Giới thiệu về eTop

eTop.vn  giải pháp công nghệ, mang sản phẩm của nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa đến doanh nghiệp Việt Nam một cách đơn giản, nhanh chóng và miễn phí vĩnh viễn.

eTop phân phối hai sản phẩm chính là Hàng Hóa và Vận chuyển. 

eTop POS: trình duyệt trên Google Chrome

⇒ Dịch vụ Hàng hóa:

 • Tạo đơn hàng ở đâu: 
  • Trong eTop.vn
  • POS Extension - ứng dụng mở rộng của Chrome Extension
  • Haravan - Harapage
  • Import đơn hàng từ Excel
  • Bán hàng và tạo đơn hàng, giao hàng ở mọi nơi qua eTop POS

=> Tạo đơn hàng trên Chrome Extension

=> Tạo đơn hàng trên eTop.vn

TopShip.vn: (topship.vn) là một sản phẩm của eTop.vn - Nền tảng giao hàng theo mô hình phân phối dịch vụ giao hàng.

⇒ Dịch vụ Vận chuyển:

 • Phân phối ở đâu:
  • Top Ship là sản phẩm của eTop được tạo ra để vận chuyển hàng hóa cho khách hàng sử dụng eTop POS
  • Lấy hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội - giao hàng trên toàn quốc

eTop phân phối sản phẩm cho 

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Shop bán hàng Online
 • Shop bán hàng Offline
 • Bán hàng đa kênh
 

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng THUẬN TIỆN - TIẾT KIỆM - CHI PHÍ đều được tích hợp trên eTop.

Không giới hạn người sử dụng dịch vụ.

 

 

TAG: #Giới thiệu về eTop
Bài viết liên quan