loader

Hướng dẫn sử dụng tính năng Tích điểm- Tích lũy điểm thưởng là hình thức nhằm gia tăng doanh số bán hàng, tri ân khách hàng rất hiệu quả và đang được nhiều cửa hàng áp dụng thành công. Hiểu được lợi ích và sự cần thiết của chương trình này đối với các chủ cửa hàng, KiotViet đã nghiên cứu và ra mắt tính năng Tích điểm.

– Cùng với hình thức tích điểm theo doanh thu hóa đơn, KiotViet còn cung cấp hình thức tích điểm theo hàng hóa, cho phép người dùng có thể tùy biến linh hoạt điểm trên từng hàng hóa theo cách quản lý của cửa hàng.

I. Thiết lập tính năng

Để sử dụng được tính năng Tích điểm, cần thao tác bật tính năng này trong phần Thiết lập. Thao tác thực hiện như sau:

– Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2)

blank

– Chọn Đối tác trong mục Thiết lập quản lý (3) và bật Tính năng tích điểm (4)

blank

– Hệ thống hiện pop-up Thiết lập tích điểm. Bạn lựa chọn 1 trong 2 cách thiết lập: tích điểm theo hóa đơn hoặc tích điểm theo hàng hóa.

blank

Tích điểm theo Hóa đơn: hệ thống tính điểm dựa trên Tổng tiền hàng đã trừ giảm giá của hóa đơn.

 

Tích điểm theo Hàng hóa: hệ thống tính điểm dựa trên điểm của từng hàng hóa trên hóa đơn.blank– Cụ thể như sau:Nếu chọn tích điểm theo hóa đơn: Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng (bắt buộc phải nhập): Quy ước số tiền mua hàng để đổi 1 điểm thưởng.Ví dụ: 100.000 VNĐ = 1 điểm thưởng. Có nghĩa là: Cứ 100.000 đồng doanh thu từ sản phẩm có tích điểm sẽ quy ra 1 điểm (trường hợp quy đổi ra điểm bị lẻ ví dụ 10.1 hoặc 10.9 điểm thì hệ thống đều ghi nhận là 10 điểm)

blank

Nếu chọn tích điểm theo hàng hóa: Tỷ lệ quy đổi mặc định: quy ước số tiền trên giá sản phẩm để đổi 1 điểm thưởng, cho phép chọn hoặc không chọn.

blank

Nếu chọn Tỷ lệ quy đổi mặc định: khi tạo mới hàng hóa sẽ tự động gợi ý Điểm thưởng theo tỷ lệ quy đổi này và cho phép người dùng thay đổi số điểm. Ví dụ: 100.000 VNĐ = 1 điểm thưởng. Có nghĩa là: hàng hóa có giá bán 100.000 đồng sẽ quy ra 1 điểm (trường hợp quy đổi ra điểm bị lẻ ví dụ 10.1 hoặc 10.9 điểm thì hệ thống đều ghi nhận là 10 điểm)Nếu không chọn Tỷ lệ quy đổi mặc định: khi tạo mới hàng hóa sẽ không gợi ý Điểm thưởng.

Lưu ý: Với lần đầu tiên thiết lập tính năng, nếu chọn: Tỷ lệ quy đổi mặc định.Khởi tạo tích điểm cho toàn bộ hàng hóa.hệ thống cho phép thiết lập điểm cho toàn bộ các hàng hóa

blankKhi Lưu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho phép thiết lập điểm cho toàn bộ các hàng hóa.blankNếu gian hàng thay đổi Tỷ lệ quy đổi mặc định hoặc chuyển đổi loại hình tích điểm từ Hóa đơn sang Hàng hóa, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho phép cập nhật điểm của hàng hóa đang tích điểm theo tỷ lệ quy đổi mới. blank– Các tùy chọn khác có ý nghĩa giống nhau trên cả 2 lựa chọn tích điểm theo hóa đơn và tích điểm theo hàng hóa bao gồm:

Cho phép thanh toán bằng điểm: Quy ước với mỗi số điểm tích lũy cụ thể sẽ nhận được bao nhiêu tiền tương ứng.

