Đối soát chi phí vận chuyển

Để đối soát chi phí vận chuyển, những phiên chuyển tiền mà eTop đã đối soát với bạn, khi nhấn xem chi tiết, tất cả thông tin sẽ được xổ ra hết cho Shop dễ xem và thống kê đối soát.

Bên ngoài phiên đối soát sẽ hiển thị rõ:

Tổng tiền thu hộ

Tổng chi phí giao hàng

Tổng chi phí trả hàng

Tổng tiền còn lại

Số đơn thành công

Trả hàng

Đơn hàng thu hộ

Đơn hàng không thu hộ

Khi nhấn xổ xem chi tiết, Shop sẽ thấy rõ số tiền COD, phí giao hàng, phí trả hàng, Và số còn lại.

 

TAG: #đói soát #chi phí vận chuyển
Bài viết liên quan