loader

Để sử dụng tính năng kế toán, doanh nghiệp cần khởi tạo tài khoản kế toán. Ngoài các tài khoản mặc định của hệ thống, doanh nghiệp có thể tạo thêm các tài khoản khác.

Bước 1: Khởi tạo tài khoản kế toán mặc định: Toàn bộ tài khoản kế toán mặc định theo quy định chung của Bộ tài chính.

Click theo module : Kế toán / Danh sách Tài khoản kế toán / click Hành động, chọn Thiết lập tài khoản mặc định

hoặc: https://nhanh.vn/accounting/account/setup

Bước 2: Khởi tạo tài khoản kế riêng của doanh nghiệp

Sau khi khởi tạo tài khoản kế toán chung, doanh nghiệp cần khởi tạo các loại tài khoản kế toán riêng gồm:

  • Tài khoản tiền mặt
  • Tài khoản tiền gửi ngân hàng
  • Tài khoản cổng thanh toán
  • Và khởi tạo thêm đối tượng Trả góp (nếu có nhu cầu sử dụng loại đối tượng này).

Click vào biểu tượng  tại cột ID của mã tài khoản kế toán cha tương ứng để tạo tài khoản riêng cụ thể hoặc click vào https://nhanh.vn/accounting/account/add, tạo tài khoản kế toán riêng là tập con của mã tài khoản cha.

Giao diện làm việc hiển thị như sau:

Trong đó:

  • Loại tài khoản: Chọn loại tài khoản cần thêm mới
  • Chọn cửa hàng: Chọn cửa hàng cần tạo tài khoản từ danh sách kho hàng/ cửa hàng của doanh nghiệp
  • Tài khoản cha: Chọn loại tài khoản cha cần gắn cho loại tài khoản đang tạo.
  • Mã tài khoản: Nhập mã tài khoản cho tài khoản đó (Do doanh nghiệp tự quy chuẩn).
  • Tên: Nhập tên tài khoản cho tài khoản đó (Do doanh nghiệp tự quy chuẩn).
  • Trạng thái: Chọn trạng thái Kích hoạt/ Không kích hoạt cho loại tài khoản.

(*) Lưu ý: Cần gắn Tài khoản riêng của doanh nghiệp cho từng Loại tài khoản (Tiền mặt cửa hàng, Tiền gửi trong ngân hàng, Tiền trong cổng thanh toán) tương ứng, hệ thống mới ghi nhận vào đúng loại mã tài khoản khi phát sinh giao dịch.

Ví dụ: Doanh nghiệp có thể khởi tạo các cấp tài khoản chung – riêng (cha – con) như sau:

111 – Tiền mặt

1111 – Tiền mặt Việt Nam

1111.CH1 – Tiền mặt Cửa hàng 1

1111.CH2 – Tiền mặt Cửa hàng 2

….

112- Tiền gửi ngân hàng

1121 – Tền Việt Nam

11211.VCB – Tiền gửi ngân hàng Vietcombank

11212.BK – Tiền cổng thanh toán Bảo Kim

….

131 – Phải thu khách hàng

331 – Phải trả người bán

511 – Doanh thu nội bộ

5111 – Doanh thu bán hàng hóa

Tài khoản sau khi được tạo sẽ xuất hiện tại Danh sách tài khoản kế toán

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Cài đặt driver máy in mã vạch, máy in hóa đơn

1. Tải xuống Driver các loại máy in Tên máy in Ảnh Tải xuống Driver Máy in mã vạch Xprinter XP 350B – 2 tem Tải xuống Máy in mã vạch HPRT LPQ80 – 2 tem Tải xuống dành cho Windows Tải xuống dành cho MacOS Máy in mã vạch Honeywell PC42D – 3 tem […]

[Nhanh.vn] Quản lý sản phẩm theo thương hiệu

Hai sản phẩm có thể khác danh mục nhưng lại cùng 1 thương hiệu. Ví dụ: Sản phẩm Giày Adidas 001 nằm trong danh mục Giày nam Sản phẩm Áo Adidas đỏ 003 nằm trong danh mục Áo Thể thao nam Nhưng cả 2 sản phẩm Giày Adidas 001 và Áo Adidas đỏ 003 cùng thuộc thương […]

[Nhanh.vn] Thêm hóa đơn bán buôn

Thêm hóa đơn bán buôn là module cho phép doanh nghiệp tạo hóa đơn bán buôn cho khách hàng tại cửa hàng – Khách đến cửa hàng mua buôn với số lượng lớn, nhân viên thu ngân truy cập vào Tạo hóa đơn bán buôn để tạo và in hóa đơn bán buôn cho khách. Để […]

Bài viết liên quan

cryptocurrency Works Only Under These Conditions

Data and Access Solutions However, some of the top crypto exchanges of the time managed to persevere and become leaders, holding their position to the present day. If your account holds currencies with negative interest charge, we hold the right to charge an interest amount based on the applicable interest rate. “Philadelphia Stock Exchange https://www.bitcoininsider.org/article/194539/all-you-need-know-about-cryptocurrency-and-crypto-lending […]

roobet Your Way To Success

Roobet Promo Code With its user friendly interface and generous promotions, it has quickly become a favorite among players worldwide. You will be instant level 1 after redeeming. Experienced gamblers know that the reliability of a gambling establishment is half the success in games. RooBet is an exciting cryptocurrency betting website, to say the least. […]

Взлом полив код

Интернет магазин “Vse Roste” создан командой профессионалов, с мыслью о клиенте Посадка растений, уборка территории, обустройство участка и приятный отдых станут проще, если заранее заказать и купить товары для сада. Мы предлагаем горшок для цветов. Глубина погружения от 5 до 100 метров. Товары для сада и огорода, представленные в нашем каталоге, доступны круглогодично, поэтому начать […]