Ví dụ: 1 điểm đổi 1.000 VNĐ

Khi người dùng không chọn Cho phép thanh toán bằng điểm, trên màn hình Bán hàng sẽ không thể thanh toán bằng điểm tích lũy. Áp dụng cho các cửa hàng dùng điểm tích lũy để chia nhóm khách hàng, hoặc căn cứ để nhận các chính sách khuyến mại khác…Thanh toán bằng điểm sau … lần mua: Sau khi thiết lập tích điểm, hệ thống sẽ cho phép thanh toán bằng điểm khách hàng đã tích lũy sau số lần mua hàng đã thiết lập.

Không tích điểm cho sản phẩm giảm giá: Tích chọn sử dụng tính năng này thì khi mua hàng, trong hóa đơn sản phẩm nào được giảm giá thì sẽ không áp dụng tích điểm.Không tích điểm cho hóa đơn giảm giá: Tích chọn sử dụng tính năng này thì khi khách hàng mua hóa đơn giảm giá sẽ không cộng điểm tích lũy với tất cả sản phẩm trên hóa đơn.

Không tích điểm cho hóa đơn thanh toán bằng điểm thưởng: Tích chọn sử dụng tính năng này thì trường hợp hóa đơn thanh toán bằng điểm tích lũy sẽ không cộng điểm tích lũy với tất cả các sản phẩm trên hóa đơn.

Không tích điểm cho hóa đơn thanh toán bằng voucher: Tích chọn sử dụng tính năng này thì trường hợp hóa đơn thanh toán bằng voucher sẽ không cộng điểm tích lũy với tất cả các sản phẩm trên hóa đơn.

Áp dụng tích điểm cho khách hàng: Mặc định hệ thống sẽ chọn áp dụng cho toàn bộ khách hàng.Nếu cửa hàng chỉ áp dụng chương trình tích điểm cho một nhóm hoặc một số khách hàng cụ thể thì bỏ chọn Áp dụng cho toàn bộ khách hàng và nhập nhóm khách hàng vào ô Chọn nhóm khách hàng.Sau khi hoàn thành thiết lập kích Lưu để kết thúc.

– Lưu ý: Điều kiện để tích điểm, hàng hóa đã được thiết lập tích điểm.

II. Thiết lập điểm trên hàng hóa

1. Tích điểm theo hóa đơn

– Khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin hàng hóa, bạn tích chọn Tích điểm

blank– Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ ghi nhận thông tin tích điểm từ file excel khi import/xuất file hàng hóa, cột Tích điểm của hàng hóa hiện 1.blank

2. Tích điểm theo hàng hóa

2.1. Thiết lập điểm 1 hàng hóa

– Khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin hàng hóa, bạn tích chọn Tích điểm và nhập Điểm thưởng trên hàng hóa

– Tùy vào thiết lập tích điểm, nếu bạn chọn Tỷ lệ quy đổi mặc định, hệ thống sẽ gợi ý số điểm dựa theo giá bán.

blank

– Nếu không chọn Tỷ lệ quy đổi mặc định thì Điểm do khách hàng nhập. Điểm của hàng quy đổi được nhân lên theo Giá trị quy đổi.

blank

2.2. Thiết lập điểm nhiều hàng hóa

– Trên Danh mục hàng hóa, bạn tích chọn các hàng hóa cần thiết lập điểm (1) -> kí
ch Thao tác (2) -> chọn Thiết lập điểm thưởng (3)

blank

– Bạn có thể nhập điểm cho từng hàng hóa (4) hoặc thay đổi tỷ lệ quy đổi và áp dụng cho danh sách hàng hóa đã chọn (5)

blank

2.3. Import/xuất file hàng hóa- Khi import/xuất file danh mục, hệ thống hiển thị số điểm trên từng hàng hóa tại cột Điểm. Bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin này.blank

III. Sử dụng tính năng tích điểm khi bán hàng

1. Bán hàng- Để sử dụng được tính năng tích điểm, bắt buộc phải chọn khách hàng.- Sau khi chọn khách hàng (1), hệ thống hiện số điểm của khách (2).

