Cách để đổi số tài khoản ngân hàng

Về vấn đề bảo mật, để đảm bảo thông tin tài khoản của bạn sẽ không bị ai khác thay đổi mà không được sự cho phép của bạn. Trong lúc tạo tài khoản bạn đã được  eTop hỗ trợ xác nhận email tài khoản chính chủ tài khoản.

Muốn thay đổi STK ngân hàng, eTop sẽ hỗ trợ lấy lại mã xác nhận tại email đã được xác nhận.

Vào email để lấy lại mã xác nhận và nhập mã trên giao diện Thiết lập eTop.vn để có thể thay đổi STK ngân hàng bạn nhé.


Hình minh họa khi mã xác nhận được gửi về eTop.

Mã xác nhận thay đổi tài khoản có hiệu lực trong vòng 2 giờ.

 

TAG: #cách đổi stk #thay đổi STK #dịch vụ miễn phí #eTop POS Extension #etop miễn phí
Bài viết liên quan