loader

Import danh mục sản phẩm cho phép người dùng cập nhật số lượng lớn Danh mục sản phẩm lên hệ thống.

Quy trình Import danh mục sản phẩm như sau:

Bước 1 :  Người dùng truy cập vào module Import/ Import Danh mục sản phẩm hoặc tại đây.

Giao diện làm việc hiển thị như sau:

Bước 2 : Tải mẫu file Excel tương ứng với bản cài Excel trong máy tính cá nhân.

Chọn 01 trong 02 mẫu file tương thích với bản cài office trên máy tính cá nhân để tải về, Excel 2003 hoặc cho Excel 2007 trở lên

Điền thông tin vào vào file Excel như hình minh họa :

Bước 3 : Tải file Excel lên hệ thống.

Người dùng click vào nút “Chọn tập tin” để đính kèm file Import và upload file lên hệ thống. Click  để import file lên hệ thống.

Sau khi import thành công, hệ thống sẽ xuất hiện dòng chữ “Import thành công x danh mục sản phẩm”

Bước 4 : Import thành công file Excel Danh mục sản phẩm. Người dùng kiểm tra lại tại Danh sách danh mục sản phẩm

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Phân quyền cho nhân viên sử dụng hệ thống

Cài đặt Phân quyền nhân viên cho phép bạn thêm mới, sửa, xóa tài khoản của nhân viên, phân các quyền cho nhân viên sao cho phù hợp với công việc của từng người, từng bộ phận. Cài đặt phân quyền nhân viên gồm 4 tab 1. Thêm mới / sửa / xóa tài khoản nhân viên Thêm mới […]

[Nhanh.vn] Xem danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, lịch sử sửa xóa

I. Danh sách sản phẩm https://nhanh.vn/product/item/index Giúp bạn xem, lọc tìm, sửa, xóa, cập nhật trạng thái, in mã vạch, xuất Excel danh sách sản phẩm II. Chi tiết sản phẩm Bạn click vào ID / mã / tên sản phẩm để vào trang chi tiết sản phẩm. Tại đây, doanh nghiệp có thể: Xem thời gian tạo […]

[Nhanh.vn] Thêm hóa đơn bán lẻ

Thêm hóa đơn bán lẻ dùng để tạo hóa đơn bán hàng (bán lẻ) cho khách đến mua tại cửa hàng. Khi khách đến mua hàng, nhân viên thu ngân truy cập vào Tạo hóa đơn bán lẻ để Tạo và In hóa đơn cho khách Để thêm hóa đơn bán lẻ, bạn truy cập tại lần […]

Bài viết liên quan

Glint Review

Glint is a platform where singles get together to tackle video games and establish talk along the way. Do you need a hook with enjoyable? Is your luck! This is basically the great spot for folks seeking have a mixture of enjoyment and hookup. To fulfill this sight, the Android os version was not too […]

Can a Scammer Adore Their Sufferer? (2020)

Oftentimes there are posts discussed fraudsters whom fool women into entrusting these with a myriad of cash and providing them with presents, “Romance Scammers,” they’ve been labeled as. Could a romance scammer actually fall in love with their own sufferer, nonetheless? This short article explore that concept, but initially, it should be broken-down how there […]

Terrible Biografías de Tinder Que hacen Damas Deslizar hacia la izquierda

Obtuvimos un profesional Para ayudar traer su perfil de Tinder A Notch Hola, soy Lauren Duca, una autora y ser humano niña ubicada en nyc, quién encontrado su pronto-futuro cónyuge ​​en OkCupid. Lo entiendo, correcto? Contemporáneo ¡amor! De todos modos, después de personal citas en línea éxito y tiempo invertido como cultura autor dominar la […]