Đối soát đơn hàng

Để đối soát đơn hàng, sau mỗi lần eTop đối soát với Shop. Shop có thể nhấn vào Xem chi tiết dưới phiên đối soát để xem chi tiết các đơn hàng đã được đối soát với eTop nhé.

Bên ngoài phiên đối soát sẽ hiển thị rõ:

- Tổng tiền thu hộ

- Tổng chi phí giao hàng

- Tổng chi phí trả hàng

- Tổng tiền còn lại

- Số đơn thành công

- Trả hàng

- Đơn hàng thu hộ

- Đơn hàng không thu hộ

Khi nhấn xổ xem chi tiết, Shop sẽ thấy  chi tiết đơn hàng: mã giao hàng, mã đơn hàng, Trạng thái, người nhận, SDT, ngày tạo, hoàn tất, số lượng, khối lượng, giá bán lẻ, giá giảm, giao hàng, thành tiền,..và ghi rõ số tiền COD, phí giao hàng, phí trả hàng, Và số còn lại.

 

 

TAG: #đối soát #đối soát đơn hàng #đối soát đơn hàng tại eTop #doi soat don hang
Bài viết liên quan