Giao diện phiên chuyển tiền

Nếu là Shop mới sử dụng chưa có phiên chuyển tiền, giao diện sẽ hiển thị: 

  • Thông tin cửa hàng
  • Thông tin ngân hàng

Nếu là Shop đã có phiên chuyển tiền tại eTop, màn hình sẽ hiển thị các phiên chuyển tiền có đầy đủ ngày, thời gian chuyển tiền, số tiền và phần xem chi tiết cụ thể phiên chuyển tiền.

 

TAG: #chuyển tiền #phiên chuyển tiền
Bài viết liên quan