loader

Hạn mức tồn kho là tính năng cho phép bạn lọc tìm các sản phẩm cần nhập thêm hoặc cần thanh lý bớt

Với mỗi sản phẩm, bạn có thể nhập cả hạn mức tồn tối đa và hạn mức tồn tối thiểu, qua đó có thể dễ dàng lọc tìm sản phẩm theo các điều kiện:

– Tồn hiện tại > Tồn tối thiểu
– Tồn hiện tại < Tồn tối thiểu
– Tồn hiện tại > Tồn tối đa
– Tồn hiện tại < Tồn tối đa

từ đó giúp bạn tìm ra các sản phẩm cần nhập thêm, chuyển từ kho tổng về để để đủ tồn tối thiểu, hoặc lọc ra các sản phẩm đang tồn nhiều hơn so với hạn mức (cần thanh lý bớt)..

Quy trình thao tác trên module Hạn mức tồn kho:

1. Nhập hạn mức tồn kho của sản phẩm (thêm tay hoặc import file Excel)
2. Lọc tìm sản phẩm theo các tiêu chí

1. Nhập hạn mức tồn kho của sản phẩm

Có 2 cách để nhập hạn mức tồn kho của sản phẩm, là thêm tay từng sản phẩm và import file Excel

1.1. Thêm hạn mức cho từng sản phẩm: Bạn truy cập lần lượt vào Kho hàng / Hạn mức tồn kho / click Thêm mới, chọn Thêm mới, hoặc truy cập tại đây.

Tại giao diện thêm hạn mức cho từng sản phẩm, bạn chọn kho/cửa hàng, nhập tên sản phẩm, hạn mức tồn tối thiếu, tối đa, sau đó click Lưu để hoàn tất.

1.2. Import file Excel: Bạn truy cập lần lượt vào Kho hàng / Hạn mức tồn kho / click Thêm mới, chọn Import Excel, hoặc truy cập tại đây. Quy trình import như sau:

– Tải file mẫu import hạn mức tồn kho về
– Nhập tên sản phẩm, số tồn tối thiểu, số tồn tối đa. Sau đó Lưu file

– Import file Excel lên phần mềm Nhanh.vn.

Sau khi nhập hạn mức tồn kho cho sản phẩm, danh sách hạn mức tồn kho sẽ hiển thị như sau:

Lưu ý: Số tồn tối thiểu và tối đa sẽ có màu xanh nếu tồn hiện tại nằm trong hạn mức, có màu đỏ nếu tồn hiện tại nằm ngoài hạn mức.

2. Tra cứu hạn mức tồn kho

Tại Danh sách hạn mức tồn kho có bộ lọc giúp doanh nghiệp có thể lọc ra các sản phẩm đang tồn dưới hạn mức tối thiểu hoặc trên hạn mức tối đa, từ đó đưa ra kế hoạch nhập hàng hoặc xả hàng cho phù hợp.

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Sản phẩm IMEI

IMEI (International Mobile Equipment Identity) là số nhận dạng thiết bị di động quốc tế, dùng để phân biệt từng thiết bị di động. Không thể có hai thiết bị di động cùng mang một số IMEI, vì vậy sản phẩm IMEI là sản phẩm có tính chất đặc biệt, quá trình nhập liệu cho sản phẩm IMEI […]

[Nhanh.vn] Các bước nhập liệu ban đầu

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ VÀ NHẬP LIỆU BAN ĐẦU LÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG NHANH.VN 1. Chuẩn bị danh sách sản phẩm Bao gồm các thông tin như: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá nhập, Giá bán, Số lượng tồn,.. 2. Import danh mục sản phẩm  Tải mẫu file import tại module Import / Import […]

[Nhanh.vn] Xuất trả nhà cung cấp

Thêm phiếu trả hàng nhà cung cấp cho phép bạn thực hiện nghiệp vụ xuất trả hàng hóa, sản phẩm cho nhà cung cấp Thao tác này thường được dùng khi bạn muốn trả lại nhà cung cấp các sản phẩm tồn kho lâu ngày hoặc hàng lỗi, trả hàng ký gửi, tạo phiếu trả nhà cung cấp […]

Bài viết liên quan

Página do artigo em orna cafe informações legais

Portugal atrai atores e influencers californianos a comprar casa A procura de um substituto é fundamental. E ela é considerada uma das cidades mais baratas para morar em Portugal porque o aluguel fica em torno de €4,48 por m². Ser autônomo é hoje uma das melhores formas de um estrangeiro desembarcar no país e poder […]

My personal Dirty interest review – what exactly do we know about this?

Because the solution launched in 2006, My Dirty interest from Germany is continuing to grow over the past ten years now offers a 4,000,000 powerful account base. Truly comparable to a social network with similar private texting and immediate on the web lesbian stranger chatting however with an adult pose. Although at first created for […]

The website says casinos: information needed

Best No Deposit Bonus Codes in Australian Online Casinos for 2022 There might be a delay if the security team at the casino wants to do a background check on the transaction to make sure it is not a scam. We have implemented a comprehensive rating system to ensure only the top Australian licensed online […]