Hướng dẫn quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng:

Để tạo thành 1 đơn hàng Online thì sẽ có 2 phần quan trọng liên quan đến đơn hàng đó là: Thông tin khách hàngthông tin giao hàng.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Tên khách hàng:

Dùng để liên hệ khi mua hàng, liên lạc và giao hàng, thanh toán, thu tiền.

Số điện thoại:

Để cửa hàng của bạn tiện liên hệ tư vấn, chăm sóc và để bạn tiện liên lạc giao hàng.

Email:

Dùng để liên hệ, thông báo, xác nhận các thông tin quan trọng giữa cửa hàng và khách hàng.

Địa chỉ khách hàng:

Địa chỉ chính xác mà khách hàng có thể nhận hàng khi mua hàng.

Hoặc dùng để gửi quà tặng chăm sóc khách hàng.

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng:

Mới: Là các đơn hàng mới tạo ra, chưa tạo vận đơn giao hàng.

Đang gửi hàng: Đơn hàng đã tạo vận đơn giao hàng, đang chờ nhân viên lấy hàng đi giao.

Đang giao hàng: Nhân viên giao hàng đã đến lấy hàng đi giao.

Đã giao hàng: Nhân viên giao hàng đã giao hàng thành công. Nhưng chưa thanh toán phí giao hàng và eTop chưa chuyển tiền thu hộ. Nghĩa là chưa đối soát.

Hoàn tất: Đơn hàng đã giao và thanh toán toàn bộ các chi phí giữa eTop và Shop.

Hủy: Đơn hàng đã được lệnh hủy từ cửa hàng của bạn.

Mã đơn hàng:

Dùng để quản lý định danh đơn hàng của khách hàng đã mua hàng tại cửa hàng của bạn.

Mã sản phẩm:

Mã định danh mẫu sản phẩm của bạn.

Tên sản phẩm:

Tên gọi thân thiện để phân biệt sản phẩm của bạn.

Giá bán lẻ:

Giá mà bạn dùng để hiển thị đến khách hàng, là giá bán xác định doanh thu của bạn trên từng sản phẩm.

Giảm giá:

Dựa vào các chiến dịch khuyến mãi của bạn hoặc ưu đãi riêng cho từng khách hàng.

Giảm giá gồm 2 loại: Theo phần trăm (%) hoặc theo giá trị.

Phí giao hàng shop báo khách:

Là phí giao hàng mà bạn tính với khách hàng của mình khi vận chuyển.

Thành tiền:

Tổng giá trị mà khách hàng phải thanh toán cho đơn hàng đã mua tại cửa hàng của bạn.

THÔNG TIN GIAO HÀNG:

Các thông tin liên hệ với người nhận hàng được lấy từ thông tin khách hàng bên trên là:

  • Địa chỉ.
  • Số điện thoại.
  • Họ tên khách hàng.

Tổng tiền thu hộ: Nhập số tiền mà bạn muốn thu hộ.

Chọn gói cước: Với mỗi gói cước sẽ có giá cước tương ứng, cùng thời gian giao hàng.

Ghi chú bắt buộc:

  • Cho xem hàng, không cho thử.
  • Cho xem hàng và cho thử.
  • Không cho xem hàng.

Xem thêm chi tiết hướng dẫn về giao hàng tại:

 

TAG:
Bài viết liên quan