blank– Bạn kích vào tên khách hàng để xem thông tin về điểm hiện tại, tổng điểm và lịch sử tích lũy điểm của khách.blank

– Lưu ý: Nhân viên phải được thiết lập quyền xem Điểm mới sử dụng được tính năng này.- Trong trường hợp cửa hàng cho phép thanh toán bằng điểm và khách hàng muốn sử dụng điểm tích lũy để thanh toán cho hóa đơn hiện tại, bạn kích  blank  để chọn hình thức thanh toán bằng điểm (1)Nhập số tiền khách hàng muốn thanh toán bằng điểm (2), sau đó kích Điểm (3). Hệ thống hiện thông tin số điểm hiện tại tương ứng với số tiền tối đã được thanh toán bằng điểm (4). Số tiền còn lại (nếu có) của hóa đơn thì thực hiện thanh toán bằng các hình thức thanh toán như bình thường (Tiền mặt, Thẻ, Chuyển khoản, Điểm).

Sau khi chọn Xong (5) hình thức thanh toán, kích Thanh toán (F9) để hoàn tất thanh toán và in hóa đơn cho khách.

blank

2. Trả hàng- Khi thực hiện trả hàng, hệ thống chỉ trừ điểm tích lũy đối với sản phẩm trả lại đã được tích điểm khi mua hàng.

– Có thể kiểm tra thông tin điểm trừ của khách trong phần Lịch sử tích điểm

blank

3. Quản lý điểm tích lũy

3.1. Xem và điều chỉnh điểm tích lũy

– Với từng khách hàng, hệ thống hỗ trợ xem thông tin lịch sử điểm với từng giao dịch và điều chỉnh số điểm tích lũy của khách theo chính sách của cửa hàng.

– Trong màn hình Quản lý, từ menu Đối tác, kích Khách hàngblank– Sau khi tìm kiếm được khách hàng cần cập nhật tích điểm, trong khung thông tin khách hàng, bạn chọn Lịch sử tích điểm (1) -> kích Điều chỉnh (2) -> bạn nhập thông tin điểm cần chỉnh sửa (3) -> kích Cập nhật (4).- Lưu ý: Phải được cấp quyền Cập nhật điểm cho khách thì mới được thực hiện tính năng này.blank3.2. Sử dụng điều kiện Điểm tích lũy cho các nhóm khách hàng- Khi thêm mới hoặc chỉnh sửa nhóm khách hàng theo điều kiện tích điểm (1), trong Thiết lập nâng cao (2), bạn thêm điều kiện theo tiêu chí điểm cho nhóm khách này (3).blank– Có 2 điều kiện liên quan đến điểm tích lũy:Điểm hiện tại: Số điểm tích lũy của khách tại thời điểm hiện tạiTổng điểm: là toàn bộ điểm tích lũy cộng dồn của khách đã trừ điểm khi trả hàng nhưng không bị trừ điểm đã thanh toán. Hệ thống sẽ tự động cập nhật khách vào nhóm khi mà Tổng số điểm tích lũy của khách hàng đủ điều kiện.blank4. Xem báo cáo thanh toán bằng điểmVới các cửa hàng cho phép thanh toán bằng điểm, hệ thống hỗ trợ xem chi tiết thông tin thanh toán bằng điểm qua các báo cáo sau:4.1. Báo cáo cuối ngày- Trong Báo cáo cuối ngày, hệ thống hỗ trợ thêm bộ lọc Phương thức thanh toán bằng Điểm giúp cho chủ cửa hàng có thể xem được báo cáo về tình hình giao dịch bằng điểm tích hằng ngày của cửa hàng.- Trong màn hình Quản lý, từ menu Báo cáo, chọn Cuối ngàyblank– Trên Báo cáo cuối ngày, bộ lọc Phương thức thanh toán, kích Điểm (3)blank4.2. Báo cáo tài chính- Trong báo cáo Tài chính, có thêm phần Giá trị thanh toán bằng điểm ở mục Chi phí (6)- Giá trị thanh toán bằng điểm được hiểu là một phần chi phí trong bán hàng. Tức là phải bỏ thêm một khoản chi phí này để mang về doanh thu hiện như hiện tại.- Để xem giá trị thanh toán bằng điểm trong báo cáo Tài chính, thao tác như sau:- Trong màn hình Quản lý, từ menu Báo cáo (1), chọn Tài chính (2)blank– Chọn kiểu hiển thị là Báo cáo (3), sẽ thấy được phần Giá trị thanh toán bằng điểm (4) như sau:blankNhư vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Tích điểm

