loader

Danh sách hóa đơn trả hàng là giúp bạn quản lý tất cả các hóa đơn trả hàng bao gồm hóa đơn bán lẻ và hóa đơn bán buôn.

Để truy cập vào Danh sách hóa đơn trả hàng, bạn lần lượt thao tác vào: Bán hàng / Hóa đơn trả hàng; hoặc tại đây.

Giao diện làm việc của Danh sách hóa đơn trả hàng như sau:

1. Bộ lọc: Cho phép lọc Danh sách hóa đơn trả hàng theo các tiêu chí:

 • ID: ID của hóa đơn bị trả lại, đồng thời cũng là ID của Danh sách sản phẩm xuất kho trong hóa đơn.
 • ID hóa đơn bán hàng: Lọc theo ID của hóa đơn.
 • Cửa hàng: Lọc hóa đơn trả lại theo kho hàng/ cửa hàng lập hóa đơn (Cố định với các tài khoản cấp quyền quản lý tại từng kho/ cửa hàng).
 • Sản phẩm: Lọc theo những sản phẩm được trả lại.
 • IMEI: Lọc theo IMEI của sản phẩm (đối với những sản phẩm quản lý theo IMEI).
 • Kiểu: Gồm 3 kiểu của hóa đơn : Giao hang [G], Bán lẻ [L], và Bán buôn [B].
 • Từ ngày – đến ngày: Lọc những hóa đơn được trả lại trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Hạn thanh toán từ ngày, Hạn thanh toán đến ngày: Lọc theo hạn thanh toán của hóa đơn.
 • Bảo hành: Lọc hóa đơn trả hàng theo lý do bảo hành.
 • Phí trả hàng: Mức phí khách hàng phải trả cho doanh nghiệp khi trả lại hàng.
 • Tiền trả lại khách: Cho phép lọc những hóa đơn có phải trả lại tiền cho khách hàng.
 • Khách: Lọc theo tên khách hàng.
 • Nhân viên bán hàng: Lọc theo nhân viên bán hàng
 • Thu ngân: Lọc theo tên nhân viên thu ngân tiếp nhận hóa đơn.
 • Từ ngày – đến ngày: Lọc những đơn hàng được trả lại trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Sản phẩm: Lọc theo những sản phẩm được trả lại.
 • Thu ngân: Lọc theo tên nhân viên thu ngân tiếp nhận đơn hàng.
 • Người lập: Lọc theo tên người lập hóa đơn trả hàng.
 • Miêu tả: Lọc theo những mô tả, ghi chú thêm về hóa đơn trả hàng.

2. Nút

Cho phép người dùng xuất Excel danh sách hóa đơn trả hàng để lưu trữ. Hệ thống có các kiểu xuất Excel: Trang hiện tại, toàn bộ các trang, cơ bản, đầy đủ thông tin.

3. Thông tin trong Danh sách hóa đơn trả hàng:

Thông tin chi tiết trong hóa đơn trả hàng như sau:

 • Ngày: Ngày/ Tháng/ Năm lập hóa đơn trả hàng.
 • ID: ID của đơn hàng trả lại, khi click vào ID này, hệ thống sẽ chuyển đến trang chi tiết hóa đơn trả hàng.
 • Kiểu: Gồm 3 kiểu của đơn hàng: Giao hang [G], Bán lẻ [L], và Bán buôn [B].
 • Khách hàng: Thông tin của khách hàng trả lại hàng.
 • Sản phẩm: Danh sách sản phẩm trả lại hàng.
 • Giá, Số lượng, VAT: Giá bán (giá trung bình sau chiết khấu), số lượng và VAT của sản phẩm trả lại hàng.
 • Trả lại: Số tiền cần trả lại khách hàng.
 • Phí trả hàng: Mức phí khách hàng phải trả cho doanh nghiệp khi trả lại hàng.
 • Tổng tiền: Tổng giá trị của đơn hàng trả lại (tính theo giá bán sau chiết khấu).
 • Miêu tả:  Mô tả, ghi chú thêm về đơn hàng trả lại, đối với trả hàng theo hóa đơn, hệ thống sẽ mặc định hiển thị đoạn miêu tả là “Trả hàng từ hóa đơn xxx”
 • In: In đơn hàng trả lại bằng cách click vào biểu tượng .
 • Xóa: Cho phép người dùng sửa () hoặc xóa () đơn hàng trả lại (chỉ áp dụng với tài khoản được cấp quyền)

4. Video hướng dẫn

– Bạn có thể tham khảo video hướng dẫn trả hàng/đổi trả không cần hóa đơn tại đây

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Video Hướng Dẫn Sử Dụng

Danh sách video hướng dẫn sử dụng cơ bản cho người mới bắt đầu. STT Video hướng dẫn 1 Đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống. 2 Tạo tài khoản cho nhân viên 3 Tạo danh mục sản phẩm 4 Tạo thương hiệu cho sản phẩm 5 Tạo sản phẩm độc lập – không […]

[Nhanh.vn] Sản phẩm

I. Các khái niệm trong module Sản phẩm: – Các khái niệm về sản phẩm: Tên gọi Mô tả Sản phẩm Nhanh.vn quản lý sản phẩm theo ID (do hệ thống tự sinh), tên, mã sản phẩm, mã vạch sản phẩm. Các bộ lọc sẽ dựa theo một trong các thông tin này, hệ thống cũng hỗ […]

[Nhanh.vn] Lịch sử sửa xóa XNK

Nhanh.vn cho phép bạn xem lại tất cả các phiếu xuất nhập kho và các sản phẩm xuất nhập kho đã bị xóa, trong quá trình bạn thao tác trên hệ thống. – Để xem được Lịch sử sửa xóa XNK cần cấp quyền nhận thông báo trước: – Khi chủ doanh nghiệp xem báo cáo thấy không […]

Bài viết liên quan

15 I più prontamente utili Rapporto sessuale Programmi: Hookups, One-Night Stands & Everyday Gender

Gratuito sesso software sono ideali per single e scambisti quello avventuroso da dentro il stanza e goditi avvio con visitatori. Nel primo “Sesso mentre Città “film, Samantha Jones ha detto questo di rapporto sessuale:” non posso dye sufficiente. lo farei color 24 ore al giorno facilmente avessi mio personale mezzo. lo farei uso ogni pastello […]

Popolare Rapporto sessuale Feticci Testato a fondo

Ecco cosa Takes Place When You Try 5 Trendy Feticci In One Single Night Proprio quello che comprende ogni notte di genuinamente affascinante sessuale gioia insieme al tuo coniuge? Sembrava esserci una parte integrante di me che, da my adolescents, provides sempre sospettato it potrebbe avere una cosa per fare con un assortimento di genuino […]

Slate chiede: Let’s Solitary Sitcom Characters Date Using The Internet?

È una domanda {Ho avuto|Avevo|Ho sperimentato|Non ho fornito molto pensato a (e che io sto speculando non sono l’unico) fino a quando Slate caricato: Let’s unmarried sitcom characters data on line? Everyone in addition to their mummy (abbastanza in realtà ) fa nella mondo reale, quindi solo perché non l’ho tv spettacoli got nel camp? […]