Giao diện tổng quan

Với Shop mới sử dụng eTop.vn, khi vào giao diện Tổng quan, bạn sẽ thấy các bài viết Hướng dẫn sử dụng eTop.

 

Với Shop đã sử dụng dịch vụ của eTop. Màn hình tổng quan sẽ hiển thị Biểu đồ trạng thái giao hàng, thống kê đơn hàng, thống kê giao hàng, tất cả mọi thứ tổng quan về đơn hàng đều được hiển thị tại dashboard.

 

TAG:
Bài viết liên quan