loader

Để sử dụng tính năng kế toán, doanh nghiệp cần khởi tạo tài khoản kế toán. Ngoài các tài khoản mặc định của hệ thống, doanh nghiệp có thể tạo thêm các tài khoản khác.

Bước 1: Khởi tạo tài khoản kế toán mặc định: Toàn bộ tài khoản kế toán mặc định theo quy định chung của Bộ tài chính.

Click theo module : Kế toán / Danh sách Tài khoản kế toán / click Hành động, chọn Thiết lập tài khoản mặc định

hoặc: https://nhanh.vn/accounting/account/setup

Bước 2: Khởi tạo tài khoản kế riêng của doanh nghiệp

Sau khi khởi tạo tài khoản kế toán chung, doanh nghiệp cần khởi tạo các loại tài khoản kế toán riêng gồm:

  • Tài khoản tiền mặt
  • Tài khoản tiền gửi ngân hàng
  • Tài khoản cổng thanh toán
  • Và khởi tạo thêm đối tượng Trả góp (nếu có nhu cầu sử dụng loại đối tượng này).

Click vào biểu tượng  tại cột ID của mã tài khoản kế toán cha tương ứng để tạo tài khoản riêng cụ thể hoặc click vào https://nhanh.vn/accounting/account/add, tạo tài khoản kế toán riêng là tập con của mã tài khoản cha.

Giao diện làm việc hiển thị như sau:

Trong đó:

  • Loại tài khoản: Chọn loại tài khoản cần thêm mới
  • Chọn cửa hàng: Chọn cửa hàng cần tạo tài khoản từ danh sách kho hàng/ cửa hàng của doanh nghiệp
  • Tài khoản cha: Chọn loại tài khoản cha cần gắn cho loại tài khoản đang tạo.
  • Mã tài khoản: Nhập mã tài khoản cho tài khoản đó (Do doanh nghiệp tự quy chuẩn).
  • Tên: Nhập tên tài khoản cho tài khoản đó (Do doanh nghiệp tự quy chuẩn).
  • Trạng thái: Chọn trạng thái Kích hoạt/ Không kích hoạt cho loại tài khoản.

(*) Lưu ý: Cần gắn Tài khoản riêng của doanh nghiệp cho từng Loại tài khoản (Tiền mặt cửa hàng, Tiền gửi trong ngân hàng, Tiền trong cổng thanh toán) tương ứng, hệ thống mới ghi nhận vào đúng loại mã tài khoản khi phát sinh giao dịch.

Ví dụ: Doanh nghiệp có thể khởi tạo các cấp tài khoản chung – riêng (cha – con) như sau:

111 – Tiền mặt

1111 – Tiền mặt Việt Nam

1111.CH1 – Tiền mặt Cửa hàng 1

1111.CH2 – Tiền mặt Cửa hàng 2

….

112- Tiền gửi ngân hàng

1121 – Tền Việt Nam

11211.VCB – Tiền gửi ngân hàng Vietcombank

11212.BK – Tiền cổng thanh toán Bảo Kim

….

131 – Phải thu khách hàng

331 – Phải trả người bán

511 – Doanh thu nội bộ

5111 – Doanh thu bán hàng hóa

Tài khoản sau khi được tạo sẽ xuất hiện tại Danh sách tài khoản kế toán

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Cách dùng chung 1 máy in cho nhiều máy tính

Với doanh nghiệp có bộ phận gọi điện chốt đơn hàng thì các nhân viên đều cần kết nối với máy in để in phiếu gửi, tuy nhiên máy in chỉ có 1 dây kết nối với máy tính và thông thường doanh nghiệp chỉ có 1 máy in duy nhất. Nhanh.vn xin hướng dẫn các […]

[Nhanh.vn] Nhập liệu sản phẩm thời trang

Lưu ý: Để tránh sai sót và nhầm lẫn trong quá trình nhập liệu thông tin sản phẩm vào file Import, bạn nên sắp xếp toàn bộ sản phẩm theo thứ tự màu sắc, size số của sản phẩm trên cùng 01 hàng. Đánh dấu, ghi chép số lượng, màu sắc tương ứng tại mỗi vị trí […]

[Nhanh.vn] Yêu cầu xuất nhập kho

Yêu cầu xuất nhập kho được dùng khi: – Nhân viên kho thấy sản phẩm A đang hết hàng ==> tạo phiếu yêu cầu nhập thêm sản phẩm A từ nhà cung cấp – Sản phẩm A tại cửa hàng 1 đang hết hàng nhưng tại cửa hàng 2 vẫn còn ==> tạo phiếu yêu […]

Bài viết liên quan

Top 10 Helpful Hints In Getting Payday Loans

If you don’t have USA citizenship, they are eligible for these credits. These simple sacrifices could seriously help manage your payday financial loan. In case of usual lenders, you are know about everything. Payday loans are good source of funds especially in times of crisis or you need to purchase an urgent item. It is […]

Multi-service Defi Platform In Your Pocket

if you’re looking for a secure and safe decentralized wallet. A variety emerges by This wallet of security features, including multi-step verification and two-factor authentication. Additionally, its backup recovery phrase means that users can recover their funds in case of a mistake or loss. With the Crypto.com wallet, users get access to a variety of […]

Selecting the best Board Webpages Software

Choosing the right aboard portal application for your organization is a essential decision that should be created with thorough attention. Before picking out a vendor, you’ll need to determine which features are most significant to your company. First and foremost, a board webpage should provide secure entry to corporate data. It should apply strict reliability […]