Giao diện cửa hàng của tôi

Giao diện cửa hàng của tôi hiển thị:

  • Các sản phẩm đã được Shop tạo: Tất cả - Đồng bộ - Chưa đồng bộ - Hết hàng
  • Menu lọc sản phẩm
  • Import sản phẩm
  • Thêm sản phẩm
  • Và các tùy chọn để nhấn chọn xóa sản phẩm

Shop có thể tùy chọn các tính năng để phục vụ cho nhu cầu bán hàng của mình.

TAG: #cửa hàng của tôi
Bài viết liên quan