Bên cạnh KiotViet, phần mềm quản lý bán hàng ETOP là một trong những phần mềm quản lý được doanh nghiệp nhỏ lẻ, shop online tin tưởng sử dụng nhiều nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Bạn có thể tham khảo tính năng quản lý sản phẩm tương tự tại ETOP.

ETOP.VN là phần mềm quản lý bán hàng, sử dụng – KHÔNG GIỚI HẠN. Đầy đủ các tính năng quản lý: quản lý đơn hàng, đơn giao hàng, sản phẩm, nhân viên, thu chi, tồn kho, doanh thu,..với giao diện đơn giản và dễ sử dụng nhất. ETOP cam kết 100% miễn phí dịch vụ với một kho tính năng không giới hạn!

⇒ Đăng ký miễn phí ngay: https://pos.etop.vn/register

Bài viết tương tự

[KiotViet.vn] Quản lý hàng hoá Serial/Imei

Hướng dẫn sử dụng Hàng hoá Serial/Imei I. Thiết lập tính năng – Để kích hoạt tính năng quản lý hàng hóa theo Serial/Imei, trước tiên bạn vào mục Thiết lập (1) -> Thiết lập cửa hàng (2) – Tại khối Thiết lập quản lý chọn tab Hàng hóa (3), bạn kích vào biểu tượng   để bật tính năng […]

Bắt đầu sử dụng Kiotviet

Bắt đầu sử dụng KiotViet Nếu cửa hàng của bạn đồng hành cùng KiotViet ngay từ lúc khai trương, bạn có thể tiến hành bán hàng ngay sau khi thêm dữ liệu cho danh sách hàng hóa – Thiết lập các thông tin về cửa hàng – Thêm dữ liệu cho danh sách hàng hóa […]

[KiotViet.vn] Quản lý tin nhắn mẫu

VII. Quản lý tin nhắn mẫu- Bạn vào menu  (1) -> chọn Thiết lập (2)– Tiếp tục chọn Tin nhắn mẫu (3), lúc này bạn có thể thêm mới/sửa/xóa các tin nhắn mẫu khi trả lời tin nhắn, bình luận.​Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Quản lý tin nhắn mẫu trên Facebook Fanpage.Mọi thắc […]

Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu tại eTop trên trình duyệt

Với mỗi tài khoản đăng ký trên phần mềm quản lý bán hàng eTop, chủ shop sẽ có riêng một mã giới thiệu cho mình. Bạn có thể hiểu mã giới thiệu tương tự như một số hiệu của bạn trên hệ thống của eTop. Tại hệ thống eTop, mã giới thiệu sẽ chính là […]

Hướng dẫn thêm địa chỉ lấy hàng mới trên ứng dụng eTop

Một cửa hàng có thể có nhiều địa chỉ chi nhánh khác nhau. Hệ thống có kho lưu trữ thông tin địa chỉ vô hạn nên chủ shop hãy tận dụng nó để quản lý nghiệp vụ giao hàng tốt hơn nhé! Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng eTop. Cài đặt ứng […]

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng eTop

Để thay đổi thông tin với các đơn hàng đã được tạo lệnh giao hàng với nhà vận chuyển, chủ shop chỉ có thể nhờ sự can thiệp của bộ phận CSKH eTop để yêu cầu hỗ trợ. Giờ đây, bạn có thể làm trực tiếp điều đó ngay trên ứng dụng điện thoại của […]