loader

Import danh mục sản phẩm cho phép người dùng cập nhật số lượng lớn Danh mục sản phẩm lên hệ thống.

Quy trình Import danh mục sản phẩm như sau:

Bước 1 :  Người dùng truy cập vào module Import/ Import Danh mục sản phẩm hoặc tại đây.

Giao diện làm việc hiển thị như sau:

Bước 2 : Tải mẫu file Excel tương ứng với bản cài Excel trong máy tính cá nhân.

Chọn 01 trong 02 mẫu file tương thích với bản cài office trên máy tính cá nhân để tải về, Excel 2003 hoặc cho Excel 2007 trở lên

Điền thông tin vào vào file Excel như hình minh họa :

Bước 3 : Tải file Excel lên hệ thống.

Người dùng click vào nút “Chọn tập tin” để đính kèm file Import và upload file lên hệ thống. Click  để import file lên hệ thống.

Sau khi import thành công, hệ thống sẽ xuất hiện dòng chữ “Import thành công x danh mục sản phẩm”

Bước 4 : Import thành công file Excel Danh mục sản phẩm. Người dùng kiểm tra lại tại Danh sách danh mục sản phẩm

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Cài đặt gửi email

1. Các tình huống hỗ trợ gửi Email: Bạn có thể cài đặt để hệ thống gửi email cho khách hàng khi: – Gửi email thông báo về các chương trình khuyến mại mới của cửa hàng – Sau khi thu ngân lập hóa đơn bán lẻ: Gửi email cảm ơn khách vừa mua hàng, […]

[Nhanh.vn] Sản phẩm nhiều đơn vị tính

Có nhiều loại sản phẩm mà nhập theo một đơn vị tính nhưng khi bán hàng lại theo một đơn vị tính khác (ví dụ Nước, Sữa, Thuốc…) Quản lý, nhập, bán sản phẩm có nhiều đơn vị tính trên Nhanh.vn 1. Khi tạo sản phẩm, chọn loại sản phẩm là Sản phẩm nhiều đơn vị tính […]

[Nhanh.vn] Ý nghĩa bản Xuất Excel trong bán lẻ, bán buôn, trả hàng

Trong danh sách hóa đơn bán lẻ, bán buôn, trả hàng, do nhu cầu của từng doanh nghiệp muốn xuất dữ liệu trường hợp 1 hóa đơn có nhiều sản phẩm ra khác nhau, Nhanh.vn đã tiến hành tách việc kết xuất dữ liệu thành 2 kiểu như sau: 1- Xuất Excel hiện tại/Xuất Excel toàn bộ: […]

Bài viết liên quan

How much should you ask for to obtain a 1000 statement essay

The film can make reference to the retreat and it also helps make reference that a compact amount stayed driving to experience the enemy. This small amount is the 300 Spartans that the motion picture is based mostly upon, hence the title three hundred. The movie, however, does not mention that the 700 Thespians willingly […]

The huge benefits and Disadvantages of Online Media

During the past several years, most magazines have went to online news. This has resulted in the formation of thousands of information Web sites. Even though online news may be a benefit for marketers, it also has got its drawbacks. The good news is that internet news can save readers cash. One of the most […]

One Of The Best Cbd Products For Arthritis Ache

The Best Cbd Products For Arthritis Ache Table of Contents Does Cbd Cream Assist With Arthritis? Cbd For College Kids Clearing’s Continual Pain Blog When used often, shoppers report improvements in sleep, pain relief, and stress administration. For the momentary relief of minor aches and pains in sore muscle tissue and joints. Founder Garrett Greller […]