loader

Thanh toán đối soát đơn tự vận chuyển

Tình huống:

– Đơn hàng có giá trị 230.000 VNĐ

– Phí vận chuyển: 40.000 VNĐ

– Phí ship báo khách: 30.000 VNĐ

Khi đơn hàng thành công, doanh nghiệp tự đổi trạng thái thành công cho đơn hàng.

Khi có file excel đối soát đơn hàng của hãng vận chuyển, doanh nghiệp làm đối soát đơn hàng cho các đơn trên Nhanh.vn như sau:

Bước 1: Truy cập vào module Đơn hàng / Thao tác / Thêm đối soát đơn tự vận chuyển, hoặc truy cập tại đây.

Hoặc anh/chị truy cập vào module đơn hàng/ Đối soát l Thanh toán/ Đối soát tự vận chuyển/ Thêm đối soát.

Bước 2: Tải file import về rồi điền các thông tin, sau đó lưu file excel lại.

– ID đơn hàng: ID trên Nhanh.vn của đơn hàng muốn đối soát.

– Phí vận chuyển: Cước phí vận chuyển mà hãng vận chuyển báo.

– Phí thu của khách: Phí vận chuyển mà khách phải chịu.

– Tổng thu: Tổng tiền thu của người nhận hàng.

Bước 3: Chọn tài khoản nhận tiền (với doanh nghiệp dùng kế toán), ngày đối soát, và điền ghi chú (nếu có).

Bước 4: Tải file Import đã nhập liệu lên hệ thống và theo dõi tiến độ import đến khi đạt 100%.

Sau khi upload thành công (hay thất bại) hệ thống sẽ thông báo tới doanh nghiệp. Trường hợp thành công, doanh nghiệp kiểm tra lại chi tiết đối soát vừa Import tại Đối soát tự vận chuyển tại đây.

Các bút toán hệ thống sẽ tự sinh sau khi import file đối soát, doanh nghiệp tham khảo tại đây.

Khi đơn hàng Thành công: Hệ thống tự tạo các hạch toán:

– Phiếu xuất ghi nhận giá vốn của sản phẩm – hạch toán Nợ 632, Có 1561, gắn theo chứng từ ID phiếu Xuất giao hàng.

– Phiếu bán hàng ghi nhận giá trị của đơn hàng (hiện chưa bao gồm phí thu của khách) là 500.000 – hạch toán Nợ 131, Có 5111, gắn theo chứng từ ID phiếu Xuất giao hàng.

Khi đối soát đơn hàng: Hệ thống tự tạo các hạch toán:

– Phiếu thu Nợ 131, Có 711 = Phí thu của khách (phí vận chuyển doanh nghiệp sẽ tính theo khách hàng), gắn theo ID chứng từ đơn hàng, đối tượng là khách hàng.

=> Công nợ khách hàng = Giá trị đơn hàng + phí thu của khách = 230.000 + 30.000 = 260.000

– Phiếu Báo có (Nộp tiền) hạch toán tiền khách thanh toán: Nợ 1121, Có 131 = Số tiền cần thanh toán còn lại của khách hàng (260.000), gắn theo ID chứng từ đơn hàng và đối tượng là khách hàng.

– Phiếu Báo nợ (Rút tiền) hạch toán chi tiền thanh toán phí vận chuyển: Nợ 811, Có 1121 = Số tiền doanh nghiệp thanh toán tiền vận chuyển, không gắn đối tượng.

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Cài đặt và In tem bằng phần mềm Bartender

Bartender là phần mềm tạo và in mã vạch phổ biến nhất hiện nay, chạy trên mọi phiên bản windows. Bartender thiết kế mã barcode chuyên nghiệp và mạnh mẽ, tích hợp với các phần mềm quản lý bán hàng. Những người mới làm quen với thiết kế mã vạch chỉ mất vài phút để […]

[Nhanh.vn] Thêm sản phẩm

I. Thêm mới từng sản phẩm 1. Thêm sản phẩm form đơn giản Truy cập lần lượt vào Sản phẩm / click Thêm mới / chọn Thêm mới form đơn giản, hoặc truy cập tại đây. Thông tin cơ bản: Nhập Tên, ảnh, mã sản phẩm, danh mục, giá nhập, giá bán, giá buôn, tồn đầu… […]

[Nhanh.vn] Bán hàng

Bán hàng giúp bạn quản lý tất cả các nghiệp vụ bán lẻ, bán buôn tại cửa hàng, trả hàng…. Các nghiệp vụ mà bạn có thể thực hiện trong Bán hàng – Tạo hóa đơn bán lẻ – Tạo hóa đơn bán buôn – Tạo phiếu trả hàng – Tìm hóa đơn – Xem danh […]

Bài viết liên quan

Top 10 Helpful Hints In Getting Payday Loans

If you don’t have USA citizenship, they are eligible for these credits. These simple sacrifices could seriously help manage your payday financial loan. In case of usual lenders, you are know about everything. Payday loans are good source of funds especially in times of crisis or you need to purchase an urgent item. It is […]

Multi-service Defi Platform In Your Pocket

if you’re looking for a secure and safe decentralized wallet. A variety emerges by This wallet of security features, including multi-step verification and two-factor authentication. Additionally, its backup recovery phrase means that users can recover their funds in case of a mistake or loss. With the Crypto.com wallet, users get access to a variety of […]

Selecting the best Board Webpages Software

Choosing the right aboard portal application for your organization is a essential decision that should be created with thorough attention. Before picking out a vendor, you’ll need to determine which features are most significant to your company. First and foremost, a board webpage should provide secure entry to corporate data. It should apply strict reliability […]