Import đơn hàng hàng loạt làm như thế nào?

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại etop.vn

Bước 2: Tải về file import đơn hàng.

Số lượng đơn hàng nhiều, việc tạo sản phẩm hay đơn hàng tốn rất nhiều thời gian, hãy để Top Ship hướng dẫn bạn tạo đơn hàng hàng loạt để tiết kiệm tối đa thời gian nhé!

Với bảng chi tiết sau, những điều cơ bản cần chú ý khi import đơn hàng eTop.

Thuộc tính

Đơn hàng (không giao hàng)

Đơn giao hàng (giao hàng)

Mã đơn hàng

Bắt buộc

Bắt buộc

Tên khách hàng

Bắt buộc

Bắt buộc

Số điện thoại

Bắt buộc

Bắt buộc

Mã sản phẩm

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Tên sản phẩm

Bắt buộc

Bắt buộc

Số lượng

Bắt buộc

Bắt buộc

Đơn giá

Bắt buộc

Bắt buộc

Thành tiền (trước giảm giá)

eTop tự tính

eTop tự tính

Giảm giá (%)

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Giảm giá (₫)

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Thành tiền (sau giảm giá)

eTop tự tính

eTop tự tính

Tổng số lượng sản phẩm

eTop tự tính

eTop tự tính

Tổng khối lượng (kg)

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Địa chỉ giao hàng

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Địa chỉ giao hàng (tỉnh)

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Địa chỉ giao hàng (quận/huyện)

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Địa chỉ giao hàng (phường/xã)

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Ghi chú giao hàng

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Ghi chú xem hàng

Không bắt buộc

Bắt buộc nếu tạo đơn giao hàng

Tổng tiền hàng (trước giảm giá)

eTop tự tính

eTop tự tính

Tổng tiền hàng (sau giảm giá)

eTop tự tính

eTop tự tính

Giảm giá đơn hàng (₫)

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Tổng tiền thanh toán

eTop tự tính

eTop tự tính

Tiền thu hộ COD (nếu không thu hộ để trống)

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Thu hộ

eTop tự tính

eTop tự tính

 

GHI CHÚ:

Màu xanh dương

Bắt buộc KH phải nhập thông tin

Màu trắng

Không bắt buộc KH phải nhập thông tin

Màu xanh

eTop tự tính, KH không được tương tác, hoặc sửa vào

 

LƯU Ý

  • Mã đơn hàng xác định một đơn hàng mới
  • Sử dụng cùng mã đơn hàng để nhập nhiều dòng sản phẩm trong cùng một đơn hàng; các dòng tiếp theo trong cùng một đơn hàng có thể để trống hoặc lặp lại những dòng trước đó
    • Ví dụ 1: Đơn hàng ABC-1 để trống 2 hàng tiếp theo

 

  • Ví dụ 2: Đơn hàng ABC-3 có thông tin khách hàng “Josie Lolie” được lặp lại ở dòng dưới

 

  • Để trống mã đơn hàng, những dòng sau đó bắt buộc phải bỏ trống.
  • Nếu điền mã đơn hàng, thì cần điền các ô bắt buộc trong dòng đó.
Bài viết tương tự

Bài viết liên quan
dịch vụ vận chuyển, giao hàng eTop, đồng bộ, quản lý đa kênh, Tích hợp hệ thống, sản phẩm thủ công, thiết lập TK shop, tài khoản Shop, Import sản phẩm, sản phẩm từ file Exc, Hướng dẫn Import, tắt eTop POS trên Fa, tắt eTop POS, file data mẫu, dịch vục miễn phí, eTop POS Extension, Giao hàng nội thành, đơn hàng từ messenge, Tạo đơn hàng, bán và tạo đơn hàng, đơn hàng Fanpage, đh Fanpage trên Face, tạo đơn miễn phí, tạo đơn qua POS, Phí giao hàng, Phí giao hàng thanh, thanh toán, tạo đơn đa kênh, haravan, đồng bộ haravan, bảo mật STK, TK ngân hàng, thay đổi STK, hoàn toàn miễn phí, thống kê giao hàng, hướng dẫn thống kê, kiểm tra tình trạng, tình trạng đơn giao, Chỉnh sửa đơn hàng, dịch vụ miễn phí, etop miễn phí, cách đổi stk, phân phối Online., eTop.vn, Tạo đơn "Giao hàng", cách tạo sản phẩm, số cách tạo sp, tạo sp trên etop, đơn hàng online, đơn hàng facebook, tính năng etop, Kiểm tra tiền COD, xử lý lỗi đơn hàng, ETop xử lý lỗi đơn, Điểm khác biệt, khác biệt của eTop, đồng bộ đơn hàng, etop kết nối haravan, đồng bộ sản phẩm, đồng bộ sp Haravan, tình trạng đơn hàng, Sử dụng eTop POS, eTop POS trên facebo, Hướng dẫn tạo Shop, đăng ký tài khoản, trang cá nhân FB, live stream, đơn hàng live stream, đơn hàng video, tạo đơn giao hàng, đồng bộ từ Haravan, import đơn giao hàng, import đơn hàng, dịch vụ tăng giá, các dịch vụ gia tăng, dịch vụ gia tăng, tuyến dịch vụ, tuyến dv topship, gói giao hang, dv giá rẻ, dịch vụ giá rẻ, kích thước tối đa, khối lượng tối đa, bồi thường thiệt hại, thống kê đơn hàng, HD thống kê, cách thống kê, cách thống kê ĐH, dịch vụ tiết kiệm, chuyển phát TK, dv tiết kiệm, dịch vụ vận tải, giao hàng viettel, viettel post, vận tải viettel post, dịch vụ cộng thêm, dv cộng thêm, chuyển phát hỏa tốc, dv hỏa tốc viettel, Dịch vụ Chuyển Phát,