loader

Biên bản bàn giao vận đơn dùng để xác nhận một trong hai trường hợp sau :

 • Bạn đã gửi hàng sang cho hãng vận chuyển chưa?
 • Bạn đã nhận lại hàng do hãng vận chuyển chuyển hoàn chưa?

​Để làm việc tại đây, bạn truy cập vào Đơn hàng / Biên bản bàn giao vận đơn, hoặc truy cập tại đây

Giao diện làm việc của Danh sách biên bản bàn giao vận đơn như sau:

1. Bộ lọc 

Trong đó:

 • ID: Lọc ID của Biên bản bàn giao.
 • ID đơn đặt hàng: Lọc theo ID của đơn đặt hàng (đã được xác nhận, đóng gói và chuyển qua hãng vận chuyển) được bắn qua từ module Đơn hàng.
 • Cửa hàng: Lọc theo địa điểm kho hàng/cửa hàng bàn giao hàng hóa giữa 02 bên: doanh nghiệp và hãng vận chuyển.
 • Hãng vận chuyển: Lọc theo hãng vận chuyển tiếp nhận đơn hàng.
 • Loại: Loại bàn giao của đơn hàng : Gửi hàng (Từ doanh nghiệp tới hãng vận chuyển) hay Chuyển hoàn (Từ hãng vận chuyển tới doanh nghiệp).
 • Miêu tả: Lọc theo đoạn ghi chú, mô tả trong biên bản bàn giao vận đơn
 • Nhân viên vận chuyển: Lọc theo nhân viên vận chuyển tiếp nhận đơn hàng.
 • Từ ngày – Đến ngày: Lọc những biên bản bàn giao được bàn giao trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Người tạo: Lọc theo người tạo biên bản bàn giao.

2. Các nút thao tác nhanh

 • Nút Thêm mới cho phép doanh nghiệp tạo/thêm mới một biên bản bàn giao vận đơn
 • Nút Hành động gồm các tùy chọn Xuất Excel danh sách biên bản bàn giao vận đơn ở trang hiện tại hoặc tất cả các trang để lưu trữ

3. Thông tin trong Biên bản bàn giao vận đơn

 • : Hiển thị ID của biên bản bàn giao vận đơn (do hệ thống tự sinh, khi click vào sẽ chuyển đến trang chi tiết biên bản bàn giao vận đơn) và ô chọn  cho phép doanh nghiệp tích chọn một hay nhiều biên bản để thao tác.
 • Hãng vận chuyển: Hiển thị tên hãng vận chuyển và số lần in biên bản bàn giao. Nếu đơn hàng tự vận chuyển thì sẽ hiện chữ “Tự vận chuyển”
 • Kho: Kho hàng / Cửa hàng lập biên bản bàn giao.
 • Loại: Gửi hàng chuyển đi và Nhận hàng hoàn về.
  • Gửi hàng: Dùng để xác nhận việc doanh nghiệp đã giao hàng cho hãng vận chuyển để giao đi cho khách hàng.
  • Chuyển hoàn: Dùng để xác nhận việc doanh nghiệp đã nhận lại hàng hoàn từ hãng vận chuyển.
 • Số vận đơn: Mục này cho biết số  đơn hàng có trong biên bản bàn giao. Ví dụ biểu tượng  được hiểu trong biên bản bàn giao này có 01 đơn hàng.
 • Mô tả: Hiển thị tất cả những mô tả, ghi chú thêm về biên bản bàn giao.
 • Ngày bàn giao: Hiển thị ngày bàn giao vận đơn trong biên bản
 • Người tạo: Hiển thị người tạo biên bản bàn giao
 • Nút thao tác nhanh:  gồm các tùy chọn:
  • In biên bản với giao diện đầy đủ (có kèm theo sản phẩm) và rút gọn
  • Thêm đơn hàng vào biên bản: Dùng để thêm đơn vào biên bản bàn giao cho hãng vận chuyển khi hãng vận chuyển đang nhận hoặc chưa đến nhận bàn giao.(Không dùng trong trường hợp đã lấy hàng).
  • Xóa biên bản bàn giao vận đơn

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Sản phẩm cân đo

Sản phẩm cân đo là sản phẩm có đơn vị cân, đo, đong, đếm theo khối lượng hoặc thể tích. Sản phẩm cân đo thường được áp dụng với ngành hàng thực phẩm đặc biệt là rau, củ, quả. Hình thức quản lý bán hàng đối với loại sản phẩm cân đo khác biệt với sản […]

[Nhanh.vn] Hạn sử dụng

Cài đặt này cho phép bạn xem thời hạn sử dụng Nhanh.vn của cửa hàng, hạn sử dụng của website do Nhanh.vn cung cấp, hạn sử dụng của dịch vụ tích hợp API. Tự động gia hạn thêm 7 ngày sử dụng Nếu cửa hàng của bạn sắp hết hạn sử dụng Nhanh.vn thì bạn  có thể tự gia […]

[Nhanh.vn] Nhập hàng từ nhà cung cấp

Khi nhập hàng về kho, bạn cần tạo Phiếu nhập nhà cung cấp để: – In phiếu để ký nhận giữa 2 bên – Cập nhật số lượng sản phẩm vừa nhập lên phần mềm Quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp: Nhập hàng về kho ==> Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng ==> […]

Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu tại eTop trên trình duyệt

Với mỗi tài khoản đăng ký trên phần mềm quản lý bán hàng eTop, chủ shop sẽ có riêng một mã giới thiệu cho mình. Bạn có thể hiểu mã giới thiệu tương tự như một số hiệu của bạn trên hệ thống của eTop. Tại hệ thống eTop, mã giới thiệu sẽ chính là […]

Hướng dẫn thêm địa chỉ lấy hàng mới trên ứng dụng eTop

Một cửa hàng có thể có nhiều địa chỉ chi nhánh khác nhau. Hệ thống có kho lưu trữ thông tin địa chỉ vô hạn nên chủ shop hãy tận dụng nó để quản lý nghiệp vụ giao hàng tốt hơn nhé! Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng eTop. Cài đặt ứng […]

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng eTop

Để thay đổi thông tin với các đơn hàng đã được tạo lệnh giao hàng với nhà vận chuyển, chủ shop chỉ có thể nhờ sự can thiệp của bộ phận CSKH eTop để yêu cầu hỗ trợ. Giờ đây, bạn có thể làm trực tiếp điều đó ngay trên ứng dụng điện thoại của […]