Giao diện POS

Giao diện POS tạo đơn hàng & đơn giao hàng gồm: 

 • Các sản phẩm của Shop
 • Phần thông tin đơn hàng:

  Phần thông tin khách hàng gồm có:

  1. Họ tên khách hàng
  2. Số điện thoại
  3. Địa chỉ khách hàng gồm: Tỉnh thành – Quận huyện – Phường xã – Địa chỉ cụ thể

  Phần đơn hàng gồm có:

  1. Tổng tiền hàng (số tiền tương ứng của sản phẩm bán ra)
  2. Phí vận chuyển tính với khách (sẽ tự động cộng dồn vào số tiền khách phải trả khi shop nhập phí vận chuyển)
  3. Giảm giá: Có hai lựa chọn dành cho shop
  • Giảm giá theo %
  • Giảm giá theo mệnh giá tiền
  1. Ghi chú đơn hàng
  2. Khách phải trả: số tiền tổng sau khi cộng phí vận chuyển (nếu có), giảm giá (nếu có) với tổng tiền hàng

           Phần giao hàng gồm có:

               1. Số tiền thu hộ

              2. Ghi chú xem hàng

              3. Khối lượng (Gram)

và cuối cùng sau khi nhập thông tin xong bạn có thể nhấn chọn Tạo đơn hàng hoặc tạo đơn hàng & đơn giao hàng

TAG:
Bài viết liên quan