loader

Để sử dụng tính năng kế toán, doanh nghiệp cần khởi tạo tài khoản kế toán. Ngoài các tài khoản mặc định của hệ thống, doanh nghiệp có thể tạo thêm các tài khoản khác.

Bước 1: Khởi tạo tài khoản kế toán mặc định: Toàn bộ tài khoản kế toán mặc định theo quy định chung của Bộ tài chính.

Click theo module : Kế toán / Danh sách Tài khoản kế toán / click Hành động, chọn Thiết lập tài khoản mặc định

hoặc: https://nhanh.vn/accounting/account/setup

Bước 2: Khởi tạo tài khoản kế riêng của doanh nghiệp

Sau khi khởi tạo tài khoản kế toán chung, doanh nghiệp cần khởi tạo các loại tài khoản kế toán riêng gồm:

  • Tài khoản tiền mặt
  • Tài khoản tiền gửi ngân hàng
  • Tài khoản cổng thanh toán
  • Và khởi tạo thêm đối tượng Trả góp (nếu có nhu cầu sử dụng loại đối tượng này).

Click vào biểu tượng  tại cột ID của mã tài khoản kế toán cha tương ứng để tạo tài khoản riêng cụ thể hoặc click vào https://nhanh.vn/accounting/account/add, tạo tài khoản kế toán riêng là tập con của mã tài khoản cha.

Giao diện làm việc hiển thị như sau:

Trong đó:

  • Loại tài khoản: Chọn loại tài khoản cần thêm mới
  • Chọn cửa hàng: Chọn cửa hàng cần tạo tài khoản từ danh sách kho hàng/ cửa hàng của doanh nghiệp
  • Tài khoản cha: Chọn loại tài khoản cha cần gắn cho loại tài khoản đang tạo.
  • Mã tài khoản: Nhập mã tài khoản cho tài khoản đó (Do doanh nghiệp tự quy chuẩn).
  • Tên: Nhập tên tài khoản cho tài khoản đó (Do doanh nghiệp tự quy chuẩn).
  • Trạng thái: Chọn trạng thái Kích hoạt/ Không kích hoạt cho loại tài khoản.

(*) Lưu ý: Cần gắn Tài khoản riêng của doanh nghiệp cho từng Loại tài khoản (Tiền mặt cửa hàng, Tiền gửi trong ngân hàng, Tiền trong cổng thanh toán) tương ứng, hệ thống mới ghi nhận vào đúng loại mã tài khoản khi phát sinh giao dịch.

Ví dụ: Doanh nghiệp có thể khởi tạo các cấp tài khoản chung – riêng (cha – con) như sau:

111 – Tiền mặt

1111 – Tiền mặt Việt Nam

1111.CH1 – Tiền mặt Cửa hàng 1

1111.CH2 – Tiền mặt Cửa hàng 2

….

112- Tiền gửi ngân hàng

1121 – Tền Việt Nam

11211.VCB – Tiền gửi ngân hàng Vietcombank

11212.BK – Tiền cổng thanh toán Bảo Kim

….

131 – Phải thu khách hàng

331 – Phải trả người bán

511 – Doanh thu nội bộ

5111 – Doanh thu bán hàng hóa

Tài khoản sau khi được tạo sẽ xuất hiện tại Danh sách tài khoản kế toán

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Sản phẩm cân đo

Sản phẩm cân đo là sản phẩm có đơn vị cân, đo, đong, đếm theo khối lượng hoặc thể tích. Sản phẩm cân đo thường được áp dụng với ngành hàng thực phẩm đặc biệt là rau, củ, quả. Hình thức quản lý bán hàng đối với loại sản phẩm cân đo khác biệt với sản […]

[Nhanh.vn] Hạn sử dụng

Cài đặt này cho phép bạn xem thời hạn sử dụng Nhanh.vn của cửa hàng, hạn sử dụng của website do Nhanh.vn cung cấp, hạn sử dụng của dịch vụ tích hợp API. Tự động gia hạn thêm 7 ngày sử dụng Nếu cửa hàng của bạn sắp hết hạn sử dụng Nhanh.vn thì bạn  có thể tự gia […]

[Nhanh.vn] Nhập hàng từ nhà cung cấp

Khi nhập hàng về kho, bạn cần tạo Phiếu nhập nhà cung cấp để: – In phiếu để ký nhận giữa 2 bên – Cập nhật số lượng sản phẩm vừa nhập lên phần mềm Quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp: Nhập hàng về kho ==> Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng ==> […]

Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu tại eTop trên trình duyệt

Với mỗi tài khoản đăng ký trên phần mềm quản lý bán hàng eTop, chủ shop sẽ có riêng một mã giới thiệu cho mình. Bạn có thể hiểu mã giới thiệu tương tự như một số hiệu của bạn trên hệ thống của eTop. Tại hệ thống eTop, mã giới thiệu sẽ chính là […]

Hướng dẫn thêm địa chỉ lấy hàng mới trên ứng dụng eTop

Một cửa hàng có thể có nhiều địa chỉ chi nhánh khác nhau. Hệ thống có kho lưu trữ thông tin địa chỉ vô hạn nên chủ shop hãy tận dụng nó để quản lý nghiệp vụ giao hàng tốt hơn nhé! Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng eTop. Cài đặt ứng […]

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng eTop

Để thay đổi thông tin với các đơn hàng đã được tạo lệnh giao hàng với nhà vận chuyển, chủ shop chỉ có thể nhờ sự can thiệp của bộ phận CSKH eTop để yêu cầu hỗ trợ. Giờ đây, bạn có thể làm trực tiếp điều đó ngay trên ứng dụng điện thoại của […]