Kiểm tra tiền COD như thế nào?

Để kiểm tra tiền COD, Bạn có thể tùy chọn sau đây để thực hiện kiểm tra:

Vào Order, nhấn vào đơn hàng xem tình trạng đơn hàng. Phần thanh toán sẽ hiển thị trạng thái cho bạn theo dõi.

Tiền COD sẽ được eTop đối soát với Shop vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Sẽ có phiên đối soát chuyển tiền vào những ngày này để đối soát.

Vào phiên chuyển tiền: sẽ hiện ngày chuyển tiền, số đơn hàng đã đối soát, tổng tiền thu hộ, tổng chi phí trả hàng , tổng chi phí giao hàng. Sau khi đối soát cấn trừ sẽ hiển thị tổng số tiền còn lại của shop.

ETop tự đối soát và hiển thị phiên để khách xem. Nếu sai sót thì báo lỗi cho eTop nhé.

TAG: #Kiểm tra tiền COD #eTop POS Extension #etop miễn phí #dịch vụ vận chuyển
Bài viết liên quan