Hướng dẫn sử dụng Seller eTop

Để làm Seller cho eTop.vn thì bạn phải đăng ký làm thành viên của Seller eTop, sau khi được chấp thuận thì bạn sẽ có thể quảng bá bất cứ sản phẩm nào của các nhà cung cấp tại Seller eTop và khi có khách hàng mua qua mã giới thiệu của bạn, bạn sẽ được chiết khấu; hoặc bạn có thể kiếm chiết khấu khi có thêm Cộng tác viên bán hàng trên Seller eTop.

Người tham gia phải đăng ký tài khoản tại www.seller.etop.vn. Sau khi đăng ký, để trở thành Seller của eTop Trading, người tham gia phải:

  • Xác minh số điện thoại và email;
  • Cập nhật mặt trước và mặt sau chứng mình nhân dân;
  • Cung cấp hình chụp cùa người tham gia và mặt trước chứng minh.

Sau khi đội ngũ Seller eTop xác minh thành công tài khoản, người tham gia đã trở thành Seller.

Các bước để hướng dẫn sử dụng Seller eTop được thể hiện chi tiết dưới đây, bạn tham khảo các bài viết dưới để có cái nhìn tổng thể về cách sử dụng Seller eTop nhé :

Đề mục Chi tiết
Seller eTop là gì? https://www.etop.vn/huong-dan/etop-seller-la-gi
Đăng ký tài khoản Seller eTop như thế nào?   https://www.etop.vn/huong-dan/dang-ky-tai-khoan-seller-etop-nhu-the-nao
Đăng nhập tài khoản Seller eTop như thế nào?   https://www.etop.vn/huong-dan/dang-nhap-tai-khoan-seller-etop-nhu-the-nao
Thiết lập thông tin tài khoản Seller eTop làm như thế nào? https://www.etop.vn/huong-dan/thiet-lap-thong-tin-tai-khoan-seller-etop-lam-nhu-the-nao
Giao diện Sản Phẩm tại Seller eTop như thế nào? https://www.etop.vn/huong-dan/giao-dien-san-pham-tai-etop-seller-nhu-the-nao
Giao diện đơn hàng tại Seller eTop như thế nào? https://www.etop.vn/huong-dan/giao-dien-don-hang-tai-seller-etop-nhu-the-nao
Giao diện Giao dịch tại Seller eTop như thế nào? https://www.etop.vn/huong-dan/giao-dien-giao-dich-tai-seller-etop-nhu-the-nao
Giao diện thống kê tại Seller eTop như thế nào?  https://www.etop.vn/huong-dan/giao-dien-thong-ke-tai-seller-etop-nhu-the-nao
Giao diện cộng tác viên tại Seller eTop như thế nào? https://www.etop.vn/huong-dan/giao-dien-cong-tac-vien-tai-etop-seller-nhu-the-nao
Bảng xếp hạng tại Seller eTop là gì?  https://www.etop.vn/huong-dan/bang-xep-hang-tai-seller-etop-la-gi
Cách đặt đơn hàng tại mục sản phẩm liên kết như thế nào?  https://www.etop.vn/huong-dan/cach-dat-don-hang-tai-muc-san-pham-lien-ket-nhu-the-nao-1
Đơn hàng sẽ được theo dõi và ghi lại như thế nào?  https://www.etop.vn/huong-dan/don-hang-se-duoc-theo-doi-va-ghi-lai-nhu-the-nao
Làm sao để lấy mã giới thiệu từ Seller eTop?  https://www.etop.vn/huong-dan/lam-sao-de-lay-ma-gioi-thieu-tu-seller-etop
Tham gia Seller eTop có mất phí không? https://www.etop.vn/huong-dan/tham-gia-seller-etop-co-mat-phi-khong
Đơn vị nào trả tiền hoa hồng cho Seller tại Seller eTop? https://www.etop.vn/huong-dan/don-vi-nao-tra-tien-chiet-khau-cho-seller-tai-seller-etop-1
