Hướng dẫn đăng nhập Tài khoản eTop

Để đăng nhập Tài khoản eTop: Truy cập vào link sau đây:  https://etop.vn/login

 

Màn hình hiên thị ra như trên:

  • Email/Số điện thoại: Tên đăng nhập vào tài khoản eTop khi bạn đăng ký thành công
  • Mật khẩu đăng nhập

Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào khung, chỉ cần nhấn "đăng nhập" bạn sẽ truy cập được tài khoản của mình.

TAG: #tài khoản etop #đăng nhập
Bài viết liên quan