Giới thiệu eTop là gì?

eTop.vn là giải pháp công nghệ, mang sản phẩm của nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa đến doanh nghiệp Việt Nam một cách đơn giản, nhanh chóng và miễn phí vĩnh viễn.

eTop phân phối ba sản phẩm chính là: eTop POS, Topship, Seller eTop.

1. eTop POS: Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, giúp bạn tạo đơn hàng dễ dàng và quản lý giao hàng ở mọi nơi. Đặc biệt là Facebook.

⇒ Quản lý đơn hàng, đơn giao hàng, sản phẩm, doanh thu, khách hàng,...

 • Tạo đơn hàng ở đâu: 
  • Trong eTop.vn
  • POS Extension - ứng dụng mở rộng của Chrome Extension
  • Haravan - Harapage
  • Import đơn hàng từ Excel
  • Bán hàng và tạo đơn hàng, giao hàng ở mọi nơi qua eTop POS

=> Tạo đơn hàng trên Chrome Extension

=> Tạo đơn hàng trên eTop.vn

2. TopShip.vn: (topship.vn) là một sản phẩm của eTop.vn - Nền tảng giao hàng theo mô hình phân phối dịch vụ giao hàng.

⇒ Dịch vụ Vận chuyển:

 • Phân phối ở đâu:
  • Top Ship là sản phẩm của eTop được tạo ra để vận chuyển hàng hóa cho khách hàng sử dụng eTop POS
  • Lấy hàng - giao hàng trên toàn quốc

eTop phân phối sản phẩm cho 

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Shop bán hàng Online
 • Shop bán hàng Offline
 • Bán hàng đa kênh

Seller eTop là nền tảng phân phối liên kết Sellers, nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Suppliers đến Shop. Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu gia tăng nguồn thu nhập của mình bằng việc tham gia tiếp thị bán các dịch vụ, sản phẩm của Suppliers thông qua nền tảng Seller eTop.

3. Seller eTop: Sản phẩm của ETOP Trading Co., LTD. Nền tảng phân phối sản phẩm là hàng hoá/ dịch vụ của Suppliers. Kết nối với Seller, để tiếp thị bán hàng đến người mua hàng là Shop. Truy cập Seller eTop tại: seller.etop.vn.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng THUẬN TIỆN - TIẾT KIỆM - CHI PHÍ đều được tích hợp trên eTop.

Không giới hạn người sử dụng dịch vụ.

 

 
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan
dịch vụ vận chuyển, giao hàng eTop, đồng bộ, quản lý đa kênh, Tích hợp hệ thống, sản phẩm thủ công, thiết lập TK shop, tài khoản Shop, Import sản phẩm, sản phẩm từ file Exc, Hướng dẫn Import, tắt eTop POS trên Fa, tắt eTop POS, file data mẫu, dịch vục miễn phí, eTop POS Extension, Giao hàng nội thành, đơn hàng từ messenge, Tạo đơn hàng, bán và tạo đơn hàng, đơn hàng Fanpage, đh Fanpage trên Face, tạo đơn miễn phí, tạo đơn qua POS, Phí giao hàng, Phí giao hàng thanh, thanh toán, tạo đơn đa kênh, haravan, đồng bộ haravan, bảo mật STK, TK ngân hàng, thay đổi STK, hoàn toàn miễn phí, thống kê giao hàng, hướng dẫn thống kê, kiểm tra tình trạng, tình trạng đơn giao, Chỉnh sửa đơn hàng, dịch vụ miễn phí, etop miễn phí, cách đổi stk, phân phối Online., eTop.vn, Tạo đơn "Giao hàng", cách tạo sản phẩm, số cách tạo sp, tạo sp trên etop, đơn hàng online, đơn hàng facebook, tính năng etop, Kiểm tra tiền COD, xử lý lỗi đơn hàng, ETop xử lý lỗi đơn, Điểm khác biệt, khác biệt của eTop, đồng bộ đơn hàng, etop kết nối haravan, đồng bộ sản phẩm, đồng bộ sp Haravan, tình trạng đơn hàng, Sử dụng eTop POS, eTop POS trên facebo, Hướng dẫn tạo Shop, đăng ký tài khoản, trang cá nhân FB, live stream, đơn hàng live stream, đơn hàng video, tạo đơn giao hàng, đồng bộ từ Haravan, import đơn giao hàng, import đơn hàng, dịch vụ tăng giá, các dịch vụ gia tăng, dịch vụ gia tăng, tuyến dịch vụ, tuyến dv topship, gói giao hang, dv giá rẻ, dịch vụ giá rẻ, kích thước tối đa, khối lượng tối đa, bồi thường thiệt hại, thống kê đơn hàng, HD thống kê, cách thống kê, cách thống kê ĐH, dịch vụ tiết kiệm, chuyển phát TK, dv tiết kiệm, dịch vụ vận tải, giao hàng viettel, viettel post, vận tải viettel post, dịch vụ cộng thêm, dv cộng thêm, chuyển phát hỏa tốc, dv hỏa tốc viettel, Dịch vụ Chuyển Phát,