Giao diện đơn hàng của tôi

Khi vào giao diện đơn hàng của tôi, tất cả các đơn hàng bạn tạo sẽ được hiển thị rõ ràng trên màn hình

 

Ngoài ra còn các nút lệnh phía trên màn hình như:

  • Import đơn hàng
  • Tạo đơn hàng
  • Và nút lọc đơn hàng theo tùy chọn
  • Có lọc theo thời gian tạo đơn hàng theo ngày tạo: Mới <=> Cũ; giá trị: Cao <=> Thấp.
  • Hiền thị đơn hàng theo tên Shop (một tài khoản có thể có nhiều cửa hàng)

TAG: #đơn hàng của tôi
Bài viết liên quan