Giao diện giao hàng

Khi vào giao diện Giao hàng, tất cả các đơn giao hàng bạn tạo sẽ được hiển thị rõ ràng trên màn hình.

Các đơn hàng sẽ được hiển thị theo các tiêu chí sau:

Mã giao hàng Mã đơn hàng Trạng thái Người nhận Khu vực Khai báo COD Tổng cước phí Phiên

 

Bên cạnh đó giao diện còn các các tính năng lọc đơn hàng, còn có cả xuất file excel đơn giao hàng để hỗ trợ Shop kiểm tra và theo dõi.

TAG: #giao diện giao hàng
Bài viết liên quan