Giới thiệu eTop là gì?

eTop.vn là giải pháp công nghệ, mang sản phẩm của nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa đến doanh nghiệp Việt Nam một cách đơn giản, nhanh chóng và miễn phí vĩnh viễn.

eTop phân phối ba sản phẩm chính là: eTop POS, Topship, Seller eTop.

1. eTop POS: Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, giúp bạn tạo đơn hàng dễ dàng và quản lý giao hàng ở mọi nơi. Đặc biệt là Facebook.

⇒ Quản lý đơn hàng, đơn giao hàng, sản phẩm, doanh thu, khách hàng,...

 • Tạo đơn hàng ở đâu: 
  • Trong eTop.vn
  • POS Extension - ứng dụng mở rộng của Chrome Extension
  • Haravan - Harapage
  • Import đơn hàng từ Excel
  • Bán hàng và tạo đơn hàng, giao hàng ở mọi nơi qua eTop POS

=> Tạo đơn hàng trên Chrome Extension

=> Tạo đơn hàng trên eTop.vn

2. TopShip.vn: (topship.vn) là một sản phẩm của eTop.vn - Nền tảng giao hàng theo mô hình phân phối dịch vụ giao hàng.

⇒ Dịch vụ Vận chuyển:

 • Phân phối ở đâu:
  • Top Ship là sản phẩm của eTop được tạo ra để vận chuyển hàng hóa cho khách hàng sử dụng eTop POS
  • Lấy hàng - giao hàng trên toàn quốc

eTop phân phối sản phẩm cho 

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Shop bán hàng Online
 • Shop bán hàng Offline
 • Bán hàng đa kênh

Seller eTop là nền tảng phân phối liên kết Sellers, nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Suppliers đến Shop. Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu gia tăng nguồn thu nhập của mình bằng việc tham gia tiếp thị bán các dịch vụ, sản phẩm của Suppliers thông qua nền tảng Seller eTop.

3. Seller eTop: Sản phẩm của ETOP Trading Co., LTD. Nền tảng phân phối sản phẩm là hàng hoá/ dịch vụ của Suppliers. Kết nối với Seller, để tiếp thị bán hàng đến người mua hàng là Shop. Truy cập Seller eTop tại: seller.etop.vn.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng THUẬN TIỆN - TIẾT KIỆM - CHI PHÍ đều được tích hợp trên eTop.

Không giới hạn người sử dụng dịch vụ.

 

 

Bài viết tương tự

Bài viết liên quan