đơn- Để áp dụng chương trình khuyến mại, trên màn hình Hóa đơn, bạn thêm hàng bán vào đơn hàng.- Khi chạm Thanh toán (1), hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị các chương trình Khuyến mại theo hàng hóa được áp dụng trên hàng bán trong đơn hàng (nếu có) (2).blank blank– Bạn thực hiện chạm chương trình khuyến mại nếu áp dụng khuyến mại cho đơn hàng này, sau đó chạm Áp dụng (3).blank– Hệ thống tiếp tục kiểm tra và hiển thị các chương trình Khuyến mại theo hóa đơn được áp dụng cho đơn hàng này (nếu có) (4).blank– Bạn thực hiện chạm chương trình khuyến mại nếu áp dụng khuyến mại cho đơn hàng này, sau đó chạm Áp dụng (5).blank– Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Thanh toán. Tại đây, bạn chạm vào phần Giảm giá (6) để xem thông tin giảm giá theo khuyến mại nếu có khuyến mại giảm giá trên hóa đơn (7)blank blank– Sau đó, bạn hoàn tất các thông tin thanh toán và chạm Hoàn thành để hoàn thành giao dịch.2. Xem lại chi tiết hóa đơn có áp dụng khuyến mạiKhi xem lịch sử đơn hàng, với các hóa đơn có áp dụng khuyến mại, thông tin khuyến mại sẽ được hiển thị màn hình Chi tiết hóa đơn gồm 3 khối thông tin:- Hàng khuyến mại được thể hiện trong danh sách hàng hóa của đơn (1).blank– Khuyến mại áp dụng: Liệt kê tất cả các chương trình khuyến mại đã áp dụng cho hóa đơn (2).blank– Giảm giá hóa đơn: Nếu hóa đơn được áp dụng khuyến mại theo hình thức giảm giá hóa đơn, thì trường Giảm giá hóa đơn sẽ bao gồm cả giá trị giảm giá theo khuyến mại này (3).blank

Bài viết tương tự

Hướng dẫn xuất file dữ liệu sản phẩm từ KiotViet

eTop POS cung cấp Tính năng import, xuất file dữ liệu trên toàn hệ thống nhằm giúp bạn dễ dàng thêm hàng loạt sản phẩm, đơn hàng, tồn kho, khách hàng,… một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đặc biệt khi thay đổi từ phần mềm quản lý bán hàng khác sang sử dụng eTop […]

Hướng dẫn sử dụng danh mục hàng hóa Kiotviet

Hướng dẫn sử dụng Danh mục hàng hoá – Đây là tính năng trên ứng dụng Quản lý giúp người dùng quản lý thông tin hàng hóa qua các thao tác: thêm mới, cập nhật, xóa, tìm kiếm/lọc, sắp xếp. Cụ thể như sau: 1.Tạo hàng hóa – Trên menu tính năng, bạn chạm Hàng […]

Bài viết liên quan

Greatest Cbd Oil For Pain In 2022 7 Brands For Comfort And Reduction

Greatest Cbd Oil For Ache In 2022 7 Brands For Consolation And Reduction Table of Contents What Are One Of The Best Cbd Products For Pain Management In 2023? What’s The Distinction Between Cbd Oils And Cbd Tinctures? Users of Joy Organics Organic Full Spectrum CBD Oil Tincture have nice issues to say concerning the […]

Actually are essay formulating care legal

This possibility is a great solution for people who switch to the very best essay providers. The key execs are that no more costs are billed, it is convenient, harmless, and, in addition, there is a small chance of remaining hacked. Drawbacks of Apple Pay are really large fees, adoption for the reason that not […]

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain

Can Cbd Gummies Help With Copd Cbd Oil For Pain? Table of Contents Times Status Editor What Cbd Oil Does Rogan Use? What To Know About Cbd Gummy Bears For Copd Brother Lu, don’t be concerned, we’ll help you care for his sister-in-law and work exhausting to get into college. Luo Yancheng drank the tea […]