   Đổi trả hàng hóa như thế nào?  https://www.etop.vn/huong-dan/doi-tra-hang-hoa-nhu-the-nao
Sản phẩm liên kết tại eTop gồm sản phẩm gì?  https://www.etop.vn/huong-dan/san-pham-lien-ket-tai-etop-gom-san-pham-gi
Tại sao bạn nên tham gia Seller eTop?  https://www.etop.vn/huong-dan/tai-sao-ban-nen-tham-gia-seller-etop
Cộng tác viên có bị trừ thuế thu nhập cá nhân hay không?  https://www.etop.vn/huong-dan/cong-tac-vien-co-bi-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan-hay-khong 
Quy định thanh toán và đối soát với Shop tại Seller eTop.  https://www.etop.vn/huong-dan/quy-dinh-thanh-toan-va-doi-soat-doi-voi-shop-tai-seller-etop 
Quy định thanh toán và đối soát với Seller và Sub - Seller tại Seller eTop.  https://www.etop.vn/huong-dan/quy-dinh-thanh-toan-va-doi-soat-doi-voi-seller-va-sub-seller-tai-seller-etop
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan
dịch vụ vận chuyển, giao hàng eTop, đồng bộ, quản lý đa kênh, Tích hợp hệ thống, sản phẩm thủ công, thiết lập TK shop, tài khoản Shop, Import sản phẩm, sản phẩm từ file Exc, Hướng dẫn Import, tắt eTop POS trên Fa, tắt eTop POS, file data mẫu, dịch vục miễn phí, eTop POS Extension, Giao hàng nội thành, đơn hàng từ messenge, Tạo đơn hàng, bán và tạo đơn hàng, đơn hàng Fanpage, đh Fanpage trên Face, tạo đơn miễn phí, tạo đơn qua POS, Phí giao hàng, Phí giao hàng thanh, thanh toán, tạo đơn đa kênh, haravan, đồng bộ haravan, bảo mật STK, TK ngân hàng, thay đổi STK, hoàn toàn miễn phí, thống kê giao hàng, hướng dẫn thống kê, kiểm tra tình trạng, tình trạng đơn giao, Chỉnh sửa đơn hàng, dịch vụ miễn phí, etop miễn phí, cách đổi stk, phân phối Online., eTop.vn, Tạo đơn "Giao hàng", cách tạo sản phẩm, số cách tạo sp, tạo sp trên etop, đơn hàng online, đơn hàng facebook, tính năng etop, Kiểm tra tiền COD, xử lý lỗi đơn hàng, ETop xử lý lỗi đơn, Điểm khác biệt, khác biệt của eTop, đồng bộ đơn hàng, etop kết nối haravan, đồng bộ sản phẩm, đồng bộ sp Haravan, tình trạng đơn hàng, Sử dụng eTop POS, eTop POS trên facebo, Hướng dẫn tạo Shop, đăng ký tài khoản, trang cá nhân FB, live stream, đơn hàng live stream, đơn hàng video, tạo đơn giao hàng, đồng bộ từ Haravan, import đơn giao hàng, import đơn hàng, dịch vụ tăng giá, các dịch vụ gia tăng, dịch vụ gia tăng, tuyến dịch vụ, tuyến dv topship, gói giao hang, dv giá rẻ, dịch vụ giá rẻ, kích thước tối đa, khối lượng tối đa, bồi thường thiệt hại, thống kê đơn hàng, HD thống kê, cách thống kê, cách thống kê ĐH, dịch vụ tiết kiệm, chuyển phát TK, dv tiết kiệm, dịch vụ vận tải, giao hàng viettel, viettel post, vận tải viettel post, dịch vụ cộng thêm, dv cộng thêm, chuyển phát hỏa tốc, dv hỏa tốc viettel, Dịch vụ Chuyển Phát,