loader

Trong kế toán, lợi nhuận gộp, tổng lợi nhuận, lợi nhuận bán hàng, hoặc doanh số bán hàng tín dụng là sự khác biệt giữa doanh thu và chi phí sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, trước khi khấu trừ chi phí chìm, lương bổng, thuế và trả lãi.

Lợi nhuận gộp = doanh thu thuần – giá vốn hàng bán

Điều này khác với lợi nhuận hoạt động (thu nhập trước lãi và thuế). Lãi gộp là cụm từ thường được sử dụng ở Hoa Kỳ.,[1] trong khi lợi nhuận gộp là việc sử dụng phổ biến hơn ở Anh và Úc.

Các khoản khấu trừ khác nhau (và các chỉ số tương ứng của chúng) từ doanh thu thuần đến thu nhập ròng như sau:

  • Doanh thu thuần = tổng doanh thu – (chiết khấu khách hàng + lãi + phụ cấp)
  • Lợi nhuận gộp = doanh thu thuần – giá vốn hàng bán
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp = [(doanh thu thuần – giá vốn hàng bán) / doanh thu thuần]× 100%.
  • Lợi nhuận hoạt động = tổng lợi nhuận – tổng chi phí hoạt động
  • Lãi ròng (hoặc lợi nhuận ròng) = lợi nhuận hoạt động – thuế – lãi

(Lưu ý: Chi phí bán hàng được tính khác nhau đối với doanh nghiệp bán hàng so với nhà sản xuất.)

Bài viết tương tự

Kinh nghiệm kinh doanh trên Facebook

Kinh doanh trên Facebook được xem là bước khởi đầu đơn giản nhất cho các chủ shop kinh doanh online. Thiết lập một thương mục miễn phí, kết nối đồng đội và người bán có thể bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh của mình một cách nhanh và dễ dàng. Tuy nhiên để […]

Thất thoát TIỀN TỶ vì kinh doanh thiếu khoa học

Dùng sổ sách để ghi chép việc bán hàng xưa nay là phương pháp quản lý cửa hàng truyền thống mà đông đảo người ứng dụng vì nó không tốn quá nhiều mức giá. Ngoài ra, nó chỉ đúng khi sử dụng mô hình buôn bán nhỏ lẻ và không quá phổ biến hàng hóa, […]

Kinh nghiệm bán hàng online 1000 đơn/ngày từ A-Z

Ngày nay, ai cũng biết việc kinh doanh online sẽ là xu thế trong thời đại kỹ thuật số này nhưng làm thế nào để kinh doanh online hiệu quả, đây là điều không phải ai cũng có thể biết bí kíp này. Hãy bỏ túi ngay 10 phương pháp vàng giúp bạn kinh doanh […]

Bài viết liên quan

Top 10 Helpful Hints In Getting Payday Loans

If you don’t have USA citizenship, they are eligible for these credits. These simple sacrifices could seriously help manage your payday financial loan. In case of usual lenders, you are know about everything. Payday loans are good source of funds especially in times of crisis or you need to purchase an urgent item. It is […]

Multi-service Defi Platform In Your Pocket

if you’re looking for a secure and safe decentralized wallet. A variety emerges by This wallet of security features, including multi-step verification and two-factor authentication. Additionally, its backup recovery phrase means that users can recover their funds in case of a mistake or loss. With the Crypto.com wallet, users get access to a variety of […]

Selecting the best Board Webpages Software

Choosing the right aboard portal application for your organization is a essential decision that should be created with thorough attention. Before picking out a vendor, you’ll need to determine which features are most significant to your company. First and foremost, a board webpage should provide secure entry to corporate data. It should apply strict reliability […]