Giao diện thiết lập tài khoản

Khi mới vào thiết lập tài khoản, giao diện sẽ hiển thị toàn bộ các Cửa hàng của bạn tại đây.

Có thể tùy chọn thiết lập tài khoản để thay đổi mật khẩu đăng nhập.

Shop có thể thay đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu hiện tại => Mật khẩu mới => Nhập lại mật khẩu mới. Như vậy Shop đã có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập tài khoản.

TAG: #thiết lập TK shop #thiết lập tài khoản
Bài viết liên quan